Studenți

Contracte de studii anul I, II și III licență, anul I, II master

În atenția studenților din Anul II și III licență, anul II master

Informații despre completarea contractelor de studii, vizarea carnetelor de student și a legitimațiilor de transport

Pentru înscrierea în anul universitar, toţi studenţii UAD trebuie să completeze şi să semneze 2 tipuri de contracte (un contract cuprinzând taxele de şcolarizare şi un contract cuprinzând disciplinele studiate în anul în curs), după cum urmează:

Pasul 1: Contractul care cuprinde taxele de şcolarizare

- Pentru a valida calitatea de student în anul universitar 2021-2022, studenții au obligativitatea de a completa contractul care cuprinde taxele de școlarizare și a-l preda după cum urmează:

 

1. Descărcați contractul de școlarizare de pe pagina personală (studenti.uad.ro și logare cu CNP-ul)

2. Imprimați contractul de studii în 2 exemplarefață-verso.

3. Completați contractul în 2 exemplare la următoarele secțiuni: Art. I. PĂRŢILE CONTRACTANTE (cu datele din cartea de identitate), Art. II. OBIECTUL CONTRACTULUI (conform statutului obținut în urma redistribuirilor), ART. VIII. ALTE CLAUZE (semnătura și data), nume, prenume, semnătură, DECLARAȚIE consimțământ (nume și semnătură).

 

 

Pasul 2: Contractul care cuprinde disciplinele de studiu /// Acest pas trebuie completat de către toți studenții UAD

A) Completarea on-line (pe pagina personală a fiecărui student) până la data de 30 septembrie 2021, a contractului de studii cuprinzând disciplinele studiate* în anul universitar 2021-2022 (precum şi disciplinele din anii anteriori nepromovate – recuperare de credite - pe care doriţi să le refaceţi **. Anii finali trebuie să își contracteze toate disciplinele restante din anii anteriori). După data de 30 septembrie 2021 nu se mai pot face modificări online la contractele de studiu cuprinzând disciplinele studiate. Printarea acestor contracte se va putea efectua doar după data de 30 septembrie 2021, moment în care se activează opțiunea de printare a contractului pe Pagina personală. Pentru modificări în alegerea disciplinelor opționale după 30 septembrie 2021, este nevoie să transmiteți solicitarea de modificare a contractului către adresa de e-mail a facultății de care aparțineți.

 

(*) În momentul alegerii disciplinelor opționale, vă rugăm să selectați disciplina în ambele semestre ale anului universitar. Neprocedând în acest fel, contractul va fi modificat la secretariat, iar disciplinele opționale selectate pentru primul semestru vor fi automat selectate și pentru al doilea semestru, urmând a se resemna contractul de studii.

(**) Studenții care vor să refacă discipline din anii anteriori nepromovate – atenție!

Studenţii care aleg să refacă disciplinele nepromovate din anii – recuperare de credite – au obligativitatea să le promoveze în anul universitar în curs, neîndeplinirea acestei condiții atrăgând exmatricularea conform Regulamentului de funcționare a activității didactice pe baza Sistemului European de Credite Transferabile. După ce optați să recuperați discipline restante, este nevoie să plătiți taxa aferentă creditelor de recuperat până la data de 8 octombrie 2021, apoi să  urmați cursurile și să promovați examenul.

Studenții aflați în anul III licență sau anul II master trebuie să selecteze și să promoveze toate disciplinele (inclusiv cele nepromovate din anii anteriori) pentru a putea susține examenul de licență / disertație în anul în curs.

B) Imprimați contractul de studii în 2 exemplarefață-verso

 

 

Pasul 3: Vizarea legitimațiilor de transport și a carnetelor de student

Vizarea legitimațiilor de transport și a carnetelor se poate realiza după înmatricularea în noul an universitar (deci DUPĂ completarea și semnarea de student a contractelor - realizarea pasului 1 și 2 din acest anunț).

În atenția studenților din anul I licență! Carnetele și legitimațiile nu pot fi eliberate în acest moment, data de ridicare a acestora va fi comunicată de către secretariat pe site-ul UAD.

Contractele de școlarizare și de studiu menționate la punctele 1 și 2 se vor aduce fizic la sediul UAD (Piața Unirii 31) până cel târziu la data de 6 octombrie 2021. Totodată, vor exista locuri speciale de depozitare a acestora, conform indicațiilor regăsite la fața locului. Vă rugăm să capsați sau să introduceți contractele grupate într-o folie de plastic/dosar. Studenții care nu au posibilitatea de a se deplasa la Cluj-Napoca sunt rugați să transmită contractele prin servicii de curierat/poștă.

 

Studenții care doresc să își vizeze carnetele și legitimațiile de transport, sunt rugați să le depoziteze în locurile speciale de depozitare a acestora, regăsite la fața locului. În cazul în care contractele nu au fost semnate și predate, carnetele și legitimațiile nu se vizează! Vă recomandăm să aduceți legitimațiile de transport și carnetul de student concomitent cu contractele.

Atenție! Nu depășiți termenele de plată a taxelor prevăzute în contractul de școlarizare, acest lucru poate atrage exmatricularea din actualul an universitar.


 

Contracte de studii cuprinzând taxele de școlarizare (click & download contractul aferent anului și specializării dumneavoastră) - disponibile în curând: