Conferențiar universitar doctor

Mihaela Gorcea

Director Departament

Curriculum vitae

Nume
Mihaela Gorcea

Data și locul nașterii
29 mai 1974, Cluj-Napoca

Cetățenie
română

Stare civilă    
necăsătorită

Titlu științific    
Conferentiar universitar doctor

Limbi străine cunoscute    
engleză, franceză

Contact    
E-mail: mihaela.gorcea@uad.ro
http://www.mihaelagorcea.ro

Studii

2013 - Diplomă de didactician şi Certificat de competenţă în domeniul Didacticii obţinute în urma cursurilor postuniversitare de formare continuă, în cadrul programului postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă: „Calitate, inovare, comunicare în sistemul de formare continuă a didacticienilor din învăţământul superior”, organizate de Ministerul Educaţiei Naţionale;

2008 - Seminar de formare pentru tehnici şi metode practice generale în terapia prin artă, Cluj-Napoca;

         - Doctor în Arte Vizuale, la Universitatea de Artă şi Design, Cluj-Napoca, tema tezei de doctorat: „Peisajul – egospace sau mini-teatru
personal”, coordonator: cercet. Ştiinţific gr. I dr. Livia Drăgoi;

2004 - 2007 - doctorat în arte vizuale, Institutia: Universitatea de Artă și Design Cluj-Napoca;

2003 - Cursuri intensive de specializare în domeniul terapiei prin artă, în cadrul programului de formare în art-terapie, organizat de Centre;

Hospitalier Specialisé Beauregard de Bourges, ENBA, Bourges, l’Institut Universitaire de Formation de Maîtres de l’Academie de
Orleans – Tours, Franţa;

1999 - Diploma de studii postuniversitare, tema disertaţiei „Dar”;
1998 - 1999 - Ciclul de Studii Aprofundate Master, Academia de Arte Vizuale „Ioan Andreescu" Cluj-Napoca;

1998 - Diplomă de licenţă în domeniul Arte Plastice şi Decorative, specializarea Pedagogia Artei, tema lucrării de diplomă: „Dualităţi – Complementarităţi”;

1993 - 1998 - Pedagogia Artei, forma de învăţămînt – zi, lungă durată, Academia de Arte Vizuale „Ioan Andreescu" Cluj-Napoca;

1985 - 1993 - Liceul de Arte Plastice Cluj-Napoca;

 

Experiență profesională

2015 - prezent - conferenţiar universitar, cadru didactic titular la Departamentul de specialitate cu profil psihopedagogic (D.S.P.P.), din februarie 2023 director de departament DSPP, Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca;

2014 - 2015 - conferenţiar universitar, cadru didactic titular la Specializarea Pedagogia Artelor Plastice şi Decorative; din anul 2013 Responsabil al Specializării Pedagogia Artelor Plastice şi Decorative, preşedinte a comisiei de licenţă la Specializarea Pedagogia Artelor Plastice şi Decorative (2015), secretar de admitere (2014, 2015), Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca;

2008 - 2014 - lector universitar, cadru didactic titular la Specializarea Pedagogia Artelor Plastice şi Decorative; din anul 2013 Responsabil al Specializării Pedagogia Artelor Plastice şi Decorative, membru în comisiile de licenţă la Specializarea Pedagogia Artelor Plastice şi Decorative (2011, 2014), secretar de admitere (2004-2014), preşedinte de comisie la Bacalaureat (2010, 2012), membru în senatul Universităţii (2008-2011), Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca;

2004 - 2008 - asistent universitar, cadru didactic titular la Secţia Pedagogia Artelor Plastice şi Decorative, Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca;

2000 - 2003 - preparator universitar, cadru didactic titular la Secţia Pedagogia Artei, Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca;

1998 - 2000 - cadru didactic asociat la Secţia Pedagogia Artei, Academia de Arte Vizuale „Ioan Andreescu", Cluj-Napoca;

2000 - stagiu la Centrul pentru handicapaţi mental şi neuromotor „Arche”, Quiemper, Franţa;

1998 - stagiu la Centrul de artă contemporană “POUGUES LES EAUX", Franţa;

1998 şi 1999 - stagiu la Muzeul Septennat, Chateau-Chinon, Franţa, unde am participat la elaborarea unui nou program muzeografic de prezentare a colecţiilor Muzeului;

1997 - animator pedagogic şi organizator de vizite comentate la Centrul de Artă Contemporană "LE CREUX DE L’ENFER", Thiers, Franţa;

 

Activitate expozițională

Selecție expoziții personale

2014, 6 februarie - 6 aprilie, „Laguna Albastră”, Spaţiul de artă contemporană M2, Cluj-Napoca, curator: Călin Stegerean, Directorul Muzeului de Artă Cluj-Napoca;

2009, 24 iunie - 15 iulie, „Fără clorofilă”, Muzeul de Artă Cluj-Napoca, curator: muzeograf Dan Breaz;

2008, 14 iunie - 28 iunie, „Peisajul - egospace sau mini-teatru personal”, expoziţie organizată la Muzeul de Artă Cluj-Napoca cu ocazia susţinerii tezei de doctorat, curator: cercet. St. gr. I, Dr. Livia Drăgoi, Director al Muzeului de Artă Cluj-Napoca;
2007, 26 octombrie -26 noiembrie, expoziţie de pictură, Galeria 7+, Turda, jud. Cluj;
2007, 29 ianuarie - februarie, „ Fără clorofilă”, Galeria Veche U.A.P., Cluj-Napoca;

2006, 6 - 30 noiembrie, „Pictură, proiecţie video”, Galeria Veche U.A.P., Cluj-Napoca;
2003, 2 - 16 august, „Peisaje subiective”, Muzeul de Artă Cluj-Napoca, curator: muzeograf Andreea Radu;
2001, 18 - 30 octombrie, "Mirages", Galeria Veche U.A.P., Cluj-Napoca;
1999, iunie, instalaţie „Dar”, Casa Matei Corvin, Cluj-Napoca;
1998, iunie, instalaţie „Dualităţi - Complementarităţi”, spaţiu neconvenţional, Cluj-Napoca;
1997, iunie, Galeria Gyorkos Many Albert, Cluj-Napoca;

1995, iunie, „Desene”, Casa de Cultură a Studenţilor, Cluj-Napoca;

Selecţie expoziţii de grup naţionale

2023, 2024 - decembrie, ianuarie, Salonul anual de pictură şi sculptură, Muzeul de Artă Cluj-Napoca;

2023 - septembrie-octombrie, MEMORY. Carmen Sylva, Muzeul Județean Gorj ”Alexandru Ștefulescu”, Târgu Jiu;

2023 - iulie-septembrie, Expoziția cadrelor didactice UAD, Centrul de Artă Contemporană ”Colonia pictorilor”, Baia Mare;

2022, 2023 - decembrie, ianuarie, Salonul anual de pictură şi sculptură, Muzeul de Artă Cluj-Napoca;

2022 - iunie, expoziția APCOR – Arta Plastică Contemporană din România ediția a IV-a, Târgu Jiu, Muzeul Județean Gorj ”Alexandru Ștefulescu”, Târgu Jiu;

2022 - aprilie, mai, expoziția ”Cherchez la femme”, Galeriile Brâncuși, Târgu Jiu, lucrarea ”Cețurile dimineții”;

2021, 2022 - decembrie, ianuarie, Salonul anual de pictură şi sculptură, Muzeul de Artă Cluj-Napoca, lucrarea ”Zona restricționată”, 90x150 cm, acrilic/ pânză, 2021;

2021 - 03 noiembrie-01 decembrie, Salonul Național de Artă Contemporană 2021, Muzeul Național al Satului ”Dimitrie Gusti”, București, lucrarea ”Cețurile dimineții”, 80x80 cm, acrilic/pânză, 2021;

2019, 2020 - decembrie, ianuarie, Salonul anual de pictură şi sculptură, Muzeul de Artă Cluj-Napoca;

2018, 2019 - decembrie, ianuarie, Salonul anual de pictură şi sculptură, Muzeul de Artă Cluj-Napoca;

2018 -  noiembrie 2018, Salonul Național de Artă Contemporană 2018, Muzeul Național de Artă, București;

2017, 2018 - decembrie, ianuarie, Salonul anual de pictură şi sculptură, Muzeul de Artă Cluj-Napoca;

2017 - iunie, „Ce mai face Penelopa?”, Galeria Casa Matei, Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca;

2016 - decembrie - 8 ianuarie 2017, Salonul anual de pictură şi sculptură, Muzeul de Artă Cluj-Napoca;

2016  - 14 februarie-3 martie, Arta în Grădină”, Galeria „Arcade”, U.A.P. Bistriţa;

2015, 2016 - Salonul anual de pictură şi sculptură, Muzeul de Artă Cluj-Napoca;

2014, 2015 - Salonul anual de pictură şi sculptură, Muzeul de Artă Cluj-Napoca;

2013, 2014 - Salonul anual de pictură şi sculptură, Muzeul de Artă Cluj-Napoca;

2012, 2013 - Salonul anual de pictură şi sculptură, Muzeul de Artă Cluj-Napoca;

2012 - „Motion-Emotion”, Galeria AnnArt, Bucureşti, expoziţie itinerantă la Cluj, Iaşi, Viena - Austria;

2012 -  „Arta în grădină”, expoziţie organizată la Centrul de cultură Zalău cu ocazia Simpozionului internaţional de pictură „Arta în grădină”, Jibou, Zalău;

2011 - iunie, „Salon pe balcon”, Muzeul de Artă Cluj-Napoca;

2011 - Salonul anual de pictură şi sculptură, Muzeul de Artă Cluj-Napoca;

2011 - Bienala de artă plastică „Lascăr Vorel”, Piatra Neamţ;

2010 - Salonul anual de pictură şi sculptură, Muzeul de Artă Cluj-Napoca;

2009 - Salonul anual de pictură şi sculptură, Muzeul de Artă Cluj-Napoca;
2008 - "Neo Real" expoziţia cadrelor didactice ale UAD Cluj-Napoca, în cadrul celei de a VII-a ediţii a Academiei de toamnă "Europa Artium", Muzeul de Artă Cluj-Napoca;
2007 - Salonul de iarnă, Muzeul de Artă Cluj-Napoca;
2007 - „Prezent”, Muzeul de Artă Cluj-Napoca;
2007 - „Pictori clujeni”, Galeria Senso, Bucureşti;
2006 - Galeria 7+, Turda, jud. Cluj;
2005 - „Art-east”, Galeria UAP Cluj;
2005 - Salonul anual de pictură şi sculptură, Galeria UAP Cluj;
2004 - Galeriile de artă ale Direcţiei Judeţene pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Naţional, Bistriţa-Năsăud;
2004 - „Roz cenuşiu”, Galeria UAP Cluj;
2003 - Salonul anual de pictură şi sculptură, Galeria UAP Cluj;
2002 - Galeria “Remenik Sandor”, Cluj-Napoca;
2002 - Galeria UAP Cluj;
2002 - expoziţie de artă contemporană, ArtExpo, Bucureşti;
2001 - Finans Bank, Cluj-Napoca;
2001 - „EVENTUAL”, Muzeul de Artă din Zalău;
2001 - Expoziţie de artă miniaturală, Galeria UAP Cluj;
2001 - “Timp substituit", Galeria UAP Cluj;

1996 - Expoziţie de grup, Galeria Korunk, Cluj-Napoca;

1996 - Expoziţie aniversară „Academia 70”, Galeria U.A.P., Cluj-Napoca;

1996 - Expoziţie de grup, Casa de Cultură a Studenţior, Bucureşti;

1995 - Anuala de grafică, Galeria U.A.P., Cluj-Napoca;

1995 - Expoziţie de grup, Muzeul de Artă, Cluj-Napoca;

1993 - Anuala de grafică, Galeria U.A.P., Cluj-Napoca;

Selecţie expoziţii de grup naţionale cu participare internaţională şi expoziţii internaţionale

2023 - decembrie - ianuarie 2024, Expoziția ”De facto. UAD 2023”, Galeria Sztuki Wspolczesnej BWA SOKOL, Nowy Sacz, Polonia;

2023 - noiembrie - ianuarie 2024, Bienala internaţională de artă contemporană „Meeting point”, Galeria Delta, Arad, România, lucrarea ”Zona restricționată”, 90x120 cm, acrilic/pânză;

2021 - 27 noiembrie - 7 decembrie, Expoziția cadrelor didactice UAD,”Spotlighting from Cluj”, Centrul de Artă Contemporană Il Mitreo Arte Contemporanea, Roma, Italia, lucrarea ”Regeneration”, 90x150 cm, acrilic/pânză, 2014;

2021 - 11 noiembrie - ianuarie 2022, Bienala internaţională de artă contemporană „Meeting point”, Galeria Delta, Arad, România, lucrarea ”Aqua Alta”, 90x150 cm, acrilic/pânză, 2019;

2019 - aprilie, mai, ”Dialog în Agora. Cosmopolit(ism), Halle Zollstok Koln, Germania;

2017 - 13 octombrie - ianuarie 2018, Expoziţia internaţională de artă contemporană „Meeting point”, Arad, România;

2013 - Expoziţia internaţională de artă contemporană „Meeting point”, Arad, România;

2010 - Ceaţa/Fog/Brouillard, Muzeul de Artă Zalău;

2011 Ceaţa/Fog/Broillard”, Muzeul de Artă Cluj-Napoca;

2006 - “Land-Art", Faget-Izvor, jud. Cluj;

2006 - „Transparent/ Opac”, Centrul Cultural Francez, Cluj;

2006 - Expoziţie internaţională  „Natural-Artificial” Galeria Casa Matei Corvin;
2004 - „Tineri artişti români”, Galeria Centrului de cultură din Mainz, Germania;
1996 - Galerie de l’Ecole des Beaux Arts, Nantes, Franţa;
1996, 2000 - Târgul Internaţional de Artă Contemporană “Budapest Art Expo", Budapesta, Ungaria;

 

Lucrări elaborate și/sau publicate

Articole, cărţi

2023 - Catalogul cadrelor didactice UAD, DE FACTO. UAD 2023, Editura Școala Ardeleană, Cluj-Napoca, ISBN 978-630-314-030-8;

2022  - articolul ”Explorări creative online la Educație Plastică”, volumul Conferinței ”Arta în context-Bune practici în predarea artei online”, p. 301, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2022, ISBN:978-606-37-1648-5;

2022 - Catalogul ”Arta în Grădină”, 10 Ediții 2012-2021, Simpozion Internațional de Arte Vizuale, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2022, ISBN: 978-606-020-484-8, Pp. 68,

2022 - Catalogul Salonului Anual de Artă  2022,  Editura GPO Graphics, Cluj-Napoca, ISBN 978-606-797-958-9, pp. 138,139;

2021 - Catalogul Bienalei Internaționale de Pictură ”Meeting Point”, Ediția a VIII-a, Arad 2021, Editura Carmel Print, 2022, ISBN 978-606-9631-13-3;

2020 - Catalogul Salonului Anual de Artă  decembrie 2019 –  ianuarie 2020,  Editura GPO Graphics, Cluj-Napoca, ISBN 978-973-0-33437-1;

2019 - Catalogul Salonului Anual de Artă  decembrie 2018 –  ianuarie 2019,  Editura GPO Graphics, Cluj-Napoca, ISBN 978-973-0-30544-9;

2019 - Catalogul ”Liceul de Arte Vizuale ”Romulus Ladea” -  70 de ani, Cluj-Napoca, 2019, ISBN: 978-973-0-30827-3;

2019 - Catalogul Dialog în Agora – Cosmopolit(ism), proiect artistic intercultural, Cluj-Napoca/ Koln, 2018 – 2019, coordonator Dana Fabini, Editura Eikon, București, ISBN: 978-606-711-556-7;

2018 - Catalogul Salonului Anual de Artă  decembrie 2017 -  ianuarie 2018,  Editura GPO Graphics, Cluj-Napoca, ISBN 978-973-0-27558-2;

2018 - Catalogul Salonului Național de Artă Contemporană CENTENAR, 2018, Editura Gallerya, 2018, ISBN: 978-973-86624-9-0;

2017 - Catalogul Salonului Anual de Artă  decembrie 2017 - ianuarie 2018,  Editura GPO Graphics, Cluj-Napoca, ISBN 978-973-0-27558-2;

2016 - Catalogul Salonului Anual de Artă 17 decembrie 2015 - 10 ianuarie 2016,  Editura GPO Graphics, Cluj-Napoca, ISBN 978-973-0-21325-6;

2015 Catalogul Salonului Anual de Artă 11 decembrie, 2014-11 ianuarie 2015, Editura GPO Graphics, Cluj-Napoca, ISBN 978-606-543-609-9;

2014 - articolul  "Accepţiuni ale conceptului de peisaj în arta contemporană", REVART Timişoara, nr.  21/2 - 2014, ISSN 1841-1169, ISSN-L 1841-1169, pp. 72-79;

2014 - Catalog de autor, „Fără clorofilă/ Without chlorophyll”, Editura Alma Mater, Cluj-Napoca, ISBN 978-606-504-173-8;

2014 - articolul „Peisajul actual, contrapunct al peisajului ideal”, Revistă de teoria şi critica artei, REVART nr. 2(20)/2014, [Revista este indexată în Bazele de Date Internaţionale (BDI): CEEOL (www.ceeol.com) din Frankfurt Germania, EBSCO Publishing (www.ebscohost.com) din Statele Unite ale Americii], e ISSN 2069-0495; p ISSN 1841-1169;

2014 - Catalogul Salonului Anual de Artă 12 decembrie-12 ianuarie 2014, Editura GPO Graphics, Cluj-Napoca, ISBN 978-973-0-17040-5, p. 66;

2014 - Catalogul Bienalei Internaţionale „MEETING POINT”, Arad, 2013 (în lucru);

2013 Catalogul Salonului Anual de Artă 13 decembrie-13 ianuarie 2013, Editura GPO Graphics, Cluj-Napoca, ISBN 978-606-543-330-4, pp. 132, 133;

2012 - Catalogul Salonului Anual de Artă 08 decembrie-08 ianuarie, Editura Accent, Cluj-Napoca, ISBN 978-606-561-049-1, p. 85;

2012 - catalogul „Inspir ART. Emoţii articulate”, Fundaţia Pfizer, Ann Art Gallery, Bucureşti, 2012, p. 24-26;

2012 - catalogul Simpozionului de Arte Vizuale „Arta în Grădină”, Ediţia I, coordonator Radu Şerban, Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2012, ISBN 978-973-757-702-3, p. 30-33;

2011 - catalogul Bienalei Naţionale de Artă Plastică „Lascăr Vorel”, Piatra Neamţ, ediţia a XII-a, 2011;

2011 - „Copiii şi artele. Ghid de bune practici”, coautor, p. 35-81, Editura Grinta, acreditată CNCSIS sub nr. 217, ISBN 978-973-126-285-7;

2011 - articolul „Art Therapy Education Techniques”, autor, Editura National Technical University of Athens, ISBN 978-960-9556-00-2, ISSN 1790-661X;

2010 - carte de autor „Peisajul ca ego spaţiu”, Editura Grinta (acreditată CNCSIS nr. 217), Cluj, 2010, ISBN: 978-973-126-248-2;

2010 - articolul „Visual Education in Multicultural Transition”, autor, Editura National Technical University of Athens, ISBN 978-960-89028-9-3, ISSN 1790-661X;

2010 - coautor la articolul „Urban Birds”: Andor Komives, Şoimiţa Komives, Mihaela Gorcea, Emil Dobriban, Editura National Technical University of Athens, ISBN 978-960-89028-9-3, ISSN 1790-661X;

2006 - DOBRIBAN, Emil,„Land-Art”, Editura Tact, Cluj-Napoca, pp. 20-21, ISBN 973-86670-1-1;

2006 - „The School of Cluj, Artists -

Professors of the University of Art and Design”, Editura Ideea, Cluj-Napoca, 2006;

2003 - “Experienţa umană - Imagine artistică - Creativitate vizual-plastică", coordonator Gheorghe Buş, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 2003, ISBN 973-35-L77L-2, articolul “Egospace sau mini-teatru personal în arta contemporană", p. 146-151;

2000 - „Enciclopedia artiştilor români contemporani, volumul V”, Editura ARC., Bucureşti, 2000, ISBN 973-7703-03-0;

2000 - “Pictori clujeni”, Editura Cartimpex Cluj, 2000, ISBN 973-9414-31-1;

1999 - “Artişti plastici clujeni contemporani”, Tipografia Semn Print, Cluj-Napoca, p. 33, ISBN 973-99099-2-5;

 

Participări la conferințe, simpozioane și workshop-uri

Martie 2023 - ERASMUS  STA (Teaching Assignment), Accademia di Belle Arti, Milano, Italia;

Decembrie 2021 - ERASMUS STA, IL MECC, Roma, Italia;

Iunie 2016 - ERASMUS  STA (Teaching Assignment), Escuela de Belle Arte y Superior et Disegn, Segovia, Spania;

Iunie 2015 - ERASMUS  STA (Teaching Assignment), Accademia di Belle Arti, Milano, Italia;

Iunie 2014 - ERASMUS  STA (Teaching Assignment), University of Hertfordshire, Hatfield, U.K.;

Septembrie 2012 -  ERASMUS  STA (Teaching Assignment), Accademia di Belle Arti di Macerata, Italia;

7 octombrie 2022 - Conferința de eLearning România – Ediția 2, (participare on-line);

20 mai 2022 - Conferința ”Arta în context-Bune practici în predarea artei online”, Universitatea de Artă și Design Cluj, DSPP, lucrarea cu titlul ”Explorări creative online la Educație Plastică”;

20 decembrie 2023 - Workshop: ”Concepte esențiale în educația plastică a viitorului public de artă”, DSPP, Universitatea de Artă și Design Cluj-Napoca;

26 noiembrie 2022 - Workshop: ” ABORDĂRI, PRACTICI ȘI EXERCIȚII DE STIMULARE A CREATIVITĂȚII ÎN DIVERSE CONTEXTE ȘI SISTEME EDUCAȚIONALE ÎN DOMENIUL ARTISTIC”, DSPP, Universitatea de Artă și Design Cluj-Napoca;

9 - 11 mai 2014 - Conferinţa „Cele 100 de feţe ale Lupusului 2014”, Universitatea de Medicină şi Farmacie Iuliu Haţieganu, Cluj-Napoca, workshop-ul „Transpunere în artă”;

August 2012 -  Simpozionul „Inspir art  - Emoţii articulate”, Universitatea de Medicină şi Farmacie Iuliu Haţieganu, Pfizer România, Galeria AnnArt, Bucureşti;

14 - 16 aprilie 2011 - The 6th Conference on Interdisciplinarity in Education, Karabuk, Turcia, comunicarea cu titlul “Art Therapy Technics in Education”, organizator: Karabuk University, Turkey, National Technical University of Athens, Greece, European Commission, DG Education and Culture, Education, Audiovisual & Culture Executive Agency EACEA;

August 2012 -  Simpozionul „Inspir art  - Emoţii articulate”, Universitatea de Medicină şi Farmacie Iuliu Haţieganu, Pfizer România, Galeria AnnArt, Bucureşti;

14 - 16 aprilie 2011 - The 6th Conference on Interdisciplinarity in Education, Karabuk, Turcia, comunicarea cu titlul “Art Therapy Technics in Education”, organizator: Karabuk University, Turkey, National Technical University of Athens, Greece, European Commission, DG Education
and Culture, Education, Audiovisual & Culture Executive Agency EACEA;

22 aprilie 2010 - Simpozionul Bio Arta, Comunicarea cu titlul “Land Art”, organizator: USAMV, Cluj;

17 - 19 iunie 2010 - The 5th Conference on Interdisciplinarity in Education, comunicarea cu titlul “Visual Education in Multicultural Transition”, organizator: Tallinn University of Technology, Estonia, National Technical University of Athens, Greece, European Commission, DG Education and Culture, Education, Audiovisual & Culture Executive Agency EACEA;

17 ianuarie 2009 - Conferinţa Naţională „Universul Sistemului Braille şi dinamica Educaţiei speciale”, desfăşurată la Cluj-Napoca cu ocazia Bicentenarului Louis Braille 1809-2009, comunicarea cu titlul “Accesul persoanelor cu deficienţe de vedere la opera de artă”, organizator: Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Psihologie şi ştiinţele educaţiei, Catedra Psihopedagogie Specială, Cluj-Napoca;

Septembrie 2008 - Curs de specializare în art-terapie, susţinut de dr.Dana Fabini, formator în art-terapie, Cluj-Napoca;

20-22 noiembrie 2007 - Conferinţa Naţională de promovare a art-terapiei, Bucureşti, comunicarea cu titlul „Proiect de masterat în art-terapie la U.A.D. Cluj”; Work-shopuri de art-terapie susţinute de specialişti: dr. Dana Fabini, Mihaela Săsărman, regizor de teatru şi drama terapeut, organizator: UNICEF, Fundaţia Internaţională pentru copil şi familie, Bucureşti;

2007 - Sesiunea de informare a promotorilor de proiecte FSE, Sinaia;

Septembrie 2006 - Simpozionul Internaţional de Land Art „Făget Izvor”, coordonator Emil Dobriban, Universitatea de Artă şi Design Cluj;

 21-23 iunie 2006 - Conferinţa Naţională de promovare a art-terapiei, Timişoara, comunicarea cu titlul: „Necesitatea înfiinţării masteratului în art-terapie”, organizator: UNICEF, Fundaţia Internaţională pentru copil şi familie, Bucureşti;

22-23 noiembrie 2005 - Conferinţa Naţională de promovare a art-terapiei, Cluj-Napoca, comunicarea cu titlul: „Preocupări academice în zona terapiei prin artă”, organizator: UNICEF, Fundaţia Internaţională pentru copil şi familie, Bucureşti;

2004 - Bursa Socrates-Erasmus, Ecole Superiore d’Art, Liege, Belgia;
2002 - Simpozionul „Interferenţe în artă”, Institutia organizatoare: Universitatea de Artă şi Design, Cluj;

2000 - workshopuri de art-terapie organizate cu persoane cu handicap mental, Quiemper, Franţa;

 

Premii, distincții

1997, premiul II, tabăra naţională de creaţie, Vâlcele, Braşov, ediţia a I-a;

1993, premiul III, Olimpiada naţională a liceelor de artă, secţiunea Grafică, Bacău;

1991, premiul III, Olimpiada naţională a liceelor de artă, secţiunea Grafică, Baia-Mare;

 

Experiența acumulată în programe naționale/internaționale

2023 - Proiectului FDI: ”Susținerea cercetării de excelență ăn cadrul UAD pentru creșterea competitivității și vizibilității instituționale naționale și internaționale (Up UAD)”, Domeniul 6: Dezvoltarea capacității instituționale pentru cercetare în universități, membru în echipa de proiect;

2022- Proiectul FDI 7, ”Arta în contextul inserției pe piața muncii”, membru în echipa de proiect;     

2021- Proiectul FDI: Universitatea de artă a viitorului ca furnizoare de competențe și abilități multiple în corelație cu servicii-suport orientate spre nevoile studenților ”Universitart”, membru în echipa de proiect;

2019-2020 – Proiectul FDI ”Consiliere vocațională”, membru în echipa de proiect;

2016-2017 -  elaborarea dosarului de autoevaluare a programului de studii Pedagogia Artelor Plastice și Decorative la Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca. Pregătirea și gestionarea documentelor necesare în vederea obținerii autorizării provizorii din partea Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS);

2016 – 2017 - Membru în echipa de  elaborare a documentelor necesare  procesului de acreditare periodică a Departamentului de Specialitate cu Profil Psihopedagogic;

2013 - Proiectul „Calitate, inovare, comunicare în sistemul de formare continuă a didacticienilor din învăţământul superior”, POSDRU/87/1.3/S/63709;

2012 - 2014 - Proiectul educaţional „Călătorie în lumea culorilor”, realizat în parteneriat cu Universitatea de Artă şi Design, Cluj-Napoca, Muzeul de Artă, Cluj-Napoca, Casa Corpului Didactic Cluj, coordonator - proiect în derulare;

2009 - Proiectul „Asigurarea calităţii în învăţământul superior din România în context european. Dezvoltarea managementului calităţii academice la nivel de sistem şi instituţional”, contract nr. POSDRU/2/1.2/S/1, cod proiect 3933, activitatea nr. IV, Training nr. 1 - formare evaluatori interni, organizator ARACIS, Bucureşti;

2006 - Proiectul: “Accesul persoanelor cu CES la educaţia artistică", program propus pentru FSE., membră în echipa de management, coordonator activităţi de educaţie vizuală; Proiectul s-a derulat din anul 2006 până în anul 2011 cu autofinanţare;

2007 - Proiectul “Muzeul de artă şi comunitatea", proiect propus CNCSIS, membru în echipa de management, coordonator activităţi de educaţie vizuală; Proiectul s-a derulat din anul 2007 până în anul 2011 cu autofinanţare;

2006 - 2011 - Proiectul educaţional „Natura, sursă de inspiraţie artistică”, realizat în parteneriat cu Universitatea de Artă şi Design, Cluj-Napoca, Muzeul de Artă, Cluj-Napoca, Casa Corpului Didactic Cluj, Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj, coordonator, proiect finalizat cu volumul: „Copiii şi artele. Ghid de bune practici”, coautor, p. 35-81, Editura Grinta, acreditată CNCSIS sub nr. 217, ISBN 978-973-126-285-7;

2005 - 2008 - Proiectul “Art-terapia", program iniţiat de Fundaţia Internaţională pentru copil şi familie, Bucureşti, finanţat de UNICEF, mebru la elaborarea standardelor ocupaţionale pentru introducerea ocupaţiei de art-terapeut în C.O.R.;

2004 - “Carte electronică de educaţie artistică", CNCSIS, colaborator - nefinanţat;

2003 - "Peisajul, egospace sau mini-teatru personal", proiect CNCSIS, TD, director de proiect - (nefinanţat din lipsă de fonduri);

 

Proiecte educaţionale coordonate

2006 - 2007

 • “Natura, inspiraţie artistică”, ediţia I, proiect educaţionall desfăşurat în parteneriat cu Grădiniţa Dumbrăvioara, Cluj-Napoca, finalizat cu evaluare şi expoziţie cu lucrările copiilor participanţi la proiect, organizată la Casa Matei Corvin;
 • „Accesul persoanelor cu deficienţe de vedere la opera de artă”, ediţia I, Organizatori: Secţia Pedagogia Artelor Plastice şi Decorative; Parteneri: Muzeul de Artă Cluj-Napoca, Liceul pentru Deficienţi de Vedere Cluj-Napoca, proiect dezvoltat în cadrul disciplinei „Tehnici ale terapiei prin artă”;

2007 - 2008

 • “Natura, inspiraţie artistică” ediţia a II-a, proiect desfăşurat în parteneriat cu Grădiniţa Dumbrăvioara, Cluj-Napoca, Şcoala Generală Căianu, judeţul Cluj,  Şcoala Generală Lucian Blaga, Cluj-Napoca, Muzeul de Artă Cluj-Napoca,  finalizat cu evaluare şi expoziţie cu lucrările copiilor participanţi la proiect, organizată la Casa Matei Corvin;
 • „Accesul persoanelor cu deficienţe de vedere la opera de artă”,, ediţia a II-a, Organizatori: Secţia Pedagogia Artelor Plastice şi Decorative; Parteneri: Muzeul de Artă Cluj-Napoca, Liceull pentru Deficienţi de Vedere Cluj-Napoca;
 • „Muzeul de Artă şi Comunitatea”, Muzeul de Artă Cluj-Napoca, Liceul pentru Deficienţi de Vedere, Cluj-Napoca;

2008 - 2009

 • “Natura, inspiraţie artistică ediţia a III-a”, proiect desfăşurat în parteneriat cu Grădiniţa Dumbrăvioara, Cluj-Napoca, Şcoala Generală Lucian Blaga, Cluj-Napoca, Colegiul Naţional George Coşbuc, Cluj-Napoca, Şcoala Generală Căianu, Judeţul Cluj,  Muzeul de Artă Cluj-Napoca, finalizat cu evaluare şi expoziţie cu lucrările copiilor participanţi în proiect, organizată la Casa de Cultură a Studenţilor, Cluj-Napoca;
 • „Accesul persoanelor cu deficienţe de vedere la opera de artă”, ediţia a III-a, Organizatori: Secţia Pedagogia Artelor Plastice şi Decorative; Parteneri: Muzeul de Artă Cluj-Napoca, Liceul pentru Deficienţi de Vedere, Cluj-Napoca;
 • „Muzeul de Artă şi Comunitatea”, Muzeul de Artă Cluj-Napoca, Liceul pentru Deficienţi de Vedere, Cluj-Napoca;

2009 - 2010

 • “Natura, inspiraţie artistică”,  ediţia a VI-a, desfăşurat în parteneriat cu Grădiniţa Dumbrăvioara, Cluj-Napoca, Şcoala Generală Lucian Blaga, Cluj-Napoca, Colegiul Naţional George Coşbuc, Cluj-Napoca, Şcoala Generală Căianu, Judeţul Cluj,  Muzeul de Artă Cluj-Napoca, finalizat cu evaluare şi expoziţie cu lucrările copiilor la Casa de Cultură a Studenţilor Cluj-Napoca;
 • „Muzeul de Artă şi Comunitatea”, Muzeul de Artă Cluj-Napoca, Liceul pentru Deficienţi de Vedere, Cluj-Napoca;
 • „Accesul persoanelor cu deficienţe de vedere la opera de artă”, ediţia a IV-a, Organizatori: Secţia Pedagogia Artelor Plastice şi Decorative; Parteneri: Muzeul de Artă Cluj-Napoca, Liceul pentru Deficienţi de Vedere, Cluj-Napoca, proiect finalizat cu evaluare, expoziţie cu lucrările elevilor „ Lumină pentru toţi” şi inaugurarea „Galeriei tactile” la Muzeul de Artă Cluj-Napoca;

2010 - 2011

 • “Natura, inspiraţie artistică”, ediţia a V-a, desfăşurat în parteneriat cu Grădiniţa Dumbrăvioara, Cluj-Napoca, Grădiniţa Lumea Copiilor, Grădiniţa Trenuleţul Veseliei,  Liceul Teoretic Lucian Blaga, Cluj-Napoca, Colegiul Naţional George Coşbuc, Cluj-Napoca, Şcoala cu clasele I-VIII Traian Dârjan Cluj-Napoca, Şcoala Generală Căianu, Judeţul Cluj,  Muzeul de Artă Cluj-Napoca finalizat cu evaluare şi expoziţie cu lucrările copiilor, organizată la Casa Universitarilor, Cluj-Napoca; publicarea cărţii: „Copiii şi artele. Ghid de bune practici”, coautor, p. 35-81, Editura Grinta, (acreditată CNCSIS sub nr. 217), ISBN 978-973-126-285-7;
 •  „Vino cu mine la Palat”, desfăşurat în parteneriat cu Grădiniţa Dumbrăvioara, Cluj-Napoca, Grădiniţa Lumea Copiilor, Grădiniţa Trenuleţul Veseliei,  Liceul Teoretic Lucian Blaga, Cluj-Napoca, Colegiul Naţional George Coşbuc, Cluj-Napoca, Şcoala cu clasele I-VIII Traian Dârjan Cluj-Napoca, Şcoala Generală Căianu, Judeţul Cluj, Liceul pentru Deficienţi de Vedere, Cluj-Napoca, Muzeul de Artă Cluj-Napoca;
 • „Accesul persoanelor cu deficienţe de vedere la opera de artă”, ediţia a V-a, Organizatori: Secţia Pedagogia Artelor Plastice şi Decorative; Parteneri: Muzeul de Artă Cluj-Napoca, Liceul pentru Deficienţi de Vedere, Cluj-Napoca, proiect finalizat cu evaluare, expoziţie cu lucrările elevilor „ Lumină pentru toţi” şi inaugurarea „Galeriei tactile” la Muzeul de Artă Cluj-Napoca;

2011 - 2012

 • „Muzeul de artă şi comunitea ”, Organizatori: Secţia Pedagogia Artelor Plastice şi Decorative; Parteneri: Muzeul de Artă Cluj-Napoca, Liceul pentru Deficienţi de Vedere, Cluj-Napoca, proiect finalizat cu evaluare, expoziţie cu lucrările elevilor „ Atinge, simte, priveşte” la Muzeul de Artă Cluj-Napoca;

2012 - 2013

 • „Copiii în lumea culorilor”, ediţia I, desfăşurat în parteneriat cu Grădiniţa Lumea Copiilor, Cluj-Napoca, finalizat cu evaluare şi expoziţe organizată la Galeria Hangar, Cluj-Napoca;

2013 - 2014

 • „Copiii în lumea culorilor”, ediţia a II-a, desfăşurat în parteneriat cu Grădiniţa Lumea Copiilor, Cluj-Napoca, finalizat cu evaluare şi expoziţe organizată la Grădiniţa „Lumea Copiilor, Cluj-Napoca;

2014 - 2015

 • „Copiii în lumea culorilor”, ediţia a II-a, desfăşurat în parteneriat cu Grădiniţa Lumea Copiilor, Cluj-Napoca, finalizat cu evaluare şi expoziţe organizată la Grădiniţa „Lumea Copiilor, Cluj-Napoca;

2015 - 2016

 • „Tărâmul minunat al culorilor”, ediţia a I-a, desfăşurat în parteneriat cu Grădiniţa Lumea Copiilor, Cluj-Napoca şi cu Şcoala Gimnazială Căianu, Judeţul Cluj, finalizat cu evaluare şi expoziţe organizată la Grădiniţa „Lumea Copiilor, Cluj-Napoca;

2016 - 2017

 • „Călătorie în lumea culorilor”, ediţia a I-a, desfăşurat în parteneriat cu Grădiniţa Lumea Copiilor, Cluj-Napoca, Colegiul Naţional George Coşbuc, Cluj-Napoca şi cu Şcoala Gimnazială Căianu, Judeţul Cluj, finalizat cu evaluare şi expoziţe organizată la Grădiniţa „Lumea Copiilor, Cluj-Napoca;

 

Membru al asociațiilor profesionale

- membru al Uniunii Artistilor Plastici din Romania;
- membru în grupul de experţi pentru stabilirea standardelor ocupaţionale ale profesiei de art-terapeut, Bucureşti.