Programe de studii

Arte plastice - Sculptură

Programul de studii Arte plastice – Sculptură oferă studenţilor obţinerea unei solide cunoaşteri teoretice şi practice a domeniului artei sculpturale. Cu o tradiţie de 90 de ani, programul de studii este dinamic şi complex, îmbinând o riguroasă pregătire tehnică cu stimularea creativităţii conceptuale şi a exprimării artistice originale.

Competenţe

Între competenţele esenţiale obţinute de absolvenţii programului de studii se numără:
- utilizarea tehnicilor şi a tehnologiilor specifice pentru transpunerea în material a unui proiect artistic
- elaborarea de proiecte personale creative
- înţelegerea culturii domeniului

Oportunităţi de carieră

Opţiunile de carieră profesională ale absolvenţilor programului de studii includ:
- artist liber profesionist / practician creativ în domeniul sculpturii
- coordonator şi executant de proiecte de sculptură de for public şi ambientală
- coordonator şi executant de proiecte în domeniul industriilor creative
- organizator de expoziţii şi acţiuni culturale
- cadru didactic în domeniul educaţiei vizuale

Admitere

Examenul de admitere la programul de studii Arte plastice – Sculptură cuprinde probă practică de desen (probă eliminatorie), probă practică de specialitate (modelaj) şi interviu pe baza mapei de lucrări personale. Pentru mai multe informații vă invităm să vizitați secțiunea Admitere.

Localizare

Programul de studii Arte plastice – Sculptură este oferit de Departamentul Sculptură care își desfășoara activitatea în clădirea UAD de pe Str. Aurel Vlaicu nr. 17-19. Disciplinele teoretice aferente programului de studii sunt oferite de Departamentul de Discipline teoretice care își desfășoara activitatea în clădirea UAD de pe Str. Matei Corvin nr. 6 (Casa Matei Corvin).

Cadre didactice

CADRE DIDACTICE DISCIPLINE PRACTICE

CADRE DIDACTICE DISCIPLINE TEORETICE

CADRE DIDACTICE ASOCIATE

CADRE DIDACTICE ANGAJATE PE PERIOADĂ DETERMINATĂ

Platformă departament Sculptură