Conducere

Comisia pentru cercetare științifică și creație artistică

Comisia pentru cercetare ştiinţifică şi creaţie artistică este subordonată direct Senatului şi realizează politica elaborată de Senat în scopul îndeplinirii misiunii şi strategiei Universităţii de Artă şi Design din Cluj-Napoca. Prin Comisia pentru cercetare ştiinţifică şi creaţie artistică, Senatul universitar controlează activitatea conducerii executive a universităţii şi a consiliului de administraţie cu privire la activitatea de cercetare.

Comisia pentru cercetare ştiinţifică şi creaţie artistică are următoarele atribuţii:

a) elaborează şi adoptă propria strategie şi propriul regulament de funcţionare;
b) urmăreşte activitatea de cercetare şi creaţie artistică din cadrul programelor de studii şi plasarea acesteia în spaţiul contemporan al artei, atât în ceea ce priveşte cercetarea cadrelor didactice cât şi cea a studenţilor;
c) propune strategii de dezvoltare şi afirmare a individualităţii şcolii de artă clujene;
d) sprijină şi colaborează cu Asociaţia studenţilor în diverse activităţi iniţiate de aceasta;
e) urmăreşte cerinţele de dezvoltare socio-economică şi culturală a societăţii şi face recomandări pentru dezvoltarea de programe comunitare;
f) analizează procesul de învăţământ, creaţie artistică şi cercetare ştiinţifică din facultăţi departamente şi şcoala doctorală;
g) monitorizează anual rezultatele procesului cercetare ştiinţifică, tezele de doctorat, volumele editate, articole publicate;
h) monitorizează anual rezultatele activităţii de creaţie artistică, precum şi relevanţa manifestărilor extra curiculare ale profesorilor şi studenţilor;
i) întocmeşte anual un raport asupra situaţiei cercetării artistice şi ştiinţifice.

Documente de referință

Componență Comisia pentru cercetare științifică și creație artistică
Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei pentru cercetare științifică și creație artistică