Lector universitar doctor

Ioana Rus-Cacovean

Director Departament

Curiculum vitae

Nume

Rus-Cacovean

Prenume

Ioana

Data nașterii

 28 mai 1982

Cetățenie

română

Titlu științific

Lector universitar doctor

Limbi străine cunoscute

engleză, franceză

Contact: ioana.rus@uad.ro

Studii

2008-2012: doctorat, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, cu teza „Conservarea monumentelor în Transilvania în perioada 1945-1977”

2006-2008: pecializare postuniversitară în Reabilitarea Monumentelor Istorice, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie și Filosofie, în colaborare cu Fundația Transilvania Trust, Cluj-Napoca

2005-2007: masterat în istoria artei, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie și Filosofie

2001-2005: studii licență în istorie – istoria artei, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie și Filosofie

Experiența profesională

2020-...: lector universitar doctor, Universitatea de Artă și Design, Cluj-Napoca, Departamentul Discipline teoretice

2012-2020: lector universitar doctor, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, Departamentul de Istorie Medievală, Premodernă și Istoria Artei

2017-2020: cadru didactic asociat, Universitatea de Artă și Design, Cluj-Napoca, Departamentul Discipline teoretice

2016-2019: cadru didactic asociat, cadrul Universității „Politehnica”, Timișoara, Facultatea de Arhitectură și Urbanism

2007-2013: istoric de artă SC. Utilitas – Centru de cercetare și proiectare în domeniul patrimoniului construit

Lucrări publicate

2020 - „Sistematizare urbană în zona cetății din Alba Iulia în anii 1965-1988. Proiecte realizate și propuneri abandonate”, în Annales Universitatis Apulensis. Series Historica, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

2020 - „Dezbateri principiale cu ocazia restaurării Bisericii Reformate de pe Strada Kogălniceanu din Cluj în anii 1957-1962”, în Istoria ca interogație. Mariei Crăciun, la o aniversare, Editura Mega, Cluj-Napoca

2018 - „O fabrică transformată în școală: Fabrica de Zahăr din Cluj și Institutul Regal de Corecție”, în Studii de istorie urbană – Cluj 700, Cluj

2018 - “Demolishing a Convent for a New Theatre: Târgu Mureș in the 1970s”, în Annales Universitatis Apulensis. Series Historica, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

2017 - “SOCIALISM. HAPPINESS.” The “NEW WAY” of the Haller Castle in Coplean after 1950”, în Annales Universitatis Apulensis. Series Historica, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, nr. 1

2014 - „Restaurarea cetății din Alba Iulia în secolul XX: o problemă de imagine a Partidului Comunist Român”, în Revista Transsylvania Nostra, nr. 4

2013 - „Biserica fortificată din Copșa Mare, jud. Sibiu”, în Studia Universitatis - Historia Artium, nr. 1, 2013, pp. 41-61

2013 - „Lucrările experimentale de restaurare din anii 1970-1973 a Bisericii Adormirii Maicii Domnului din Strei, Hunedoara”, în Volumul omagial Studii de istoria artei, Nicolae Sabău, 2013, pp. 461-471

2012 - Patrimoniu „ascuns", Catalog expozițional al proiectului cultural Patrimoniu „ascuns". Conștientizarea / Evidențierea valorilor de patrimoniu ale șarpantelor istorice, Editura Utilitas, Cluj

2012 - Károly Kós, Seria Moștenirea Culturală Transilvăneană, nr. 2-2012, Editura Utilitas, Cluj

2011 - „Metode de intervenție asupra fortificațiilor transilvănene în secolele XIX-XX”, în volumul Simpozionului Științific Internațional - TUSNAD, Alba Iulia/Șimleu Silvaniei, mai 2011, Editura Utilitas

2011 - „Câteva aspecte inedite din istoria Palatul Bánffy, astăzi Muzeul de Artă Cluj-Napoca”, în Revista Transsylvania Nostra, nr. 4, 2011

2011 - „Începuturile conservării monumentelor în Transilvania”, în volumul Școlii de Vară și Festival Internațional pentru Dialog Intercultural „Diva Deva", Cugir-Deva

2011 - „Cetatea din Câlnic. Un monument restaurat în anii 1960-1964”, în Ars Transilvaniae, nr. XXI

2010 - „Activitatea lui István Möller și semnificația acesteia pentru restaurarea monumentelor din Transilvania”, în Revista Transsylvania Nostra, 2010, nr. 4

2010 - „Intervenții asupra patrimoniului construit transilvănean între anii 1974-1977. Studiu de caz - Cetatea Aiudului”, în Studia Universitatis - Historia Artium, nr. 1

2010 - „Biserica Evanghelică C.A. din Bistrița - noi date referitoare la istoricul etapelor de construcție”, în Revista Transsylvania Nostra, nr. 1

2009 - „Intervenții asupra patrimoniului construit al județului Cluj între anii 1947-1977. Studiu de caz: Biserica Romano-Catolică din Florești județul Cluj”, în Revista Transsylvania Nostra, nr. 4

2008 - „Șarpanta gotică a bisericii evanghelice din Bistrița”, în Revista Transsylvania Nostra, nr. 4

2008 - Ansamblul arhitectural Cetatea Aiudului, Seria Moștenirea Culturală Transilvăneană, nr.1-2012, Editura Utilitas, Cluj

2007 - „Drepturile și obligațiile proprietarilor de monumente istorice - interviu cu Máte Zsolt și Philippe Piereuse”, în Revista Transsylvania Nostra, nr. 3-4

Traduceri

2010 - Michael Petzet, Principii internaționale ale prezervării, Seria Caietelor ICOMOS, nr. 1, Editura Utilitas, Cluj-Napoca

Participări la conferințe științifice, simpozioane, ateliere

2019 - Sistematizare urbană în zona cetății din Alba Iulia în anii 1965-1988. Proiecte realizate și propuneri abandonate, Conferința internațională Orașele Unirii: proiecte și evoluții urbanistice după anul 1918, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, Alba Iulia, 3-5 octombrie

2018 - O fabrică transformată în școală: Fabrica de Zahăr din Cluj și Institutul Regal de Corecție, CLUJ, 700 de ani de la obținerea statutului de oraș regal

2018 - Semicentenarul Marii Uniri la Alba Iulia: intervenții asupra câtorva monumente în anii 1965-1968, Școala de Vară și Festivalul Internațional pentru Dialog Intercultural „Diva Deva”, Deva

2016 - Biserica Reformată din Dej restaurări istorice, „Simpozionul național de istoria artei medievale și premoderne”, Zilele Academice Clujene

2016 - Reconstrucții istorice la biserici medievale în Transilvania, Seria Conferințelor Științifice Internaționale - TUSNAD, Cluj

2015 - Pe urmele icoanelor bisericii din Crivina de Sus, Atelierul Biserici înlemnite, 13-25 iulie 2015, Crivina de Sus, jud. Timiș

2013 - Istoria etapelor construcție ale Bisericii Evanghelice din Bistrița, Seria Conferințelor Științifice Internaționale - TUSNAD, Bistrița

2013 - Intervenții asupra monumentelor Clujului în secolul XX - Claustrul mănăstirii foste dominicane, Cluj-Napoca; Biserica reformată din Sic, jud. Cluj; Biserica reformată Matia, Cluj-Napoca; Palatul Bánffy, Cluj-Napoca, Conferința Internațională de Structuri Portante Istorice, Cluj-Napoca

2012 - Istoria etapelor construcție ale Bisericii Evanghelice din Sebeș, județul Alba (Cercetarea pluridisciplinară a șarpantelor), Programul cultural Patrimoniu „ascuns” II. Evidențierea valorilor șarpantelor istorice, 25 octombrie 2012, Timișoara

2011 - Metode de intervenție asupra fortificațiilor transilvănene în secolele XIX-XX, Seria Conferințelor Științifice Internaționale TUSNAD, Alba Iulia/Șimleu Silvaniei

2011 - Influențe austriece în spațiul cultural transilvănean - Începuturile conservării patrimoniului în Transilvania, Școala de Vară și Festivalul Internațional pentru Dialog Intercultural „Diva Deva”, Cugir-Deva

2011 - Metode de intervenție asupra a două statui din piatră în secolul XX, Conferința Internațională MATCONS, Craiova

2011 - Patrimoniul istoric din Roșia Montană, Conferința Internațională Roșia Montană în istoria universală, Universitatea Babeș-Bolyai

2010 - Castelul din Hunedoara – Ilustrarea etapelor de construcție și al celor de restaurare, Conferința națională a doctoranzilor în istorie, Baru Mare (jud. Hunedoara)

2009 - Casa de cultură din Bistrița. Studiu de caz, Sesiunea de comunicări a istoricilor de artă din Cluj-Napoca, Cluj-Napoca

2009 - Conservarea patrimoniului construit în secolul XX în Transilvania, Sesiunea de comunicări de la Muzeul de istorie din Făgăraș