Noutăți

Evenimente UAD

Complementar misiunii pedagogice și de cercetare, Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca și-a asumat, de-a lungul anilor, și rolul de organizator de evenimente culturale cu scopul de a crea atât platformele de lansare pentru studenții și absolvenții săi, cât și cadrele necesare pentru prezentarea activității de creație artistică întreprinse de profesorii-artiști. De asemenea, prin evenimentele derulate începând cu anul 2000, UAD a contribuit semnificativ la consolidarea unui sistem instituțional artistic - local și național - funcțional, apt să concureze la nivel internațional.   

Compartimentul Relaţii Publice, Internaţionale şi Programe Culturale şi Comunitare al UAD este responsabil de organizarea acţiunilor culturale iniţiate în cadrul UAD: conferinţe, simpozioane, ceremonii Doctor Honoris Causa, mese rotunde, workshop-uri, expoziţii (cu participare naţională sau internaţională).

În secțiunile alăturate găsiți informații legate de evenimentele în desfășurare și de evenimentele majore ale UAD, precum Expo Maraton, Expoziția Absolvenților UAD, UAD•FASHION, Europa Artium, Vârsta de bronz sau Ce mai face Penelopa?