Profesor universitar doctor habil.

Vlad Țoca

Curriculum vitae

Nume Vlad
Prenume Toca
Data si locul nasterii 13 iulie 1973, Cluj-Napoca
Cetatenie Romana
Stare civila necasatorit
Titlu stiintific profesor universitar doctor habil., președinte Senat UAD Cluj-Napoca
Limbi straine cunoscute
Contact
E-mail: vlad.toca@uad.ro
Studii 2000-2008: doctor în istorie. Titlul tezei: Istoriografia de artă românească în perioada interbelică, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj Napoca
1999-2000: studii aprofundate, profilul istorie, specializarea studii iudaice, istoria evreilor, cultură evreiască, limba ebraică, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj Napoca
1997-1998: specializare în studii iudaice, istoria şi cultura evreiască, limba ebreică, Rothberg School for Overseas Students, Universitatea Ebraică, Ierusalim, Israel
1992-1997: licenţiat în istorie, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj Napoca
Experienta profesionala 2013-...: conferenţiar universitar doctor, Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca
2008-2013: lector universitar doctor, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca.
2008-2013: cadru didactic asociat Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca
2000-2008: asistent universitar drd., Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca.
1998-2000: preparator universitar, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca.

Activitate expozitionala
Lucrari elaborate si/sau publicate Articole şi studii în reviste ştiinţifice – autor

1. Changing Regime Is Changing History? Romanian Schoolbooks in the Last Half Century (1942-1992). In: ISHA Bulletin, Papers of the VIth International ISHA Conference Mainz, Germany, April 7th-10th, 1995, nr. 4, Mainz, 1995, p. 93-96.
2. Cercetări privind arta medievală românească în deceniul trei al secolului XX. (Researches in the Field of Romanian Mediaeval Art in the Third Decade of the 20th Century). In: Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Historia, 3, anul XLII, 1997, p. 49-77.
3. Imaginea pionierului evreu în grafica sionistă între 1880-1948. (The image of the Jewish Chalutz in Sionist graphics between 1880-1948). In: Studia Universitatis Babes-Bolyai, Historia, 3, XLIII, 1998, p. 65-99.
4. The Image of the Jewish People in the “Tower of David Museum” in Jerusalem. In: Familie şi societate. Studii de istorie a Trasilvaniei, Casa de Editură Clusium, 1999, p. 157-165.
5. Incursiuni în domeniul artei populare. In: Marius Porumb, A. Chiriac, eds. Sub zodia Vătăşianu. Studii de istoria artei. Oradea, Editura Muzeului Ţării Crişurilor, 2002, p. 181-185.
6. Pictori români în monografii interbelice. (Romanian Artists in Interwar Monographs). In: Marius Porumb, A. Chiriac, eds. Artă românească, artă europeană. Centenar Virgil Vătăşianu. Oradea, Editura Muzeului Ţării Crişurilor, 2002, p. 341-346.
7. Câteva consideraţii pe marginea unor adnotări ale lui Coriolan Petranu (Some Observations about the Reading Notes made by Coriolan Petranu). In: Ars Transsilvaniae, XII-XII, 2002-2003, p. 315-326.
8. Primele istorii generale ale artei din România. (The First Wolrd Art History Books in Romania). In: Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Historia, 3, XLVIII-XLIX, 2003-2004, p. 87-105.
9. Visual Mythology: The case of Nicolae Grigorescu as the National Painter. In: Studia Universitatis Babes-Bolyai, Historia, Special Issue: Perennialism, Modernism, Ethno-symbolism: The Romanian Case, Vol. 50, No. 1, June 2005, p. 95-108.
10. Reperele metodologice ale lui Coriolan Petranu (Coriolan Petranu’s metothological framework). In: Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Historia, 3, L-LI, 2006, p. 67-88.
11. „Ars Transsilvaniae” reper major al operei lui Coriolan Petranu. In: Ars Transsilvaniae, XIV-XV, 2004-2005, p. 209-226.
12. Arhitectura religioasă a românilor ardeleni, parte fundamentală a operei lui Coriolan Petranu. In: Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Historia, 3, LII, 2007, p. 7-22.
13. Monografii de artist realizate de colaboratorii lui George Oprescu în perioada interbelică. In: Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Series Historia Artium, Year (LV) 2010, Issue 1, 2010, p. 87-94.
14. The Problem of Origins and Influences in Transylvanian Wooden Architecture in Coriolan Petranu’s Writings. In: Brukenthal. Acta Musei, VI. 2, Sibiu, 2011, p. 383-392.
15. Old Romanian Art in Virgil Vătăşianu’s Works Between the Two World Wars and His Choice of Method. In: Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Series Historia Artium, Volume 57 (LVII), 2012, Issue 1, p. 113-124.
16. Josef Strzygowski’s Ideas Reflected in Virgil Vătăşianu’s Book about Romanian Stone Architecture in the Hunedoara County. In: Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Series Historia Artium, Volume 58 (LVIII), 2013, Issue 1, p. 121-129.

Articole şi studii în reviste ştiinţifice – coautor

17. MOLNÁR, Zsolt – ŢOCA, Vlad: The “Core-Periphery” Theory. A Critical Perspective. In Brukenthal. Acta Musei, VI. 1, Sibiu, 2011, p. 119-142.

Articole şi studii în volume colective – autor

18. ŢOCA, VLAD: George Oprescu. Activitatea şi crezurile sale în perioada interbelică. În COSTEA, IONUŢ – GHITTA, OVIDIU – ORGA, VALENTIN – POP, IULIA (coord.): Istoria Culturii. Cultura istoriei. Omagiu Profesorului Doru Radosav la vârsta de 60 de ani. Cluj-Napoca, Argonaut, 2010, pp. 437-447.
19. ŢOCA, VLAD: Consideraţii despre metoda lui Ion D. Ştefănescu în lucrările sale despre pictura religioasă din Moldova şi Bucovina. In: ŢOCA, VLAD – IACOB, BOGDAN – KOVÁCS ZSOLT – WEISZ ATTILA (Eds.): Studii de istoria artei. Volum omagial dedicat Profesorului Nicolae Sabău. Cluj-Napoca: Argonaut, 2013. pp. 406-427.

Capitole în volume colective – autor

20. ŢOCA, VLAD: Coriolan Petranu. În SABĂU, NICOLAE – SIMON, CORINA – ŢOCA, VLAD: Istoria artei la Universitatea din Cluj. Vol. I (1919-1987). Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană, 2010, pp. 327-416.
21. ŢOCA, VLAD: Istoriografia românească de artă interbelică despre arta românească. Metode, motivaţii şi crezuri. În RAŢIU, MARA (ed.): Discursuri asupra artei. Contribuţii la studiul artelor vizuale. Cluj-Napoca: editura Eikon, 2014, pp. 11-74.

Coordonare de volume colective

22. ŢOCA, VLAD – IACOB, BOGDAN(Eds.): Studii de istoria artei. Volum omagial dedicat Profesorului Nicolae Sabău. Cluj-Napoca: Argonaut, 2013.

Carte de autor

23. ŢOCA, VLAD: Art Historical Discourse in Romania. 1919-1947. Budapest: L’Harmattan, 2011.
Participari simpozioane, conferinte si workshopuri
Premii, distinctii
Experienta acumulata in programe nationale/internationale CNCSIS Programul IDEI: Fenomenologia şi dinamica spaţiuluii construit. Cercetarea integrată a patrimoniului istoric şi relaţii centru-periferie în Transilvania centrală. Cod. ID_2248.
Membru în echipa Grantului HESP finanţat de Open Society Foundation. 2006-2008, Proiect de cercetare: Uses and Abuses of History in Central Europe