Internațional

Mobilități personal didactic și auxiliar                    

Ghid mobilități Erasmus+ 2021-2027

 

Mobilitatea personalului poate consta în perioade de predare (această activitate permite cadrelor didactice din instituţiile de învăţământ superior sau personalului din întreprinderi să predea la o instituţie de învăţământ superior parteneră din străinătate) și în perioade de formare (această activitate sprijină dezvoltarea profesională a personalul didactic și nedidactic din instituţiile de învățământ superior, sub forma unor evenimente de formare în străinătate (cu excepţia conferinţelor) și a unor perioade de observare directă la locul de muncă / formare într-o instituţie de învăţământ superior parteneră sau într-o altă organizaţie relevantă din străinătate.

Mobilităţile de personal din cadrul programului Erasmus+, Actiunea cheie1, vizează: 

  • introducerea în programele de studii a noi cursuri și/sau actualizarea celor existente;
  • promovarea schimbului de experienţă în ceea ce privește metodologia de predare / organizare a procesului administrativ;
  • crearea de material didactic nou; consolidarea cooperării între universităţi atât din punct de vedere al mobilităţilor, cât și al dezvoltării curriculei;
  • dezvoltarea competenţelor lingvistice a beneficiarilor mobilităţilor.

Documente de referință

Material informativ pentru personal UAD Erasmus+