Studenți

Planuri de învăţământ

Planul de învățământ este documentul care cuprinde toate disciplinele care trebuie parcurse pentru a obține o calificare universitară, împărțite pe ani de studii.

Dintr-un plan de învățământ putem afla:

- care este numărul de ore rezervat pe săptămână pentru o disciplină (și câte dintre ele sunt destinate pentru cursuri, câte pentru seminar, laborator sau practică),
- tipul de evaluare (examen, verificare pe parcurs),
- numărul de credite ECTS aferente
- care sunt disciplinele opționale sau facultative.

 

Totodată, studenții pot consulta fișele de disciplină de la fiecare program de studii pentru a afla conținutul programatic al fiecărei discipline la următorul link (se poate accesa doar pe baza de cont instituțional @uad.ro, verificați informațiile de logare în prealabil).

Planuri învățământ aferente programelor de studii pentru anul universitar 2023/2024:

FAP licență

FADD licență

FAP master

FADD master

Planuri de învățământ aferente programelor de studii pentru anul universitar 2022/2023:

FAP licență

FADD licență

FAP master

FADD master

Studii doctorale

DSPP

-------------------------------------

Licență:

Pictură

Plan de învățământ 2021-2022

Plan de învățământ (valabil pentru anul I, 2018-2019)
Plan de învățământ (valabil pentru anul II, 2018-2019)
Plan de învățământ (valabil pentru anul III, 2018-2019)

 

Sculptură

Plan de învățământ 2021-2022

Plan de învățământ (valabil pentru anul I, 2018-2019)
Plan de învățământ (valabil pentru anul II, 2018-2019)
Plan de învățământ (valabil pentru anul III, 2018-2019)

 

Grafică

Plan de învățământ 2021-2022

Plan de învățământ (valabil pentru anul I, 2018-2019)
Plan de învățământ (valabil pentru anul II, 2018-2019)
Plan de învățământ (valabil pentru anul III, 2018-2019)

 

Foto–Video

Plan de învățământ 2021-2022

Plan de învățământ (valabil pentru anul I, 2018-2019)
Plan de învățământ (valabil pentru anul II, 2018-2019)
Plan de învățământ (valabil pentru anul III, 2018-2019)

 

Conservare și Restaurare

Plan de învățământ 2021-2022

Plan de învățământ (valabil pentru anul I, 2018-2019)
Plan de învățământ (valabil pentru anul II, 2018-2019)
Plan de învățământ (valabil pentru anul III, 2018-2019)

 

Pedagogia Artelor Plastice şi Decorative

Plan de învățământ 2021-2022

Plan de învățământ (valabil pentru anul I, 2018-2019)

 

Ceramică–Sticlă-Metal

Plan de învățământ 2021-2022

Plan de învățământ (valabil pentru anul I, 2018-2019)
Plan de învățământ (valabil pentru anul II, 2018-2019)
Plan de învățământ (valabil pentru anul III, 2018-2019)

 

Arte textile - Design textil

Plan de învățământ 2021-2022

Plan de învățământ (valabil pentru anul I, 2018-2019)
Plan de învățământ (valabil pentru anul II, 2018-2019)
Plan de învățământ (valabil pentru anul III, 2018-2019)

 

Modă - Design vestimentar

Plan de învățământ 2021-2022

Plan de învățământ (valabil pentru anul I, 2018-2019)
Plan de învățământ (valabil pentru anul II, 2018-2019)
Plan de învățământ (valabil pentru anul III, 2018-2019)

 

Design

Plan de învățământ 2021-2022

Plan de învățământ (valabil pentru anul I, 2018-2019)
Plan de învățământ (valabil pentru anul II, 2018-2019)
Plan de învățământ (valabil pentru anul III, 2018-2019)

 

Istoria şi Teoria Artei

Plan de învățământ 2021-2022

Plan de (valabil pentru anul I, 2018-2019)
Plan de învățământ (valabil pentru anul II, 2018-2019)
Plan de învățământ (valabil pentru anul III, 2018-2019)

 

 

Masterat:

Pictură

Plan de învățământ 2021-2022

Plan de învățământ (valabil pentru anul I, 2018-2019)
Plan de învățământ (valabil pentru anul II, 2018-2019)

 

Sculptură

Plan de învățământ 2021-2022

Plan de învățământ (valabil pentru anul I, 2018-2019)
Plan de învățământ (valabil pentru anul II, 2018-2019)

 

Grafică

Plan de învățământ 2021-2022

Plan de învățământ (valabil pentru anul I, 2018-2019)
Plan de învățământ (valabil pentru anul II, 2018-2019)

 

Bandă desenată

Plan de învățământ 2021-2022

Plan de învățământ (valabil pentru anul I, 2018-2019)
Plan de învățământ (valabil pentru anul II, 2018-2019)

 

Foto–Video

Plan de învățământ 2021-2022

Plan de învățământ (valabil pentru anul I, 2018-2019)
Plan de învățământ (valabil pentru anul II, 2018-2019)

 

Conservare și Restaurare

Plan de învățământ 2021-2022

Plan de învățământ (valabil pentru anul I, 2018-2019)
Plan de învățământ (valabil pentru anul II, 2018-2019)

 

Ceramică–Sticlă

Plan de învățământ 2021-2022

Plan de învățământ (valabil pentru anul I, 2018-2019)
Plan de învățământ (valabil pentru anul II, 2018-2019)

 

Design textil

Plan de învățământ 2021-2022

Plan de învățământ (valabil pentru anul I, 2018-2019)
Plan de învățământ (valabil pentru anul II, 2018-2019)

 

Design vestimentar

Plan de învățământ 2021-2022

Plan de învățământ (valabil pentru anul I, 2018-2019)
Plan de învățământ (valabil pentru anul II, 2018-2019)

 

Design

Plan de învățământ 2021-2022

Plan de învățământ (valabil pentru anul I, 2018-2019)
Plan de învățământ (valabil pentru anul II, 2018-2019)

 

 Practici curatoriale contemporane

Plan de învățământ 2021-2022

 Plan de învățământ (valabil pentru anul I, 2018-2019)