Internațional

Oportunităţi internaţionale

Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca susţine candidatura studenţilor, masteranzilor şi a doctoranzilor săi în cadrul unor programe de specialitate, stagii profesionale, burse sau rezidenţe artistice şi de creaţie oferite de diferite instituţii sau organizaţii internaţionale, precum şi participarea acestora în cadrul unor importante competiţii internaţionale cu profil artistic. 

Mai jos, puteţi găsi infotmaţii suplimentare cu privire la astfel de oportunităţi internaţionale:

https://tranzit.org/en/grants/summer+academy+salzburg/call-for-applications-now-open-until-30-april-2021/?fbclid=IwAR1759Rf8Ji_lN53qfn3Z-hXQIWX2DSKELN4NYItMfsnlmMm32o4RHBfbk8