Programe de studii

Conservare și Restaurare

Disciplinele din cadrul programului de studii universitare de masterat CONSERVARE ȘI RESTAURARE au o desfăşurare progresivă de la general la particular cu accent pe dezvoltările recente în domeniul conservării-restaurării. Prin contactul direct cu alte şcoli de restaurare şi cu institute de cercetare  în conservarea şi restaurarea obiectelor de patrimoniu, programul asigură cunoașterea domeniului la ultimele standarde contemporane. Astfel, sunt formaţi profesionişti cu o riguroasă pregătire ştiinţifică, tehnică și artistică în domeniul conservării şi restaurării picturii murale (laice şi religioase), precum şi a picturii pe suport mobil.

Competenţe

Între competenţele esenţiale obţinute de absolvenţii programului de studii se numără:
- cunoaşterea limbajului specific al conservării-restaurării;
- cunoaşterea tehnicilor tradiţionale de execuţie a operelor de artă;
- capacitatea de a realiza un program personal de intervenţie, cercetare şi execuţie în domeniul conservării-restaurării atât în laborator cât şi in situ;
- capacitatea de analiză critică a datelor furnizate de obiectul de artă;
- capacitatea de a executa şi a coordona activităţi de conservare-restaurare;
- abilităţi de investigare în domeniul materialelor constitutive a operei de artă;
- realizarea unui proiect de conservare-restaurare la un  nivel profesionist;
- realizarea documentatiei fotografice, a desenelor si releveelor
-  capacitate de a planifica şi organiza un şantier conservare și restaurare sau a unor expoziţii.

Oportunităţi de carieră

Opţiunile de carieră profesională ale absolvenţilor programului de studii includ:
- conservator-restaurator profesionist (componente artistice ale ansamblurilor arhitecturale, pictură murală, pictură de panou de lemn)
- specialist pentru inspecţia şi monitorizarea conservării monumentelor istorice
- specialist dirigentare lucrări
- muzeograf
- cadru didactic în domeniul educaţiei vizuale la nivel preuniversitar
- activare în domenii adiacente în instutuţii de cultură (muzee, organizaţii nonguvernamentale cu caracter cultural)

Admitere

Concursul de admitere este constituit din 2 probe: 1) proba de portofoliu cu reproduceri după lucrări / realizări artistice din creaţia personală (probă eliminatorie) şi 2) proba de interviu privind proiectul de cercetare. Pentru mai multe informații vă invităm să vizitați secțiunea Admitere.

Localizare

Programul de studii universitare de masterat Conservare și Restaurare este oferit de Departamentul Conservare-restaurare care își desfășoara activitatea în clădirea UAD de pe Str. Al. Vaida-Voevod nr. 6. Disciplinele teoretice aferente programului de studii sunt oferite de Departamentul de Discipline teoretice și se desfășoară în Amfiteatrul din clădirea UAD de pe Str. Observatorului nr. 5 (clădirea „Foto”).

Cadre didactice

CADRE DIDACTICE DISCIPLINE PRACTICE

CADRE DIDACTICE DISCIPLINE TEORETICE