Lector universitar doctor

Constantin-Dragoș Sdrobiș

Curiculum vitae
Nume

Constantin-Dragoș Sdrobiș


Data nașterii
11 februarie 1982


Cetățenie
Română


Titlu științific
Lector universitar doctor


Limbi străine cunoscute
engleză, franceză


Contact
email: dragos.sdrobis@uad.ro


Studii
2010 – 2014 – doctorat istorie, Institutul de Istorie „George Barițiu”, Academia Română – Filiala Cluj
2006 – 2008 – masterat Antropologie și Studii Multiculturale, Facultatea de Studii Europene, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca
2001 – 2005 – licențiat istorie, Facultatea de Istorie și Patrimoniu, Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu
1997 – 2001 – Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” Bacău


Experiență profesională
2023 - ... – lector universitar doctor, Universitatea de Artă și Design Cluj-Napoca
2021 – 2022 – profesor istorie, Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu” Cluj-Napoca
2018 – 2021 – profesor istorie, Liceul Teoretic „Gelu Voievod” Gilău, jud. Cluj


Burse, granturi, stagii
2017 – 2018 – bursier post-doctoral în cadrul programului „Ștefan Odobleja”, Colegiul Noua Europă, București, cu proiectul de cercetare „The Rise of the Professional Society? The Status of Intellectual Work and “Learned Professions” in Interwar Romania”
2018 – stagiu de cercetare la International Labor Organisation Archive (Geneva) și la United Nations Archive (Geneva)
2011 – 2012 – asistent cercetare în cadrul grantului CNCS-UEFISCDI PN-II-RU-PD-2011-3-0030, „Practicile sociale ale educaţiei superioare, schimbarea elitelor şi creativitate în România. Formarea şi transformarea păturilor diriguitoare educate (1919-1949)”


Listă publicații
Volum de autor

1. Dragoș Sdrobiș, Limitele meritocrației într-o societate agrară. Șomaj intelectual și radicalizare politică a tineretului în România interbelică, Iași, Polirom, 2015, 258 p.


Volume editate
1. Zoltán Rostás, Dragoș Sdrobiș (eds.), Culturalizare în uniformă. Articole și documente privind Serviciul Social 1938-1939, București, Paideia, 2017, 294 p.
2. Lucian Nastasă, Dragoș Sdrobiș (eds.), Politici culturale și modele intelectuale în România, Cluj-Napoca, Mega, 2013, 425 p.


Lucrări ştiinţifice publicate în reviste de specialitate recunoscute CNCS şi / sau indexate în baze de date internaţionale (selecție)
1. „Fondarea unei jurisdicții profesionale. Evoluția învățământului superior tehnic în România 1881-1938”, în Studii și Articole de Istorie, 2022, an 88, pp. 140-165
2. „The Future Belongs to Engineers”? The „Production” of Engineers in Romania, 1881-1939”, în PLURAL. History. Culture. Society, 2021, vol. 9, nr. 1, pp. 72-114
3. „Periplu între extrem(ism)e politice: Dumitru Corbea”, în Studii și materiale de istorie contemporană (SMIC), 2018, nr. 1, pp. 47-59
4. „Sub trei dictaturi. Note privind legislația învățământului superior din România (1939-1944)”, în Historia Universitatis Iassiensis, 2018, an 9, nr. 1, pp. 93-120
5. „Originile sociale, legislative și ideologice ale Legii Serviciului Social”, în Sociologie Românească, vol. XII, 2014, no. 1-2, pp. 57-73
6. „Enciclopedia României ca mecanism de propagandă politică. Cezar Petrescu despre Mântuitorul României”, in Transilvania, 2014, no. 10-11, pp. 73-81
7. „Învățământul superior în România interbelică: de la „supraaglomerarea universităților” la „șomaj intelectual”, în Sfera Politicii. Școala sociologică de la București (context, tendințe, crize), no. 3 (175), May-June 2013, pp. 24-35
8. „Elite şi universitate. Problema şomajului intelectual în România interbelică”, în Anuarul Institutului de Istorie George Bariţiu, Seria Historica, Cluj, LI, 2012, pp. 254-286
9. „De la orașul luminilor la mizeria cotidiană. Reflectarea urbanizării în caricaturile revistei Urzica”, în Brukenthal Acta Musei, 2009, IV.2, pp. 500-506
10. „Considerații cu referire la naționalismul lui Raoul Șorban”, în Studia Universitatis Cibinensis, Series Historica, 2008 (V), Sibiu, pp. 217-230


Studii publicate în volume colective (selecție)
1. Un angajament de conjunctură? Traian Herseni în timpul regimului comunist, în Zoltán Rostás (coord.), Condamnare, marginalizare și supraviețuire în regimul comunist. Școala gustiană după 23 august 1944, Chișinău, Editura Cartier, 2021, pp. 251-288
2. „The Left” and „The Right”: Political Extremism at the University of Cluj in the 1930s, în Irina Nastasă-Matei, Zoltan Rostas (coord.), Rediscovering Eastern-Europe Universities. Perspective from the interwar period, București, Editura Pro Universitaria, 2020, pp. 69-84
3. From Science to Action: Professionalizing Social Work in Greater Romania, în Ștefan Baghiu, Vlad Pogoja, Maria Sass (eds.), Ruralism and Literature in Romania, Berlin, Peter Lang Publishing House, 2019, pp. 219-247
4. Ofensivă culturală și educație dirijată: considerații privind limitarea numărului de studenți în România Mare, în Florea Ioncioaia, Leonidas Rados (coord.), Fragmente de pe un câmp de luptă. Studii în istoria universității, Iași, Editura Universității „Al. I.Cuza” Iași, 2018, pp. 193-220
5. Building a Profession: An Insight in the Professionalization of Engineers in Romania 1919-1940, în New Europe College Ștefan Odobleja Program Yearbook, 2017-2018, pp. 239-268
6. Raporturi de putere în Universitatea românească interbelică. Efectele legii învățământului superior universitar din aprilie 1932 asupra vieții universitare clujene, în Irina Nastasă-Matei, Zoltan Rostas (coord.), Alma mater în derive. Aspecte alternative ale vieții universitare interbelice, București-Cluj-Napoca, Editura Eikon și Școala Ardeleană, 2016, pp. 44-80
7. De la dreptatea istoriei la istoriile nedreptății. Intelectualii și dreptatea. Și un episod românesc, în Ana Bazac (coord.), Despre dreptate: o perspectivă multidisciplinară, Craiova, Editura Aius, 2015, pp. 63-94
8. Accente naționaliste și disciplinare după Marea Unire. Liceul de băieți „Andrei Mureșanu” din Dej, în Cătalina Mihalache, Leonidas Rados (coord.), Educația publică și condiționările sale (secolele XIX-XX), Iași, Editura Universității „Al. I. Cuza” din Iași, 2015, pp. 349-364
9. Când trecutul devine ficțiune (avatarurile dacismului în istoriografia românească recentă), în Ovidiu Pecican (ed.), România postcomunistă: istorie și istoriografie, Cluj- Napoca, Editura Limes, 2014, pp. 67-88
10. The intellectual as a Suspended Pendulum. Panait Istrati – ”the Man that Chose to Adhere to Nothing”, în Carmen Andraș, Cornel Sigmirean, Corina Teodor (coord.), Itineraries beyond Borders of Cultures, Identities and Disciplines, Sibiu, Editura Astra Museum, 2012, pp. 117-128


Recenzii
1. An(other) Insight into Anton Golopenţia’s Intellectual Life [Anton Golopenţia, Corespondenţa germană (1933‑1936), edited and introductory note by Sanda Golopenţia, translated from German by Maria Anghelescu, Rareş Munteanu, Gottfried Habenicht, and Lidia Bradley, Bucureşti, Spandugino Publishing House, 2022], în Psihologia socială, 2022, nr. 50, pp. 221-224
2. Debating past, criticizing intellectuals. [Thomas Sowell, Intellectuals and Society, New York, Basic Books, 2009], în Brukenthalia. Romanian Cultural History Review, 2012, nr.2, pp. 239-242
3. How do we succeed to deconstruct the school-taught history? [Cătălina Mihalache, Didactica apartenenţei. Istorii de uz şcolar în România secolului XX, Iaşi, Editura Institutul European, 2012], in Brukenthalia. Romanian Cultural History Review, 2012, nr. 2, pp. 230-232 [Romanian version in Observator cultural, nr. 653/ December 2012]
4. Reality as image of fiction [Andi Mihalache, Silvia Marin-Barutcieff (coord.), De la fictiv la real (imaginea, imaginarul, imagologia), Iaşi, Editura Universităţii Alexadru Ioan Cuza, 2010], în Brukenthalia. Romanian Cultural History Review, 2011, nr.1, pp.131-137