Conferențiar universitar doctor

Lorin Ghiman

Curiculum vitae

Nume

Lorin-George Ghiman

Data nașterii
8 iunie 1977

Cetățenie
română

Titlu științific    
Conferențiar universitar doctor

Limbi străine cunoscute    
engleză, germană, franceză

Contact    
E-mail: lorin.ghiman@uad.ro

Studii

2015 - susținere teză de doctorat, cu teza „Politică şi cultură. O reconstrucţie a conceptului benjaminian de om politic”, îndrumător: prof. univ. dr. Vasile Frăteanu

2005-2008 - doctorat filosofie, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie şi Filosofie

2004-2005 - masterat filosofie, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie şi Filosofie

2000-2004 - licență filosofie, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie şi Filosofie

1992-1996 - Liceul Teoretic Vasile Lucaciu, Baia-Mare

Experiență profesională

2020-... - lector doctor, Universitatea de Artă şi Design Cluj-Napoca

2018-2020 - lector asociat, Universitatea de Artă şi Design Cluj-Napoca

2019-2020 - profesor discipline socio-umane, Liceul Tehnologic „Augustim Maior” Cluj-Napoca, CTT „Transilvania” Cluj-Napoca, Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu” Cluj-Napoca 

2018-2019 - profesor discipline socio-umane, Liceul Teoretic “Ana Ipătescu” Gherla

2016-2017 - profesor discipline socio-umane, Liceul teoretic „Gheorghe Şincai” Cluj-Napoca, Colegiul tehnologic Raluca Ripan Cluj-Napoca, CTT Transilvania Cluj-Napoca

2009-2011 - asistent cercetare, Grant CNCSIS  tip IDEI ID nr.. 2265 „Expertiză etică şi acţiune socială. O perspectivă interdisciplinară asupra eticii aplicate”; director de proiect: lect. dr. Mihaela Frunză; Buget aprobat: 840000 lei

2009-2010 - asistent cercetare, Grant tip IDEI ID nr. 2047 cu titlul „Pluralitatea surselor normative în constituirea statului de drept post-comunist (PLURAL)”; director de proiect conf univ. dr. C. Mihali; Buget aprobat: 782000 lei

2007 - director proiect, Grant TD nr. 237 tema 8 / 2007, „Walter Benjamin şi intelligentsia europeană interbelică”; buget: 26250 lei

2003 - membru al echipei de implementare, Grantul de tineret  AT nr. 8 cod CNCSIS 592/2003, „Grup de cercetare și dezbatere: Etică şi Societate”; responsabil de grant: Mihaela Frunză

Burse, granturi, stagii

2017-2018 - bursier post-doctoral, Colegiul Noua Europă, Bucureşti, Programul „Ştefan Odobleja” „Facing all Debacles: The Messianic-Political Complex and the First Generation of the Frankfurt School”

2018 - stagiu de cercetare la Freie Universität Berlin

2016 - bursier Literarisches Colloquium Berlin, Proiect cercetare şi traducere „Karl Kraus, Die letzten Tage der Menschheit.” finanţator: Fischer Stiftung

2016 - grant de traducere, Günther Anders, Obsolescenţa omului vol. 2. Despre distrugerea vieţii în epoca celei de-a treia revoluţii industrialeTact, finanţator: Traduki Stiftung

2010 - grant de traducere, capitolul al 3-lea a lucrării Walter Benjamin, Originea dramei baroce germane, Tact. Traduki Stiftung

2007 - stagiu de cercetare doctorală, Institut für Europäische Geschichte Mainz, finanţator: CNCSIS prin grantul TD nr. 237

2001 - bursă Erasmus, Technische Universität Clausthal-Zellerfeld

Alte experiențe profesionale relevante

2008 - lector educaţia adulților, peste 25 de programe de formare a adulţilor dezvoltate şi implementate

2005 - publicit (presă culturală), peste 30 de recenzii şi articole publicate în reviste de cultură (Observator Cultural, Cultura, Vatra, Steaua, Tribuna, etc.- a se vedea lista publicații)

2005 - traducător carte de specialitate (filosofie, teoria artei, teologie), 10 volume traduse independent sau în colaborare precum şi numeroase articole (a se vedea lista lucrări) şi numeroase articole

Listă publicații

Volum

Politică şi cultură. O reconstrucţie a conceptului benjaminian de politic (teza de doctorat), Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2019, ISBN 978-606-37-0695-0.

Articole publicate în reviste științifice indexate BDI

(in print) Necessary transgressions and possible limitations of the human condition. A plea for a critical, posthumanist approach to transhumanist issues” – forthcoming,  The Annals of the University of Bucharest

 „The Kracauer connection: The conflation of art and the messianic-political in the works of Kracauer, Benjamin and Adorno”, The Annals of the University of Bucharest - Philosophy Series, Vol. LXVII, no. 1, 2018, pp. 65 – 87. (ESCI indexed) http://annals.ub-filosofie.ro/index.php/annals/article/view/264/248

Aici şi acum: tematizări postkantiene ale sublimului în epoca revoluţiilor politice si culturale”, în Revista de filosofie, Tomul LXIV nr. 4 / 2017, Institutul de Filosofie şi Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru, Academia Română, Bucureşti, p. 574-584 (ISSN: 0034-8260 link: http://www.institutuldefilosofie.ro/e107_files/downloads/Revista%20de%20filosofie/2017/Rev.%20filos.,%20LXIV,%204,%202017/LORIN%20GHIMAN,%20Aici%20si%20acum,%20tematizari%20postkantiene%20ale%20sublimului.pdf )

Contribuții în volume colective

 „The survival and re-birth of an idea. Prolegomena to a theory and history of ‘messianic feelings’ with constant reference to the German-Jewish modern messianism of the Weimar Republic”, în New Europe College Yearbook 2017-2018, Bucureşti, 2018, pp. 89-116 ISSN: 1584-0298

 „Otiumnegotium, şi ethos-ul filosofic în epoca tehnocraţiei. Glose în marginea “filosofiei de ocazie” a lui Günther Anders”, în Cristian Iftode, Cristina Voinea (eds.), Critică, marginalitate, cinism, Editura Universităţii Bucureşti, 2016, pp. 227-245, ISBN 978-606-16-0828-7

Articolele „Sindicalism, anarhosindicalism” şi „Nedreptate” în Alex Cistelecan & Veronica Lazăr (eds.), Ghid practic de teorie critică vol. 1, Protokoll / SPAC, Cluj, 2010, ISBN 978-973-0-09464-0

 „Citiţi înainte să daţi mai departe!”, în Mihaela Frunză, Sandu Frunză, Nicu Gavriluţă, Silviu E. Rogobete (eds.) Tinerii si politica. Împreună pentru o viaţă mai bună, Editura Provopress, Cluj, 2006, pp. 201-203, ISBN 978-973-87225-6-9

Recenzii publicate în reviste științifice indexate AHCI

„Giorgio Agamben, Homo Sacer. Puterea suverană şi viaţa nudă / Homo Sacer. Sovereign power and the naked life”, în JSRI vol 5 no. 14, 2006, pp. 169-171, ISSN: 1583-0039 http://www.jsri.ro/new/?download=jsri_14_articol_19_lorin_ghiman_review.pdf

 „Florea Lucaci, Creation and Being. A Fundament in the Humanist Ontology” în J.S.R.I. no. 9 winter 2004, pp. 154-156, ISSN: 1583-0039 http://jsri.ro/ojs/index.php/jsri/article/download/210/210

„CLAHR (Colonial Latin American Historical Review) Vol. 11, Fall 2002, No. 4” în. J.S.R.I. no. 9 winter 2004, ISSN: 1583-0039 http://jsri.ro/ojs/index.php/jsri/article/view/211

“Marius Jucan, Singurătatea salvată”. J.S.R.I. no. 4, spring 2003, pp. 182-185, ISSN: 1583-0039 http://jsri.ro/ojs/index.php/jsri/article/view/104

The Romanian Journal of Society and Politics. Security in Romania, Security for Romania. Vol. 2, no. 2, oct. 2002, J.S.R.I. no. 4, spring 2003 pp. 185-188, ISSN: 1583-0039 http://jsri.ro/ojs/index.php/jsri/article/view/105

“The Romanian Journal of Society and Politics: Corruption and Development. Vol. 2, no. 1, may 2002.”, J.S.R.I. no. 3, winter 2002, pp. 248-251, ISSN: 1583-0039 indexat ISI, http://jsri.ro/ojs/index.php/jsri/article/view/86/86

Recenzii publicate în reviste științifice indexate BDI

„Axel Honneth, Die Idee des Sozialismus, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 2016”, în Vatra, nr. 3-4/2016. ISSN: 1220-6334 Indexata BDI CEEOL https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=781

„Cornel Ban, Dependenţă şi dezvoltare. Economia politică a capitalismului românesc”, în Vatra, nr. 3-4/2015.

 „Walter Benjamin, „Jurnalul moscovit””, în Vatra,  nr 8/2008, pp.83-85. http://www.revistavatra.ro/pdf/vatra_8-2008.pdf

„Karen Gloy, Das Verständnis der Natur”, în Studia Universitatis Babeş-Bolyai, XLVIII, 1-2/2002, pp. 150-151, http://studia.ubbcluj.ro/arhiva/abstract.php?editie=PHILOSOPHIA&nr=2&an=2002&id_art=2270 ISSN (print): 1221-8138  Clasificată CNCS B+, indexata BDI.

Traduceri

Volume în lucru

 C. G. Jung, Caietele Negre 7, Editura Trei, Bucureşti (2020).

Volume publicate

Paulus Hochgatterer, Dulceaţa vieţii (Die Süße des Lebens, dtv, 2008), Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj, 2020.

Edith Stein, Constituţia persoanei umane, Editura Carmelitană, Bucureşti, 2020.

Hans Blumenberg, Secularizare şi autoafirmare (Säkularisierung und Selbstbehauptung, Suhrkamp, Fr. A. M. 1974), Tact, Cluj, 2019.

2020 Joseph Ratzinger Benedict al XVI-a, Cuvântul lui Dumnezeu. Scriptură – Tradiţie - Magisteriu, Galaxia Gutenberg Tg. Lăpuş, 2018 (traducere şi note)

Hans Urs von Balthasar, Creştinul şi frica, Galaxia Gutenberg, Tg. Lăpuş, 2016 (traducere şi note) ISBN: 978-973-141-660-1.

Günther Anders, Obsolescenţa omului vol.II. Despre distrugerea omului în epoca celei de-a treia revoluţii industriale, Editura Tact, Cluj-Napoca, 2016 (traducere, note şi postfaţă) ISBN: 978-606-8437-23-1

Günther Anders, Obsolescenţa omului vol. I. Despre suflet în epoca celei de-a doua revoluţii industriale, Editura Tact, Cluj-Napoca, 2013 (traducere şi note) ISBN: 978-606-8437-23-1

Walter Benjamin, Originea dramei baroce germane (cu Maria-Magdalena Anghelescu şi George State), Editura Tact, Cluj-Napoca, 2010.

Ernst Christoph Suttner, Unirea Bisericii în Transilvania, Galaxia Gutenberg, Tg. Lăpuş, 2010.

Boris Groys, Topologia aurei şi alte eseuri, (cu A. Codoban şi G. State), Editura Idea Design&Print, Cluj, 2007.

Articole traduse în volume, periodice, cataloage

Wilhelm Lehman, Jurnal bucolic (fragmente), traducere pentru catalogul expoziţiei „Arbori bătrâni”, Florin Ghenade, Bucureşti, 17.11.2018 – 10.03.2019, Galeria Posibilă şi Muzeul Naţional al Ţăranului Român.

Theodor W. Adorno, „Resemnare”, în Vatra nr. 6-7/2018.

Rudi Dutschke, „Acţiuni directe”, în Vatra nr. 6-7/2018.

Hans Jürgen Krahl, „Adorno”, în Vatra nr. 6-7/2018.

Michael Haneke, „Spaimă și utopie a formei. Au hasard Balthazar al lui Bresson” (cu G. State), în Idea arts + society # 45, 2015.

Michael Haneke, „Violența și mass-media” (cu G. State), în Idea arts + society # 45, 2015

Peter Weibel, „Mediile ca mască: Videocraţie. Obiectul sublim al privirii revoluţionare” (cu G. State), în Revoluţia română televizată. Contribuţii la istoria culturală a mediilor, Editura Idea Design&Print, Cluj, 2009.

Catalogul expoziţiei „Social Cooking Romania”, organizată de AG Ostverschiebung,  Neue Gesellschaft für Bildende Kunst, Berlin, 14.12.2007.2007.

Alexander García Düttmann, „Decizie şi suveranitate”, în Idea arts + society # 22/2005.

Th. W. Adorno, „Rezumat privind industria culturii” (cu G. State), în Idea arts + society # 20/2005.

Nikolas Rose, Politicile vieţii înseşi, (cu C. Novosivschei), în Idea arts + society # 20/2005.

Participări la manifestări științifice

Conferinţe internaţionale cu comitet de selecţie

Messianic Pathologies and Existential Feelings. A Case Study in the Inner Life of Ideas, Conferinţa „Shifting Roles. The Manifold Identities of Phenomenology” 5th Conference on Traditions and Perspectives of the Phenomenological Movement in Central and Eastern Europe), Bucureşti, 26-28.09.2019

Günther Anders’ path to the „sociology of emotions”: From the critique of Sartre’s Emotions to the phenomenology of „captured” emotions in the Antiquiertheit des Menschen”, 4th Conference on Traditions and Perspectives of the Phenomenological Movement in Central and Eastern Europe – Phenomenology of Emotions, 12-13.10.2018, Vytautas Magnus University. Kaunas

Günther Anders’ “obsolescence of work” – a reappraisal”, Conferinţa internatională “Rethinking the Future of Work: Competing Perspectives and Methodological Challenges”, ICUB, Social Sciences Division, 27-28.04.2018.

„The Survival of an Idea: On the Messianism of the German – Jewish Intelligentsia of the Weimar Republic”,  Conferinţa internaţională „Humanities and the Social Sciences Today: Classical and Contemporary Issues”, Academia Română – Filiala Iaşi, Iaşi, 7-10.05.2015.

„The (post)communist condition: shaky theoretical foundation vs. unshaken belief”, Simpozionul internaţional „The Fall of the Communism. After 20 Years – Philosophical Perspectives”, UB, Bucureşti, 3-4.12.2009.

 „Kinderträume, Massenträume, Zukunftträume. Zur Walter Benjamin´s „Traumdeutung“ als kritische Umstellung des Utopismus”, Conferinţa internaţională  „Familie im Wandel – Wandel in der Familie? – Aspekte der Europäischen Kultur“, UBB, Cluj-Napoca, 04-05.12.2008.

 „Migration, Social Status and Their Representations in the Popular Culture in Romania. Manele: A Case Study”,  Conferinţa internaţională Multicultural Education in Central and Eastern Europe, NIS and Central Asia, SCIRI / UBB, Cluj, 25-26.11.2006.

Conferinţe naţionale cu comitet de selecţie

Despre neputinţă în artă, critică, politică. O investigaţie, Conferinţa Naţională de Estetică şi Filosofia Artei „Ion Ianoși” Ediţia a VI-a, UB, Bucureşti, 17.05.2019.

»Unmittelbares Miteinanderfühlen«? Teoretizări ale afectivităţii colective în prima jumătate a secolului al XX-lea”, Conferinţa Naţională de Estetică şi Filosofia Artei „Ion Ianoși” Ediţia a VI-a, UB, Bucureşti, 18.05.2018, în cadrul panel-ului propus pe tema Emoţiilor colective între artă, revoluţie şi ideologie.

*Limitări posibile şi depăşiri necesare ale umanului. O schiţă ontologic-critică postumanistă, Conferinţa „Mapping Posthumanism starting from the Danube Delta”, organizată în cadrul proiectului D PLATFORM – Instrument cultural și portal interdisciplinar dedicat arealului dunărean, (COD: PN-II- RU-TE- 2014-4- 2601), Facultatea de Filosofie, UB & UNARTE, 24.11.2017.

Efectul Kracauer: Conjugarea artei şi a mesianic-politicului în operele lui Benjamin şi Adorno, Conferința națională Estetică și Teorii ale Artelor (ETA), Facultatea de Istorie şi Filosofie, UBB Cluj, Ediţía a VI-a, 22-23.09.2017.

*Aici şi acum: tematizări postkantiene ale sublimului în epoca revoluţiilor politice si culturale, Conferinţa Naţională de Estetică şi Filosofia Artei „Ion Ianoși” Ediţia a V-a, UB, Bucureşti, 20-21.05.2017.

Paliative etice. Revizitarea „responsabilă” a postumanismului, Conferința Națională „(Anti)Natură şi (Post)umanism, Univesitatea Bucureşti / UNARTE, Bucureşti 7.12.2016 – în colaborare cu drd. Emilia Faur.

„Oraşul somnului”. Dialectica urbanismului în epoca avangardei, Conferinta natională „Natură, cultură, locuire”, Univesitatea Bucureşti / UNARTE, Bucureşti, 18.05.2016 - în colaborare cu drd. Emilia Faur

De la avangardă în ariergardă. Arta şi noul în epoca tehnicii. Conferinţa Naţională de Estetică şi Filosofia Artei „Ion Ianoși” Ediţia a IV-a, UB, Bucureşti, 13-14.05.2016.

*Industriile adevărului şi obsolescenţa omului. Glose în marginea “filosofiei de ocazie” a lui Günther Anders, Conferinţa Naţională „Critică, marginalitate, cinism”, UB, Bucureşti, 25-26.11.2015.

 „Va banque Spiel: Mizele teoriei benjaminiene a experienței din Opera de arta în epoca reproductibilităţii sale tehnice”, Conferinţa Naţională de Estetică şi Filosofia Artei „Ion Ianoși” Ediţia a II-a, Arta ca experienta si Experienta ca arta, UB, Bucureşti, 16.05.2014.

“Ethical Expertise and Social Action” – or how Research Ethics Committees Do (Not) Work in Romania with Mihaela Frunză, Iulia Grad, Cătălin Bobb, Ovidiu Grad, Bucharest Conference in Applied Ethics 2010 “Legislating Ethics”, Bucureşti, 29-30.10.2010.

Simpozioane, prelegeri, colocvii şi ateliere

„Alte neînţelegeri: Şcoala de la Frankfurt despre şansele emancipării în epoca ideologiilor”, în cadrul simpozionului „Despre politică şi alte neînţelegeri”,organizat de Atelierul de critică socială / Facultatea de Studii Europene UBB, Cluj-Napoca, 25.11.2019

How to study the life of ideas? The messianic-political conundrum in the case of the German-Jewish intelligentsia of the Weimar Republic, .New Europe College seminar talk, Bucureşti, 1.11.2017.

Brexit? Lexit? Romexit? – împreună cu drd. Alexandru Vasile Savaîn cadrul colocviului Soirée critique V  organizat de tranzit.ro/cluj, 08.07.2016

 „Limitele eticii si violenta fara limite: Este violenta justificabila etic?” prelegere susţinută în cadrul seminarului de Filosofie morală, Facultatea de Istorie şi Filosofie, UBB, Cluj-Napoca, 25.11.2009.

“Modernité technologique ou modernité émancipatrice?”, Simpozion IFRES-ECO Cluj-Napoca, 12.06.2009

“Axel Honneth. Das Andere der Gerechtigkeit”, în cadrul programului Vendredis du Livre al IFRES-ECO Cluj-Napoca, martie, 2009

„Problematica experienţei estetice la Walter Benjamin”, Colocviu "Foloasele şi neajunsurile modernităţiI. Walter Benjamin şi fizionomia Europei interbelice", UBB, Cluj-Napoca, 07.12.2007.

„Schwache messianische Kraft“. Zum Begriff des profanen Messianismus bei Walter Benjamin, prelegere, Institut für Europäische Geschichte Mainz, 20.11.2007.

Ce înseamna mesianism laic? Probleme ale istoriei elitelor culturale interbelice, pornind de la opera lui Walter Benjamin  prezentare SCIRI, Cluj, 2.11.2007.

Artă fără aură? Consideraţii teoretice privind politizarea artei , Simpozionul „Arta şi artistul in spaţiul si discursul public: reprezentări, roluri, controverse Facultatea de Istorie şi Filosofie - New Europe College, 15 iunie 2006.

Pe urmele conceptului benjaminian de politic, Colocviul SCIRI „Comunitate, sacru, violenţă”, Cluj, 24.05.2005.

Semnătura suveranului. Secularizarea violenţei şi perspectivele unei teologii politice (colaborare cu Codrin Tăut) prezentare SCIRI, Cluj, 28/01/2005.

Violenţă şi învinovăţire, Seminarul Internaţional „Precaritatea vieţii şi politicile viului” Facultatea de Istorie şi Filosofie - New Europe College, Cluj, 05/2004.

De la fenomenologia prezumţiei (Meinong) la fenomenologia judecăţii (Husserl), Österreich Ring-Vorlesungen, Cluj, 03/2004.

Alte articole şi recenzii în publicaţii periodice

„Din România cea mai recentă: Costi Rogozanu, Epoca de mijloc, Tact, Cluj, 2019” (recenzie), în Vatra, nr. 12/2019, pp. 25-26.

„Gâlceava lui Theodor W. cu filosofia” (recenzie la Dialectica negativă, Tact, Cluj, 2019), în Steaua, nr. 4/2020, pp. 57-59.

„Părtaşi la glorie: patriotism didactic şi scriitoricesc în anii marelui război”, în Steaua, nr. 5 (824)2017, pp. 50-53.

„Război şi pace socială”, în Steaua, nr. 1 (819)2017, pp. 50-51, http://revisteaua.ro/razboi-si-pace-sociala/

„Celebrul proces Caillaux. Ultimele zile ale omenirii. Presa ultimelor zile.” în Steaua, nr. 10 (816), octombrie 2016, pp. 45-48.

 „Am cumpănit cu grijă totul. Ultimele zile ale omenirii. Întâia zi”, în Steaua, nr. 9 (815), septembrie 2016, pp. 41-44.

 „Mai mult decât frumosul. O lecturã publicã a lui Martin Walser”, în Steaua, 4(810), aprilie 2016, pp. 35-36.

 „Assaf Alassaf, Abu Jürgen. Mein Leben mit dem deutschen Botschafter [Abu Jürgen. Viaţa mea cu ambasadorul german], traducere din arabă în germană de Sandra Hetzl, mikrotext.de, 2015” – recenzie, în Vatra, nr. 3-4/2016

Mihai Iovănel, Roman poliţist, Tact, Cluj, 2015 – recenzie, în Vatra, nr. 5-6/2015..

„Moduri de a dezamăgi”, în Steaua nr. 3-4/2015, p. 33,

„De ce anticorupţia e bună practic, dar rea ideologic şi ineficace politic?”, în CriticAtac, 23.10.2014.

„Albă-ca-Zăpada reloaded: Ideologia politică a burgheziei româneşti post-decembriste”, în CriticAtac, 14.01.2014.

„In effigie: nişte tineri scandalagii…”, în CriticAtac, 03.04.2014.

„Dincolo de evidenţe: despre caracteristicile mişcării sindicale din România”, în CriticAtac, 02.06.2011.

„Spottless Hospital (in the Mirror)”, în Janus Art Magazine (Belgia), august 2009.

„Tablouri vii, pe pipăite”, în Tribuna, iulie 2009.

„Ce-i de făcut”, în Cultura nr. 18 (222), Joi 7 Mai 2009.

„Iarăşi despre Marx şi români. Intervenţii din postistorie”, în Tribuna nr. 157, 16-31.03.2009.

„Sottisier. Ideologemele conservatorismului american, acum şi în România”, Tribuna, nr. 156, 1-15.03.2009.

„„Adio, dar rămîi cu mine”. Sfîrşitul unei soluţii imorale în învăţămîntul superior de stat şi consecinţele sale”, în Tribuna nr. 154, 1-15.02.2009.

„Intelectualii invizibili şi cărţile lor minunate”, în Observator cultural nr. 454-455, 18.12.2008.

„Raportul Tismăneanu: punct final sau act finit al procesului de decomunizare a României?” în Cultura, nr. 49, 11. 12.2008, p.16.

„Solvabilitate simbolică sau pecuniară? Despre dascăli şi defectele lor de vedere”, în Tribuna, nr. 148, 1-15.11.2008, p. 3.

„Neutralitate vs. lustraţie în politica ICR”, în Cultura, nr. 31 / 7.08. 2008.

„Ura de femeie ca gen literar”, Tribuna nr. 108, 1-15.03.2007.

„Marx”, în Cultura, nr. 9 (114), 8.03.2007.

„Disputa Bucurenci – Pleşu: interpretare la mai multe mîini”, în Vatra, 01 - 02/2007.

„Un vademecum de filozofie iudaică: Sandu Frunză, Filozofie şi iudaism”, în Timpul, nr. 97, 1.01.2007.

„Ce se mai poate face azi cu filosofia sau postmodernismul românesc pe înţelesul imprudenţilor. C. Mihali, Uzuri ale filosofiei”, în Cuvântul, nr. 9 (351), 15.09-14.10 2006.

„Moduri de a dezamăgi”, în Steaua nr. 3-4/2015, p. 33,

„De ce anticorupţia e bună practic, dar rea ideologic şi ineficace politic?”, în CriticAtac, 23.10.2014.

„Albă-ca-Zăpada reloaded: Ideologia politică a burgheziei româneşti post-decembriste”, în CriticAtac, 14.01.2014.

„In effigie: nişte tineri scandalagii…”, în CriticAtac, 03.04.2014.

„Dincolo de evidenţe: despre caracteristicile mişcării sindicale din România”, în CriticAtac, 02.06.2011.

„Spottless Hospital (in the Mirror)”, în Janus Art Magazine (Belgia), august 2009.

„Tablouri vii, pe pipăite”, în Tribuna, iulie 2009.

„Ce-i de făcut”, în Cultura nr. 18 (222), Joi 7 Mai 2009.

„Iarăşi despre Marx şi români. Intervenţii din postistorie”, în Tribuna nr. 157, 16-31.03.2009.

„Sottisier. Ideologemele conservatorismului american, acum şi în România”, Tribuna, nr. 156, 1-15.03.2009.

„„Adio, dar rămîi cu mine”. Sfîrşitul unei soluţii imorale în învăţămîntul superior de stat şi consecinţele sale”, în Tribuna nr. 154, 1-15.02.2009.

„Intelectualii invizibili şi cărţile lor minunate”, în Observator cultural nr. 454-455, 18.12.2008.

„Raportul Tismăneanu: punct final sau act finit al procesului de decomunizare a României?” în Cultura, nr. 49, 11. 12.2008, p.16.

„Solvabilitate simbolică sau pecuniară? Despre dascăli şi defectele lor de vedere”, în Tribuna, nr. 148, 1-15.11.2008, p. 3.

„Neutralitate vs. lustraţie în politica ICR”, în Cultura, nr. 31 / 7.08. 2008.

„Ura de femeie ca gen literar”, Tribuna nr. 108, 1-15.03.2007.

„Marx”, în Cultura, nr. 9 (114), 8.03.2007.

„Disputa Bucurenci – Pleşu: interpretare la mai multe mîini”, în Vatra, 01 - 02/2007.

„Un vademecum de filozofie iudaică: Sandu Frunză, Filozofie şi iudaism”, în Timpul, nr. 97, 1.01.2007.

„Ce se mai poate face azi cu filosofia sau postmodernismul românesc pe înţelesul imprudenţilor. C. Mihali, Uzuri ale filosofiei”, în Cuvântul, nr. 9 (351), 15.09-14.10 2006.

„Moduri de a dezamăgi”, în Steaua nr. 3-4/2015, p. 33,

„De ce anticorupţia e bună practic, dar rea ideologic şi ineficace politic?”, în CriticAtac, 23.10.2014.

„Albă-ca-Zăpada reloaded: Ideologia politică a burgheziei româneşti post-decembriste”, în CriticAtac, 14.01.2014.

„In effigie: nişte tineri scandalagii…”, în CriticAtac, 03.04.2014.

„Dincolo de evidenţe: despre caracteristicile mişcării sindicale din România”, în CriticAtac, 02.06.2011.

„Spottless Hospital (in the Mirror)”, în Janus Art Magazine (Belgia), august 2009.

„Tablouri vii, pe pipăite”, în Tribuna, iulie 2009.

„Ce-i de făcut”, în Cultura nr. 18 (222), Joi 7 Mai 2009.

„Iarăşi despre Marx şi români. Intervenţii din postistorie”, în Tribuna nr. 157, 16-31.03.2009.

„Sottisier. Ideologemele conservatorismului american, acum şi în România”, Tribuna, nr. 156, 1-15.03.2009.

„„Adio, dar rămîi cu mine”. Sfîrşitul unei soluţii imorale în învăţămîntul superior de stat şi consecinţele sale”, în Tribuna nr. 154, 1-15.02.2009.

„Intelectualii invizibili şi cărţile lor minunate”, în Observator cultural nr. 454-455, 18.12.2008.

„Raportul Tismăneanu: punct final sau act finit al procesului de decomunizare a României?” în Cultura, nr. 49, 11. 12.2008, p.16.

„Solvabilitate simbolică sau pecuniară? Despre dascăli şi defectele lor de vedere”, în Tribuna, nr. 148, 1-15.11.2008, p. 3.

„Neutralitate vs. lustraţie în politica ICR”, în Cultura, nr. 31 / 7.08. 2008.

„Ura de femeie ca gen literar”, Tribuna nr. 108, 1-15.03.2007.

„Marx”, în Cultura, nr. 9 (114), 8.03.2007.

„Disputa Bucurenci – Pleşu: interpretare la mai multe mîini”, în Vatra, 01 - 02/2007.

„Un vademecum de filozofie iudaică: Sandu Frunză, Filozofie şi iudaism”, în Timpul, nr. 97, 1.01.2007.

„Ce se mai poate face azi cu filosofia sau postmodernismul românesc pe înţelesul imprudenţilor. C. Mihali, Uzuri ale filosofiei”, în Cuvântul, nr. 9 (351), 15.09-14.10 2006.

„Charles Taylor, Etica autenticităţii”, în Le monde diplomatique, ed. română, octombrie 2006.

„Ce staţie vine după Caracal? sau Katechonul”, în Tribuna, nr. 95, 16-31. august 2006.

„Orbitor – lecturi parţiale”, în Tribuna nr. 94-95, 08.2006.

„Poezia ca bucurie aleatorie” (prefaţă), în Otilia-Vanda Ciuban & alex porc, Bucurii aleatorii / Random Joys, Editura Grinta, Cluj, 2006.

„Un personaj conceptual înşelător: homo sacer”, în Cuvântul Nr. 6 (348) 2006.

„Impertinenţa raţiunii. Conflict, violenţă, raţiune şi bunele maniere”, în Tribuna, 01/2006.

„Note despre politizarea artei”, în Tribuna, 08/2005.