Internațional

Pașii de urmat pentru realizarea mobilității         

În momentul primirii acceptului din partea instituţiei gazdă (prin e-mail), participantul la mobilitate va trimite o copie la Biroul pentru Programe Comunitare Erasmus+ care va trimite participantului lista de verificare personalizată a documentelor necesare încheierii contractului de finanţare a mobilităţii.

Documente necesare:

Cerere de încheiere a contractului de finanţare a mobilităţii de personal - predare
Cerere de încheiere a contractului de finanţare a mobilităţii de personal - formare
D
eclaraţie de evitare a dublei finanţări
Formular Teaching Mobility Agreement
Formular Training Mobility Agreement
Lista verificare documente