Programe de studii

Ceramică-Sticlă-Metal

Programul de studii Ceramică-Sticlă-Metal asigură formarea de specialişti în domeniului artelor focului, printr-o pregătire teoretică şi practică diversificată şi complexă. Programul oferă studenţilor posibilitatea obţinerii unor competenţe complexe, stimulând atât creativitatea artistică specifică, cât şi capacitatea de a acţiona profesionist în aria industriilor creative. 

Competenţe

Între competenţele esenţiale obţinute de absolvenţii programului de studii se numără:
- utilizarea tehnicilor şi a tehnologiilor, tradiţionale şi moderne, specifice ceramicii, sticlei şi metalului pentru transpunerea în material a unui proiect artistic sau de design
- utilizarea elementelor specifice gramaticii limbajului vizual, necesare elaborării unui discurs plastic
- realizarea de proiecte artistice şi de design originale

Oportunităţi de carieră 

Opţiunile de carieră profesională ale absolvenţilor programului de studii includ:
- designer de prototip pentru obiect funcţional serializat
- designer de ceramica ambientală şi de vitraliu
- restaurator de obiect arheologic şi / sau artistic (ceramică şi sticlă)
- expert în creaţia de obiect funcţional şi artistic din ceramică şi sticlă
- artist liber profesionist / practician creativ in domeniul artelor focului
- cadru didactic în domeniul educaţiei vizuale

Admitere

Examenul de admitere la programul de studii Ceramică-sticlă-metal cuprinde probă practică de desen (probă eliminatorie), probă practică de specialitate (culoare) şi interviu pe baza mapei de lucrări personale. Pentru mai multe informații vă invităm să vizitați secțiunea Admitere.

Localizare

Programul de studii Ceramică-sticlă-metal este oferit de Departamentul Ceramică care își desfășoara activitatea în clădirea UAD de pe Str. Aurel Vlaicu nr. 17-19. Disciplinele teoretice aferente programului de studii sunt oferite de Departamentul de Discipline teoretice care își desfășoara activitatea în clădirea UAD de pe Str. Matei Corvin nr. 6 (Casa Matei Corvin).

Cadre didactice

CADRE DIDACTICE DISCIPLINE PRACTICE

CADRE DIDACTICE DISCIPLINE TEORETICE

CADRE DIDACTICE ASOCIATE

CADRE DIDACTICE ANGAJATE PE PERIOADĂ DETERMINATĂ