Conducere

Hotărâri ale C.A.

Ședințele Consiliului de Administrație (CA) sunt consemnate în procese verbale ce includ hotărârile CA. Cu excepția hotărârilor ce conțin date cu caracter personal ale unor membri ai comunității UAD (studenți, cadre didactice, personal didactic auxiliar și nedidactic etc.), hotărârile CA sunt făcute publice prin intermediul site-ului UAD. 

Hotarari CA 14 martie 2016
Hotarari CA 22 martie 2016
Hotarari CA 5 aprilie 2016
Hotarari CA 13 aprilie 2016
Hotarari CA 19 aprilie 2016
Hotarari CA 12 mai 2016
Horarari CA 16 mai 2016
Hotarari CA 23 mai 2016
Hotarari CA 3 iunie 2016
Hotarari CA 7 iunie 2016
Hotarari CA 14 iunie 2016
Hotarari CA 18 iulie 2016

Hotarari CA 14 februarie 2017
Hotarari CA 7 martie 2017 
Hotarari CA 28 martie 2017 
Hotarari CA 27 iunie 2017 
Hotarari CA 18 septembrie 2017

Hotarari CA 6 feb 2018
Hotarari CA 20 feb 2018
Hotarari CA 6 martie 2018
Hotarari CA 24 aprilie 2018
Hotarari CA 12 iunie 2018
Hotarari CA 19 decembrie 2018