Conducere

Director CSUD

Activitățile aferente organizării studiilor universitare de doctorat (IOSUD) sunt conduse de Consiliul pentru studiile universitare de doctorat (CSUD), respectiv de directorul acestui consiliu (Director CSUD), numit conform prevederilor Codului de studii universitare de doctorat. Funcţia de director al CSUD este asimilată funcţiei de prorector. Directorul consiliului pentru studii universitare de doctorat poate fi demis conform Codului studiilor universitare de doctorat. Directorul poate demisiona din funcţie prin prezentarea unei cereri scrise către rector conform prevederilor legale pentru funcţiile de conducere.

Directorul Consiliului pentru studii universitare de doctorat are, în principal următoarele atribuţii:

a) conduce şedintele consiliului studiilor universitare de doctorat;
b) aduce la îndeplinire hotărârile consiliului studiilor universitare de doctorat;
c) răspunde de pregătirea, organizarea şi desfăşurarea examenelor de admitere la studiile universitare de doctorat;
d) coordonează activităţile legate de desfăşurarea studiilor universitare de doctorat;
e) aprobă, pe baza regulamentului adoptat de consiliul şcolii doctorale, recunoaşterea unor cursuri parcurse în cadrul programelor de studii universitare de masterat, de cercetare;
f) propune consiliului şcolii doctorale aprobarea curiculumului de pregătire în doctorat şi programul de cercetare;
g) reprezintă şcoala doctorală în relaţiile cu alte structuri ale universităţii sau cu terţi;
h) avizează fişa individuală a postului pentru personalul didactic auxiliar şi nedidactic aflat în subordine.

Director CSUD – prof. univ. dr. habil. Bogdan- Teodor Iacob
Tel: 0264-591.577; Fax: 0264-592.890
E-mail: bogdan.iacob@uad.ro

Documente de referință

Componență Consiliu studiilor universitare de doctorat