Lector universitar doctor

Ioana Ancuța Boldiș

Curiculum vitae

Nume și prenume

Ioana Ancuța Boldiș

Data și anul nașterii

13 august 1980, Cluj-Napoca

Cetățenie

română

Stare civilă

căsătorită

Titlu științific    
Lector universitar doctor

Limbi străine cunoscute    
engleză, franceză

Contact    
E-mail: ioana.boldis@uad.ro

Studii

2013-2018 - Doctorat, Școala Doctorală de Sociologie, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca

2005-2007 - Masterat Științe Penale și Criminalistică, Universitatea Creștină “Dimitrie Cantemir”, Cluj-Napoca

1999-2003 - Licență, Facultatea de  Psihologie și Științe ale Educației, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca

2012-2014 - Cursuri formator

Trainer Circle of Security Parenting, Circle of Security International

Trainer atestat de Centrul de Resurse și Formare în Profesiuni Sociale Provocație

2006-2023 - Cursuri postuniversitare

2006-2007 - Bazele Consilierii Psihologice, Universitatea “Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca

2004-2005 -  Psihologie Judiciară, Universitatea “Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca

2023 - Dezvoltarea personală pentru educația incluzivă la nivelul comunităților academice, Academia Română

2004-2016 - Cursuri și workshopuri (absolvite cu diplomă)

 • Understanding the negative impacts of child abuse: Relational Trauma and the importance of attachment and interpersonal neurobiology
 • Core sensitivities: Un understanding of defensive process within everyday experience
 • Psihoterapia și stilurile de atașament
 • Dezvoltarea inteligenței emoționale a copiilor și adolescenților prin Educație Rațional Emotivă
 • Tulburările de atașament și traumele complexe
 • Politici sociale privind protecția familiei și a copilului
 • Tehnici moderne de psihoterapii cognitive și comportamentale. Al treilea val de tehnici de restructurare cognitivă
 • Empirically-Supported Treatments in clinical Psychology,Recent Advances in the Assessment and Treatment of Anxiety Disorders in Children and Adolescents, Treatment of Adolescent Suicidal Behavior, Behavioral Disorders of Children and Adolescents
 • Metode online de management al anxietății
 • Metode online de promovare a sănătăţii mintale
 • Comunicare interpersonală, Inteligența socială și emoțională, Managementul stresului, Managementul timpului
 • Reducerea agresivității în școală prin educația rațional-emotivă și comportamentală; Managementul emoțiilor disfuncționale la elevi și preșcolari prin programul Self Kit
 • Motivating Active Participation of Primary Schoolchildren in Digital Online Technologies for Creative Opportunities through Multimedia
 • Hipnoză și Hipnoterapie Clinică
 • L’approche Cognitive Comportamentale des Troubles de Personnalité. Les Particularites du Trouble de Personnalité Borderline

2004-2006 - Formare în Psihoterapie cognitiv-comportamentală

 • Curs de formare modulul 3 în CBT/forma REBT (Terapie Rațional-Emotivă și Comportamentală)
 • Curs de formare avansată/nivelul 2 în CBT/forma REBT (Terapie Rațional-Emotivă și Comportamentală)
 • Curs de formare nivelul 1 în CBT/forma REBT (Terapie Rațional-Emotivă și Comportamentală)

 

Atestate și certificate de licențiere

 • Atestat de liberă practică în psihologie clinică, eliberat de Colegiul Psihologilor din România
 • Licență Trainer, Circle of Security Parenting, Circle of Security International
 • Certificat Trainer, Centrul de Resurse și Formare în Profesiuni Sociale Provocație, Autoritatea Națională pentru Calificări
 • Licență (2009-2020): Interviul Clinic Structurat pentru Tulburările de pe Axa I și II a DSM-IV (SCID-I, II), Romanian Psychological Testing Services
 • Licență (2009-2020): Sistem de Evaluare Clinică (SEC), Romanian Psychological Testing Services
 • Licență (2011-2020): Scala de Adaptare în Cuplu (Dyadic Adjustment Scale, DAS), SC D&D Consultants Grup SRL (Test Central)

 

Experiență profesională

2020 - prezent -  cadru didactic titular, Departamentul de specialitate cu profil psihopedagogic, Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca

2019-2020 - cadru didactic asociat, Departamentul de specialitate cu profil psihopedagogic, Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca

2015-2018 - psiholog, Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap (Consiliul Județean Cluj)

2008-2020 - psiholog, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj (Consiliul Județean Cluj)

2013-2016 - psiholog, colaborator, pe perioada studiilor doctorale, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca

2005-2015 - psiholog, colaborator, Club sportiv “Enryo”, Cluj-Napoca

2006-2008 - psiholog, Observatorul Județean pentru Drepturile Copilului (Consiliul Județean Cluj)

2004-2005 - psiholog, SC Psihotest Impex SRL,  SC Psihotest Alfa SRL

 

Proiecte

Propuneri proiecte

 • Dezvoltarea unei platforme de peer learning pentru studenții/masteranzii din programul DSPP (UAD)”, FDI, 2023
 • Generare de Resurse în Educația Artistică și Tehnici de Predare (GREATP)”, FDI, 2024

Participare în proiecte

 • (membru) Proiect mentUwell. Preserving youth mental wellbeing in wartime migration crisis, Universitatea WSB din Polonia in cadrul proiectului Erasmus INTRIDE, 2023-2025
 • (membru) Proiect ”Incluziune socială și reducereaabandonului școlar în mediul universitar (ISRAS-UAD)”, FDI Domeniul 1: Creșterea echității sociale, în vederea incluziunii sociale și sporirea accesului la învățământul superior, 2023

 

Coordonator/membru în comitetul de organizare al unei manifestări ştiinţifice naţionale

 • Membru în comitetul științific al workshop-ului Aplicații ale design thinking în cariera artistică. Proiectul: FDI 6 „Susținerea cercetării de excelență în cadrul UAD pentru creșterea competivității și vizibilității instituționale și internaționale”, Universitatea de Artă și Design Cluj-Napoca, 11 Decembrie 2023;
 • Membru în comitetul științific al workshop-ului Concepte esențiale în Educația Plastică a viitorului public de artă, Proiectul: FDI 6 „Susținerea cercetării de excelență în cadrul UAD pentru creșterea competivității și vizibilității instituționale și internaționale”, Universitatea de Artă și Design Cluj-Napoca, Decembrie 2023;
 • Coordonator în comitetul științific al conferinței ”Arta în context. Bune practici în predarea artei online”, Universitatea de Artă și Design Cluj-Napoca, 20 Mai 2022;
 • Membru în comitetul științific al workshop-ului Abordări, practici și exerciții de stimulare a creativității în diverse contexte și sisteme educaționale în domeniul artistic, Universitatea de Artă și Design Cluj-Napoca, 19 Noiembrie 2021;
 • Membru în comitetul științific al conferinței “Siguranţa copiilor înainte de toate. Protecţia împotriva violenţei”, Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, Cluj-Napoca, 10-11 decembrie 2014.

 

Lucrări științifice

Cărţi (unic autor)

Boldiș, I. (2020). Tranziţia tinerilor din sistemul de protecţie la viaţa independentă. Presa Universitară Clujeană. 314 p., ISBN 978-606-37-0728-5

Contribuţii la volume colective (CNCSIS)

Boldiș, I., Bălaj, M., Boldiș, A., Rusu, A., Ulici, A. (2012). Drepturile Copilului. Perspective teoretice și aplicative. Ediția a II-a. Cluj-Napoca: Argonaut, 318 p. ISBN 978-973-109-365-9 (autor: cap. 1-4, 6, 7, 8; coautor: cap. 5, 10)

Boldiș, I.,  Boldiș, A. (2011). Realizarea Drepturilor Copilului. Garantare. Monitorizare. Percepție Publică. Studii și Cercetări din Domeniul Dreptului. Ed. Argonaut, Cluj-Napoca, pp. 39-51 ISBN 978-973-109-279-9

Boldiș, I. (2014). Asistenţa maternală pentru tratament - o alternativă viabilă pentru serviciile de protecţia copilului din România. Studii și cercetări din domeniul științelor socio-umane. vol. 27, Cluj-Napoca: Limes & Argonaut, pp. 216-232 ISBN 978-973-726-861-7, 978-973-109-504-2.

Articole publicate in extenso în reviste științifice (BDI)

Bălan, V., Boldiș, I. (2021). Aspecte privind accesul la locuințe al tinerilor care părăsesc sistemul de protecție. Revista Drepturile Omului nr. 2/2021. Institutul Român pentru Drepturile Omului, pp. 41-63, ISSN: 1220-613X

Boldiș, I., Pop, A. (2021). Visual arts students’ perceptions of the study-to-work transition: challenges and potential solutions. Education, Research, Creation. Ed. Muzicală. Vol. 7, nr.1 / 2021, pp. 33-55 Print ISSN: 2285-4223 Online-ISSN: 2601-3002

Boldiş, I. (2014). Youth Transition From Care to Independent Adulthood: a Social Problem? Revista de Asistenţă Socială. Ed. Polirom. Anul XIII, 4/2014, pp. 101-120. ISSN 1583-0680

Boldiş, I., Tomlinson, P. (2014). Reunification of the children from foster care with the biological families. A short investigation regarding Romanian biological parents’ characteristics. Revista de Asistență Socială. Ed. Polirom. Anul XIII, Nr. 1/2014. pp. 79-89 ISSN 1583-0680

Boldiș, I., Boldiş, A., Barboş, I., Alexandru, F. (2012). College Students’ and Graduates’ Adherence to Regular Exercise - Preliminary Data. STUDIA UBB EDUCATIO ARTIS GYMN., LVII, 1, 2012, pp. 3-14 ISSN (print): 1453-4223 ISSN (online): 2065-9547 ISSN-L: 1453-4223

Articole în reviste științifice

Boldiș, I. (2013). Improving Foster Care. Strategies, Barriers and Challenges. Today's children are tomorrow's parents. An Interdisciplinary Journal. Social Work and Child Welfare Vol. 36/December, 2013, pp. 55 – 66 ISSN 1582-1889

Lucrări publicate în volumele unor conferințe

Boldiș, I., Mihalka, A. (2024). Dezvoltarea experienței în artele vizuale. Importanța perspectivei novici-experți în educația artistică timpurie. Provocări actuale în ştiinţele socio-umane. Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană, ISBN 978-606-37-2111-3; pp.183-226

Boldiș, I., Mihalka, A. (2022). studenților la studiul artelor vizuale online, în perioada pandemiei de COVID 19. Volumul conferinței Arta în context. Bune practici în predarea artei online. Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană, ISBN: 978-606-37-1648-5, pp. 27-82

Articole publicate în rezumat sau poster în reviste/volumele unor manifestări științifice

Adam, C., Boldiș, I., Șoancă, C. (2010). Lifestyle and cognitive characteristics of foster parents. Prezentare la ”24th European Health Psychology Conference”, 1-4 septembrie 2010, Cluj-Napoca. Rezumat publicat în Psychology and Health, Vol. 25, Supplement 1, August 2010, Taylor & Francis, p. 137 ISSN (print) 0887-0446 ISSN (online) 1476-8321

Dobrean, A., Adam, C., Boldiș, I., Șoancă, C. (2011). Comportamente Parentale Identificate la Diferite Tipuri de Familii din Sistemul de Protecție a Copilului

Poster științific publicat în volumul conferinței "Efectul Butterfly în educație", Ed. Eikon, p. 413, ISBN 978-973-757-439-8

 

Participări simpozioane, conferințe si workshop-uri

Participare la manifestări ştiinţifice internaţionale

Geangu, E., Balaj, M., Boldiș, I., Rusu, A., Ulici, A., Benga, O. (2009). Effects of Long-Term Separation in Children of Romanian Labor Emigrants. Prezentare poster la SRCD 2009 Biennial Meeting (Society for Research in Child Development), Denver, Colorado, U.S.A.

Participare la manifestări ştiinţifice internaţionale organizate în România

Boldiș, I., Pop., A., Roth, M. (2019). Parenting Characteristics of Foster Care Families with Youth in Care: Family Functioning, Attachment, Coping, Self-Efficacy and Personal Beliefs. Prezentare poster la The 4th International Congress of Rational Emotive Behavior Therapy. Albert Ellis Institute; International Institute for Advanced Study in Psychotherapy and Applied Mental Health; Romanian Association of Cognitive and Behavioral Psychotherapies; Cluj-Napoca, Septembrie, 2019

Boldiș, I., Roth, M. (2015). Tinerii care părăsesc sistemul de protecţie – identitate şi apartenenţă. Prezentare poster la Interdisciplinary Doctoral Conference (IIDC 2015). Romanian Association Of Young Scholars, București, Septembrie, 2015

Adam, C., Boldiș, I., Șoancă, C. (2010). Lifestyle and cognitive characteristics of foster parents. Prezentare la ”24th European Health Psychology Conference”. European Health Psychology Society, septembrie 2010, Cluj-Napoca.

Participare la manifestări ştiinţifice naţionale

Boldiș, I., Mihalka, A. (2022). Adaptarea studenților la studiul artelor vizuale online, în perioada pandemiei de COVID 19. Lucrare prezentată la conferința Arta în context. Bune practici în predarea artei online. Universitatea de Artă și Design Cluj-Napoca, Mai 2022.

Boldiș, I., Mihalka, A. (2021). Dezvoltarea experienței în artele vizuale. Importanța perspectivei novici-experți în educația artistică timpurie. Lucrare prezentată la conferința Sesiunea Științifică Anuală, organizată de Academia Română, Filiala Cluj-Napoca; Institutul de Istorie George Barițiu, Departamentul de Cercetări Socio-Umane, 10-19 Noiembrie 2021, Cluj-Napoca

Boldiș, I. (2016) Oportunități și obstacole ale participării copiilor și tinerilor din sistemul de protecție la organizarea timpului lor liber. Prezentare orală la Conferința națională PEER - Proiecte ale copiilor și tinerilor: exprimare, participare la decizii și acțiune socială. Universitatea “Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, Cluj-Napoca, Octombrie, 2016

Boldiș, I. (2014). Youth’s Transition from Child Protection System to the Independent Life. Educational and Professional Interests. Prezentare orală la Conferinţa ştiinţifică studenţească Cercetare şi Intervenţie Psiho-Socială în Societatea Contemporană. Universitatea “Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, Cluj-Napoca, Mai, 2014

Boldiș, I. (2014). Percepţia tinerilor din sistemul de protecţie asupra tranziţiei spre viaţa independentă. Prezentare orală la Conferinţa Siguranţa copiilor înainte de toate. Protecţia împotriva violenţei, Universitatea “Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, Cluj-Napoca, Decembrie 2014. 

Boldiș, I., Boldiș, A., Barboș I-P. (2012). Convingerile de autoeficacitate ale sportivilor. Rolul de facilitator al persuasiunii verbale. Prezentare orală la Conferința Națională de Arte Marțiale, Ediția a III-a, Universitatea “Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Educație Fizică și Sport, Cluj-Napoca, 2012

Boldiș, I. (2012). Percepția copiilor asupra drepturilor. Cunoștințe și puncte de vedere ale copiilor de vârstă școlară. Prezentare la Simpozion Carențe Legislative și Noi Reglementări în Drept, Academia Română – Filiala Cluj-Napoca, Institutul de Istorie „George Barițiu” Cluj-Napoca și Facultatea de Drept Cluj-Napoca (Universitatea Creștină „D. Cantemir”), Mai, 2012, Cluj-Napoca

Dobrean, A., Adam, C., Boldiș, I., Șoancă, C. (2011). Comportamente Parentale Identificate la Diferite Tipuri de Familii din Sistemul de Protecție a Copilului. Prezentare poster la Conferința națională de consiliere educațională "Efectul Butterfly în educație", Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Cluj, Inspectoratul Şcolar Cluj, Catedra de Psihologie, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Universitatea “Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Mai, 2011, Cluj-Napoca.

Boldiș, I. (2010). Factori psihologici care influențează antrenamentul și performanța sportivă: motivația, suportul social și sentimentul de autoeficaciate. Prezentare la Conferința de Arte Marțiale Japoneze, Universitatea “Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Educație Fizică și Sport, Cluj-Napoca, Noiembrie, 2010 

 

Membru al organizaţiilor / societăţilor profesionale / ştiinţifice naţionale

 • (2021- prezent) Membru al Asociaţiei de Psihoterapii Cognitive și Comportamentale din România
 •  (2022- prezent ) Membru al Asociației Psihologilor din România