Internațional

Când și cum aplic                                              

Seminar de informare pentru cei interesați de mobilități Erasmus+ în anul universitar 2021-2022

Dosarul de candidatură va conţine:

1. Formularul de candidatură semnat de cadrul didactic, responsabil al programului de studii (în cazul cadrelor didactice) sau de șeful biroului/compartimentului (în cazul personalului administrativ). Formularul de candidatură poate fi ridicat de la Biroul pentru Programe Comunitare Erasmus+ sau poate fi descărcat în format pdf din partea de jos a acestei pagini.
2. Curriculum Vitae, semnat și datat.

Dosarele de candidatură se depun la Biroul pentru Programe Comunitare Erasmus+ in regim continuu, din luna iulie a fiecărui an până în data de 25 februarie a anului următor.

Observaţie importantă: în cazul în care candidatul dorește să efectueze o mobilitate de formare și nu are datele exacte ale instituţiei gazdă în momentul depunerii candidaturii, la opţiunea pentru mobilitate din formularul de candidature se va scrie: „se va stabili ulterior”.

Documente de referință

Formularul de candidatură pentru mobilităţi de personal

Lista partenerilor E+ şi centralizare locuri