Asistent universitar doctor

Iolanda Anastasiei

Curriculum vitae

Nume

Iolanda-Georgiana Anastasiei  

Data nașterii: 16. 04.1993

Titlu: asistent universitar doctor

Limbi străine: engleză, franceză

Contact: : iolanda.anastasiei@uad.ro

Studii

2017 - 2022

Doctor în Filosofie, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Școala Doctorală Filosofie, coord. Prof. dr. Dan-Eugen Rațiu. Susținere publică a tezei de doctorat cu titlul Galeriile de artă independente din România: tipuri de organizare și funcții estetice (2000-2020)

2015 - 2017

Master în Filosofie, Programul de studii universitare de masterat „Filosofie, Cultură, Comunicare” Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie și Filosofie

2012 - 2015

Licență în Arte Plastice Universitatea de Artă și Design Cluj-Napoca, Facultatea de Arte Plastice

2008 - 2012

Liceul de Artă „Victor Brauner”, Piatra Neamț, specializarea pictură

 

Experiența profesională

2022 - ...

Asistent universitar Universitatea de Artă și Design Cluj-Napoca, Departamentul de Discipline Teoretice

2020 - 2022

Cadru didactic asociat Universitatea de Artă și Design Cluj-Napoca, Departamentul de Discipline Teoretice

2019 - 2022

Cercetător științific FWF Austria, Academia de Arte Frumoase din Viena, program de finanțare - Hertha Firnberg-Program [ 04/2019 – 03/2022 ] Proiectul de cercetare: BEHIND THE ARTWORK. THINKING ART AGAINST THE COLD WAR’S BLOC POLARITY Director de proiect Katalin Cseh-Varga, perioada Aprilie 2019-Martie 2022, instituție organizatoare: FWF Austria, Academia de Arte Frumoase din Viena, program de finanțare - Hertha Firnberg-Program, număr de proiect - T1074-G26

2019 -2020

Cercetător științific Centrul Cultural Clujean – program European Centre for Contemporary Art (ECCA). Proiectul de cercetare ARTchive

 

Publicaţii

Articole publicate în volume colective

Iolanda Anastasiei, “From mainstream artistic “spaces” to alternative spaces in the Cluj contemporary art scene” în Journal de l’Université d’été de la Bibliothèque Kandinsky, n° 6+7, Paris, Centre Pompidou, 2021, p. 115-122.

Iolanda Anastasiei, „Preface/Prefață”, în Marilena Preda Sânc, Patrick Williamson, Effacement de soi/SelfEffacing/Autoștergerea, Editions Transignum, Paris, 2020, pp. 2-5.

Iolanda Anastasiei, „Mecanisme postumaniste (Posthuman Mechanisms)” în Alex Ciorogar (ed.), Postumanis mul (The Posthuman), Tracus Arte, Bucharest, pp. 147-151 (articol publicat inițial în revista "Vatra", Nr. 3-4, 2017, pp. 114-115).

Articole publicate în reviste științifice

Iolanda Anastasiei, “Reconfigurations of the Exhibition Space, Case Study: Cristi Rusu Exhibition at Plan B” Gallery, în Studia Universitatis Babeș-Bolyai-Philosophia 65 (Sp. Issue)/2020, 145-157.

Iolanda Anastasiei, „The Dealing in the Art Galleries: How is affecting the Contemporary Art World” în Studia Universitatis Babeș-Bolyai-Philosophia, Special Issue / 2018, Cluj-Napoca, pp. 95-106.

Iolanda Anastasiei, „Mecanisme postuman(ist)e” în Vatra, nr. 3-4, 2017, pp. 114-115.

Iolanda Anastasiei, „Corpul ca interfață a exponenților culturali” în PHILOHISTORISS, nr. 5, Anul III, iunie 2017, pp. 150-158.

Interviuri

Iolanda Anastasiei, Wanda Mihuleac (interviu), „Interviu cu Wanda Mihuleac, artist vizual (Franța)” în Observ ator Cultural, Nr. 993 (31 octombrie - 6 noiembrie 2019).

Recenzii de expoziții

Iolanda Anastasiei, „Expoziția de grup «COME LET`S HAVE A WALK» de la Biju Gallery”, Propagarta, disponibil la: https://propagarta.ro/imagini-video/expozitia-de-grup-come-lets-have-a-walk-de-la-bijugallery/, accesat la data de 16.10.2022.

Iolanda Anastasiei, „Kierkegaard, Sateliți, mixed media– Trei vernisaje la început de an” în Steaua, nr.2, 2018, pp. 54-56.

Iolanda Anastasiei, „#808080, Un spațiu al memoriei” în Steaua, nr.1, 2018, pp. 58-60.

Articole în curs de publicare

Iolanda Anastasiei, „De la experiența estetică la experiența participativă a publicului în galeriile contemporane” în Alin Tat, Dan Siserman (coord.), Spicilegium Philosophicum, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2022 [în curs de apariție].

Iolanda Anastasiei, „Projets "Psycho - Ecologiques" chez Wanda Mihuleac”, în vol. colectiv Monografia operei artistei Wanda Mihuleac, Editions Transignum, 2022-2023.

EXPOZIȚII CURATORIATE

„Dissolved” [ 30/09/2022 – 09/10/2022 ] Artist: Elena Waldorf, The Cosmic House, Cluj-Napoca, România

„Beyond The Fourth Wall” [ 14/03/2019 – 24/03/2019 ] Artist: Angela Capotorto, spațiu Atelier 4, Cluj-Napoca, Romania

 

CONFERINȚE ȘI SEMINARE

Conferinţe

International Conference for Doctoral Students in Philosophy, 21-22 Mai 2021, Universitatea „BabeșBolyai" Cluj-Napoca, cu lucrarea: The Shaping of the Romanian Art Market and the New Art Collector Profile.

Conferința AICA-RO 2020, Arta anilor ‘90 în România şi estul Europei: Racordări, contraste, recuperări, 26-28 noiembrie 2020, online, cu lucrarea:Practici expoziționale în galeria de artă ca demers recuperator și de cercetare a artei contemporane românești din perioada de tranziție. Conferința doctoranzilor Școlii Doctorale de Filosofie, Comprehensiune istorică și sistematică în domeniile filosofiei, 8 Mai 2020, Universitatea „Babeș-Bolyai" Cluj-Napoca, cu lucrarea: Reconfigurări ale spațiului expozițional – Studiu de caz: Expoziție Cristi Rusu la Galeria Plan B.

Conferința națională de Estetică și Teorii ale Artelor (ETA), a opta ediție, 20-21 Septembrie 2019, Universitatea Babeș - Bolyai, Cluj-Napoca, Departamentul de Filozofie & Centrul de Filozofie Aplicată, cu lucrarea: De la experiența estetică la experiența participativă a publicului în galeriile contemporane.

The 14th Conference of the European Sociological Association, `Europe and Beyond: Boundaries, Barriers and Belonging`, University of Manchester and Manchester Metropolitan University, 20-23 August 2019, cu lucrarea: How Mega-Gallleries Transform The Art World – Monopoly And Its Consequences.

Conferinţa doctoranzilor Şcolii Doctorale de Filosofie, Dimensiunile cognitive şi existenţiale ale cercetărilor filosofice doctorale, 24 Mai 2019, Universitatea „Babeș-Bolyai" Cluj-Napoca, cu lucrarea: Galeri a de artă ca spațiu al constituirii discursului artistic.

Conferința Națională de Estetică și şi Teorii ale Artelor (ETA), 21-22 septembrie 2018, Departamentul de Filosofie şi Centrul de Filosofie Aplicată (CFA), Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, cu lucrarea:Cole cționarul de artă: rol,determinare și influență în lumea artei contemporane.

Conferința Națională de Estetică și Filosofia Artei Ion Ianoși, Ediția a VI-a, 18 mai 2018, Universitatea din București, Facultatea de Filosofie CCIIF, cu lucrarea: Interacționismul simbolic în galeria de artă contemporană. O analiză prin prisma relației galerie - public.

Conferința anuală a doctoranzilor: Cercetări filosofice doctorale în societatea bazată pe cunoaștere, 4 mai 2018, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, cu lucrarea:Impactul relației artist-galerie asupra artei contemporane - O analiză a tipurilor de colaborare.

Conferința Națională PhiloHistoRiSs, 3-5 noiembrie 2016, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, cu lucrarea: Corpul ca interfață a exponenților culturali.

Participare în cadrul Prelegerilor SCIRI (Seminarul de Cercetare Interdisciplinară a Religiilor și Ideologiilor), 16 ianuarie 2017, Centrul de Filosofie Aplicată - Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, cu lucrarea: Libertatea artistică în spațiul românesc. Studiu de caz.