Programe de studii

Bandă desenată şi desen animat 

Programul de studii universitare de masterat Bandă desenată şi desen animat se axează pe două direcţii principale: didactică şi aplicativă. Cea didactică utilizează banda desenată şi desenul animat ca şi mediu de învăţare, aprofundare şi cercetare a limbajului plastic cu posibilităţi de aplicare ulterioare în diverse domenii cu real potenţial de inserţie pe piaţa muncii: artist plastic profesionist; scenarist, illustrator, creator şi animator de personaje, specialist multimedia, editor de publicaţii şi de film; cadru didactic în domeniul arte vizuale, specialişti în domeniile solicitate în instutuţii de cultură, edituri, agentii de presa, studiouri de animatie si de film, muzee, teatre, organzaţii nonguvernamentale cu caracter cultural. Aplicabilitatea specializării Master Bandă desenată şi Desen animat va urmări dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale ale studenţilor în vederea constituirii lor în artişti independenţi şi în acelaşi timp realizatori de producţii artistice autohtone.

Competenţe

Între competenţele esenţiale obţinute de absolvenţii programului de studii se numără:

- capacitatea de a realiza un program personal de cercetare în domeniu şi de conceptualizare a demersului artistic;
- capacitatea de a fi creator şi practician în domeniu;
- cunoasterea limbajului plastic şi operarea cu imaginea vizuală, ca bază de plecare pentru cercetarea extensivă, inclusiv teoretică, în funcţie de aria de interes a unui anumit proiect;
- cunoaştere a tehnicilor tradiţionale de creaţie a benzilor desenate şi desenului animat şi a tehnicilor computerizate actuale.
- prezentare de proiect pentru bandă sesenată şi desen animat;
- capacitate inovativă şi combinatorie în ceea ce priveşte tehnicile specifice banzii sesenate şi desenului animat;

Oportunităţi de carieră

Opţiunile de carieră profesională ale absolvenţilor programului de studii includ:
- artist plastic profesionist;
- cadru didactic în domeniul arte vizuale;
- editor de publicaţii şi de film;
- scenarist, illustrator, creator şi animator de personaje, specialist multimedia, etc.
- domenii adiacente în instituţii de cultură (edituri, agentii de presa, studiouri de animatie si de film, muzee, teatre, organzaţii nonguvernamentale cu caracter cultural)

Admitere

Concursul de admitere este constituit din 2 probe: 1) proba de portofoliu cu reproduceri după lucrări / realizări artistice din creaţia personală (probă eliminatorie) şi 2) proba de interviu privind proiectul de cercetare. Pentru mai multe informații vă invităm să vizitați secțiunea Admitere.

Localizare

Programul de studii universitare de masterat Bandă desenată şi desen animat este oferit de Departamentul Grafică care își desfășoară activitatea în clădirea UAD din Piața Unirii nr. 31. Disciplinele teoretice aferente programului de studii sunt oferite de Departamentul de Discipline teoretice și se desfășoară în Amfiteatrul din clădirea UAD de pe Str. Observatorului nr. 5 (clădirea „Foto”).

Cadre didactice

CADRE DIDACTICE DISCIPLINE PRACTICE

CADRE DIDACTICE DISCIPLINE TEORETICE