Conferenţiar universitar doctor

Anda Crețiu

Curriculum vitae

Nume

Anda-Elena Crețiu

Data nașterii
21 iunie 1965

Cetățenie
română

Titlu științific    
Conferențiar universitar doctor

Limbi străine cunoscute    
engleză

Contact    
E-mail: anda.cretiu@uad.ro

 

Studii

2003 - Diploma de doctor în domeniul filologie, titlul tezei: Analysing Discourse Features in Art Texts across Genres, Facultatea de Litere, Universitatea ”Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca

1998-2003 - doctorand în filologie, limba engleza pentru scopuri specifice, lingvistică generală și aplicată, pragmatică, analiza discursului, Facultatea de Litere, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj Napoca

1987 - Diploma de licență în profilul filologie, specializarea limba și literatura română – limba și literatura engleză, Facultatea de Litere, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj Napoca

1983-1987 - Studii universitare (zi), limba și literatura română - limba și literatura engleză, Facultatea de Litere, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj Napoca

1979-1983 - Diploma de bacalaureat – profilul învățători, Liceul pedagogic Râmnicu-Vâlcea

 

Experiență profesională

2015-prezent - Conferențiar universitar, Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca

1996-2015 - Lector universitar, Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca

1992-1996 - Asistent universitar, Academia de Arte Vizuale ”Ion Andreescu”, Cluj-Napoca

1990-1992 - Cadru didactic asociat, Academia de Arte Vizuale ”Ion Andreescu”, Cluj-Napoca

1991-1992 - Profesor limba engleză (detașare), Liceul Economic Cluj-Napoca

1989-1991 - Profesor definitiv, limba română-limba engleză; director de școală, Școala Generală Râmeț, Alba

1987-1989 - Profesor titular stagiar, limba română, Școala Generală Râmeț, Alba

 

Granturi

Naționale

  • Proiectul de cercetare cu finanțare CNCSIS „Imagine artistica si creativitate vizual-plastica”, Tema 1/2001, cod 886, director de program conf. Gh. Bus, membru in colectivul de cercetare (2001-2003)

            Lucrări rezultate: “Andy Warhol—moment semnificativ în evoluţia discursului plastic contemporan”, în  Experienţă umană, imagine artistică, creativitate vizual-plastică—perspective complementare, coord. Gheorghe Buş, Ed. Dacia, Colecţia Universitaria, Seria Artă, Cluj-Napoca, 2003, pp. 281-292

  • „Noile tehnologii, implementarea și utilizarea lor în învățământul artistic universitar actual și contemporan”. (NTISULIIAUASC), coord. Conf.dr. Laura Ghinea, Domeniul FDI 3 (membru), 2023
  • „Consolidarea și Extinderea Parteneriatelor Internaționale pentru Excelență și Inovare  la Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca” (PartIntE+Inov_UAD) Domeniul FDI 2: Internaționalizarea învățământului superior din România,  coord. Lect.dr. Doina Ienei (membru), 2023
  • ”Arta în contextul inserției pe piața muncii”, FDI 7, CNFIS 2022, director Eugen Săvinescu, 2022
  • Hibridizarea educației superioare artistice: spre o competentă activitate didactică online în parametri etici (ONLINE-EDUART), )” – CNFIS-FDI-2021-0399, finanțat de Ministerul Educației / Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior prin programul Fondul de Dezvoltare instituțională (FDI) , director Mara Ratiu (membru), 2021
  • Grant Erasmus +Teaching Assignment a Escuela de Arte y Superior de Disegno – EASD Segovia, Spania, 25-29 mai 2015
  • Grant Erasmus Teaching Assignment la Karabuk Universitesi, Turcia, 27-31 mai, 2013
  • Life Long Learning Programme. Education and Culture DG: participare la 1st International Staff Training Week la Karabuk University, Turcia, 27-31 mai, 2013
  • Grant Erasmus Staff Training la University of the Arts London, 20-27 mai, 2012

 


Lucrări publicate

Curs universitar

1. A Practical Course in English - for art, art history, art theory and art appreciation students, Ed.Echinox, Cluj, 2004, 142 p.
Cărţi, monografii
2. Genre-Structured Discourse in Art Texts, Ed. Presa Universitară Clujeană, Cluj, 2003, 210 p.
3. An ESP Perspective on Art-Related Discourse, Ed. EZway Books, Las Vegas, Nevada, 2004, 162 p.
4. Discourse and Communication in Visual Arts, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2014, 275 p
5. Dicţionar englez-român, român-englez : termeni de artă/English-Romanian, Romanian-English Dictionary: Art Terms, Editura Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 2015, 342 p.
6. America. Istorie,cultură, civilizație, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2018, 348 p.

Articole în volumele unor conferinţe, simpozioane
7. “Artistic Personality and the Teaching of English”, în Constructions of Identity - Proceedings of the National Conference organized by the Department of English, Cluj-Napoca, June 13-14, 1997, Napoca Star Cluj, 2000, pp. 57-59
8. “Andy Warhol - moment semnificativ în evoluţia discursului plastic contemporan”, în Experienţă umană, imagine artistică, creativitate vizual-plastică—perspective complementare, coord. Gheorghe Buş, Ed. Dacia, Colecţia Universitaria, Seria Artă, Cluj-Napoca, 2003, pp. 281-292
9. “Genre-Structured Discourse in Art texts” în Contructions of Identity II, Proceedings of the International Conference 14-16 March 2002, edited by Adrian Radu, Ed. Napoca Star, Cluj-Napoca, 2004, pp. 157-167
10. “The Artist’s Statement—The Verbal Self of the Artist”, in Constructions of Identity III, Proceedings of the International Conference 23-25 April 2004, ed. by Adrian Radu, Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 2006, pp. 108-118.”Genre Analysis and the Teaching of English for Art Purposes”, în volumul Dinamica limbajelor de specialitate. Cadrul European de Referință pentru Limbile Străine. Strategii de învățare, predare și evaluare a limbajelor de specialitate, eveniment desfășurat în cadrul Anului Aniversar UBB 90—90 de ani de la întemeierea Universității Românești din Cluj, editura Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 2009, coordonatori și editori Bradea Livia-Otilia ș.a., pp. 35-43
11. ”Genre Analysis and the Teaching of English for Art Purposes”, în volumul Dinamica limbajelor de specialitate. Cadrul European de Referință pentru Limbile Străine. Strategii de învățare, predare și evaluare a limbajelor de specialitate, eveniment desfășurat în cadrul Anului Aniversar UBB 90-90 de ani de la întemeierea Universității Românești din Cluj, editura Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 2009, coordonatori și editori Bradea Livia-Otilia ș.a., pp. 35-43
12. “Teaching Genre Analysis to Art Students”, în vol. simpozionului Dinamica limbajelor de specialitate. Cadrul European de Referință pentru Limbile Străine: Competențe comunicative în predarea și învățarea limbajelor de specialitate, UBB, Departamentul de Limbi Străine de
Specialitate, Cluj-Napoca 11 decembrie 2009, ed. coord. lect.dr. Laura Otilia Bradea, Ed. Napoca Star, Cluj-Napoca, 2011, pp.83-95
13. ”Artspeaking’ about Art”. Discourse features of English for Art purposes”, în vol. Diversitate Culturală și Limbaje de Specialitate—mize și perspective, ed. Sonia Munteanu și Bianca Bretan, Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 2013, pp. 40-50
14. ”Înapoi în ’Lumea Veche’, sau drumul către rădăcinile culturale”, în vol. conferinței Studii de diversitate culturală și limbaje de specialitate, Departamentul de Limbi Moderne și Comunicare al Universității Tehnice; Departamentul de Limbi Străine Specializate al UBB, în parteneriat cu Quest România, Cluj-Napoca, 25-26 sept. 2014, Ed. Sonia Munteanu și Elena Păcurar, Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 2014, pp.

15. “Big City” Culture in Modern America, în vol. celei de a VI-a Conferințe naționale cu participare internațională Dinamica limbajelor de specialitate. Tehnici și strategii inovatoare, 20-21 mai 2016, Departamentul de Limbi Străine Specializate , Facultatea de Litere, UBB, Cluj-Napoca, Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 2016 ISBN 978-606-17-1032-4, pp. 44-58
16. În vol. colectiv aniversar: ”A Pragmatics of Polite Criticism in Art”, în vol. Studies and articles. In Honour of Professor Mihai Mircea Zdrenghea on His 70th Anniversary, ed. Dorin Chira & Nicolae Mocanu, Cluj-Napoca, Ed. Scriptor & Argonaut, 2016, Argonaut & Scriptor; pp. 148-161
17. „American Cultural Identity and Enduring Values in Norman Rockwell’s Illustrations”, în vol. celei de a VII-a conf. naționale cu participare internațională Dinamica limbajelor de specialitate: tehnici și strategii inovatoare, Cluj-Napoca 26-27 mai 2017, Tehnici și strategii novatoare în dinamica limbajelor de specialitate, ed. Eugen Wohl, Casa Cărții de Știință Cluj-Napoca, 2017, pp. 291-305

18. ”Assessing Blended Assessment of English for Art”, în vol. Noi tehnici și strategii în dinamica limbajelor de specialitate, Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 2018, pp. 106-117
19. „Genres for Everyone: The Particularization of Genre Acquisition in Art Higher Education”, în vol. Limbaje specializate. Perspective si linii de convergenta, ed. Wohl E., Presa Universitara Clujeana, 2019, pp. 129-146
20. An ESP Perspective on the Fashion Discourse. Classroom Applicability”. în vol. Limbajele specializate în contextul noilor medii de învățare. Provocări și oportunități, Editori Roxana‐Maria Nistor, Camelia Teglaș. Presa Universitară Clujeană, 2020, pp. 213-230

21. ”Practicing Writing (About Art) in the Pandemic” în Limbajele specializate: abordări curente și provocări pentru viitor , ed. Roxana Nistor & Camelia Teglaș, Presa Universitară Clujeană, 2021, ISBN978-606-37-1344-6, pp. 29-32

22. ”A Multimodal Approach to Teaching and Learning Art English”, în Limbajele specializate în era digitală: Abordări metodologice și practice, Roxana‐Maria Nistor & Camelia Teglaș (editori),Presa Universitară Clujeană, 2022, ISBN 978‐606‐37‐1670‐6, pp. 121-132

23. “Towards a More Student-Oriented Approach in Teaching ESP. An Experiment Involving Students in the Course Design of English for Art” în Limbajele specializate în contextul literației multimodale. Abordări metodologice, provocări curente și perspective de dezvoltare, ed. Roxana Mihele,Presa Universitară Clujeană, 2023, ISBN 978-606-37-1961-5, pp. 219-234

Articole publicate în reviste de specialitate
Din țară 
24. ”General Language vs. Language for Specific Purposes - an LSP Perspective on the Language used in Arts” ( Limbă şi limbaj de specialitate - o perspectivă aplicativă asupra limbii folosite în domeniul artelor vizuale), în Studia Universitatis Babeș-Bloyai. Philologia, pp. 123-130, Anul XLVI, 2001, 1-2
25. ”Genre Analysis. Art Reviews in English” (Analiza genurilor: recenzii de artă în limba engleză), în Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Philologia, editia 1-2, 2002
26. “Rhetorical Devices: The Case of Personal Pronouns (in Art Texts)” I, în Studii filosofice şi lingvistice, nr. 6, 2004, editor prof.dr. Marin Ţurlea, Univ. Bucureşti, Ed. Cartea Universitară, Bucureşti, 2004 , pp. 68-73
27. ”Rhetorical Devices: The Case of Personal Pronouns (in Art Texts)” II, în Studii filosofice şi lingvistice, nr. 7, 2004, Univ. Bucureşti, Ed. Cartea Universitară, Bucureşti, 2004, pp 58-65
28. “Manipulative Uses of Language”, în Revista de filosofie contemporană, Nr. 3/2004 Ed. Cartea Universitară, Bucureşti, 2004, pp.103-108
29. “Dosso Dossi’s ‘Jupiter, Mercury, and Virtue’- A Sample of Genre Analysis (of a text by Andrée Hayum)” (I), în Linguistic and Philosophical Investigations, New Series, Vol. 4, Number 1, March 2005, Cartea Universitară Press, Bucharest, pp. 136-140

30. “Two Kindred Spirits: Ruskin and Turner, Revisited” in Studia Universitatis Babes-Bolyai, Philologia, L, 1, 2005, pp. 187- 195
31. “English for Art Purposes. Interpreting Art”, în Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Philologia, Vol. 58 (LVIII) 2013, June, Issue2, pp. 49-66
32. „English as a Practical Tool for Increasing Visibility in the Art World”, în Synergy (Journal of the Department of Modern Languages and Business Communication, Faculty of International Business & Economics, the Bucharest University of Economic Studies),Vol.1,2016, pp. 54-71 (Erih +)

33. ”The Artist's Website. Discourse features of Online Identity and Brand. Website-ul artistului. Trăsături discursive ale identității sale virtuale și brandului său ”,în Studia Universitatis Babes-Bolyai. Philologia, 4. Special Issue: Textual Negotiation of Online Identities , ed. Alexandra Cotoc and Diana Cotrău, Volume 67 (LXVII) 2022, December, Issue 4,PUBLISHED ONLINE: 2022-12-20; PUBLISHED PRINT: 2022-12-30; ISSUE DOI:10.24193/subbphilo.2022.4, pp. 239-256

Din străinătate
34. “Dosso Dossi’s ‘Jupiter, Mercury, and Virtue’—A Sample of Genre Analysis (of a text by Andrée Hayum)” (I), în Linguistic and Philosophical Investigations, New Series, Vol. 4, Number 1, 2005, Denbridge Press, New York, pp. 525-652 https://www.addletonacademicpublishers.com/contents-lpi/108-volume-4-1-2005/175-dosso-dossi-s-jupiter-mercury-and-virtue-a-sample-of-genre-analysis-o
35. “Dosso Dossi’s ‘Jupiter, Mercury, and Virtue’-A Sample of Genre Analysis” (II), în Linguistic and Philosophical Investigations, New Series, Vol. 5, Number 1, September 2006, Denbridge Press, New York, pp. 265-269
https://www.addletonacademicpublishers.com/contents-lpi/106-volume-5-1-2006/223-dosso-dossi-s-jupiter-mercury-and-virtue-a-sample-of-genre-analysis-i
36. “Dosso Dossi’s ‘Jupiter, Mercury, and Virtue’-A Sample of genre Analysis” (III), in Linguistic and Philosophical Investigations, New Series, Vol. 5, Number 2, December 2006, Denbridge Press, New York, pp. 164-170

37. “The Blogging Artist. A Genre-Analysis Approach to Teaching English for Art Purposes”, in Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi (Journal of History Culture and Art Research), Vol 2, No 2 (2013), The Special Issue on “English Studies”, pp. 1-29, © Karabuk University, Turkey, ISSN 2147-0626

38. “Politeness and the Art Criticism Discourse”,în Scientific view on the modern problems of cultural heritage and arts in the context of social development. Proceedings of the International Scientific Conference. Klironomy, 01 (01), __-__. Hlučín-Bobrovníky: “Anisiia Tomanek” OSVČ.ISSN: 2787-9496 DOI number: 10.47451/art2021-04-002- EOI: 10.11244/art2021-04-002pp. 163-180

39. “William Blake. Artist, poet, visionary imaginarian".in Culture and arts in the context of world cultural heritage. Klironomy, 1 (4),2022. Ostrava: Tuculart Edition.DOI: 10.47451/her2022-02-01 --

Traduceri
40. ”Information and Warning on Road Traffic Noise” by Visual Means (autori: Diana Ioana Popescu, Rodica Alămoreanu), în Acta Technica Napocensis, series: Applied Mathematics and Mechanics, 56, Issue I, 2013, ISSN 1221-5872, capitolele 4 si 5, pag.19-28
41. The Dues of Time. As a Threshold to Authentic Living: traducerea în limba engleză a textului albumului expoziţiei Vasile Pop: Vamă timpului, UAP, Bucureşti, Galeriile “Artis”, 12-23 sept. 2005.
42. Romania ABC, Visual Arts, an ABC cultural primer (ghid cultural editat de fundaţia „Thalia inter Artes”, coord. prof.dr. Maria Vodă-Căpuşan), Presa Universitară Clujeană, 2000 (trad.în colab. cu Mihaela Mudure, Fac. de Litere)
43. The Dues of Time: traducerea în limba engleză a textului albumului expoziţiei Vasile Pop: Vamă timpului, Muzeul Naţional de Artă Cluj, Inspectoratul pentru Cultură al Judeţului Cluj, 16 dec. 1999-15 ian. 2000
Recenzii
La cărțile Teoria și practica traducerii și Vade Mecum de Ioan Crețiu (Echinox, 1999), în Studia Univesitatis Babes Bolyai. Philologia XLVI, 1-2, 2001

 

Diplome și distincții

Diploma de onoare pentru aportul la prestigiul școlii clujene de artă, 2001, cu ocazia împlinirii a 75 de ani de învățământ superior de artă la Cluj

 

Membru în organizații profesionale

Membră AELFE (Asociacion Europea de Lenguas para Fines Especificos /European Association of Languages for Specific Purposes)

 

Informații suplimentare

Referent pentru ESP Across Cultures, Univ. Foggia, Italia ISSN: 1972-8247