Programe de studii

Istoria și teoria artei

Programul de studii Istoria și teoria artei oferă studenţilor obţinerea unei solide cunoaşteri istorice și teoretice a domeniului artelor vizuale. Ancorat cu precădere în realitățile societății zilelor noastre, programul de studii urmăreşte formarea de absolvenţi capabili de a acţiona ca profesionişti independenţi şi responsabili în diverse domenii ale culturii contemporane, ca mediatori culturali eficienţi şi ca viitori cercetători în domeniul istoriei şi teoriei artei.

Competenţe

Între competenţele esenţiale obţinute de absolvenţii programului de studii se numără:
- recunoaşterea operelor de artă, sub aspectul apartenenţei la un stil, perioadă sau autor, precum și analiza critică a acestora
- elaborarea de sinteze teoretice asupra artelor vizuale
- capacitatea de a media relaţia dintre operele de artă şi diferitele categorii de public

Oportunităţi de carieră

Opţiunile de carieră profesională ale absolvenţilor programului de studii includ:
- muzeograf / curator
- critic de artă / jurnalist cultural
- galerist
- manager de proiect cultural (organizator de expoziţii şi acţiuni culturale)
- cadru didactic în domeniul educaţiei vizuale

Admitere

Concursul de admitere cuprinde: 1. o probă eliminatorie (evaluarea scrisorii de motivație a candidatului - scrisoarea se poate descărca aici) care se evaluează cu calificativul admis/respins şi 2. proba de ierarhizare (evaluarea performanțelor școlare ale candidatului prezentate în dosarul candidatului), fiind luată în considerare, în pondere de 100%, media generală de la examenul de Bacalaureat. Pentru mai multe informații vă invităm să vizitați secțiunea Admitere. 

Localizare

Programul de studii Istoria și teoria artei este oferit de Departamentul de Discipline teoretice care își desfășoara activitatea în clădirea UAD de pe Str. Matei Corvin nr. 6 (Casa Matei Corvin). Disciplinele practice aferente programului de studii se desfășoară în clădirile departamentelor care oferă acele discipline.

Cadre didactice

CADRE DIDACTICE DISCIPLINE TEORETICE

CADRE DIDACTICE DISCIPLINE PRACTICE

CADRE DIDACTICE ASOCIATE