Despre noi

Proceduri operaţionale în PCUE

1.

Procedură privind recunoașterea de către UAD Cluj-Napoca a calității de conducător de doctorat sau a abilitării obținute în străinătate (potrivit ORDINULUI nr. 5921 din 6 decembrie 2016 pentru aprobarea Metodologiei privind recunoaşterea automată, de către instituţiile de învăţământ superior, respectiv instituţiile organizatoare de studii universitare de doctorat din România, a calităţii de conducător de doctorat obţinute în instituţii de învăţământ universitar acreditate din străinătate)

Prezenta metodologie stabilește modalitatea prin care se efectuează recunoașterea automată, în cadrul Universității de Artă și Design din Cluj-Napoca, calității de conducător de doctorat obținute în instituții de învățământ universitar acreditate din străinătate.

Prevederile prezentei metodologii se aplică cetățenilor români, cetățenilor din state membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European, din Confederația Elvețiană și cetățenilor din state terțe, care au obținut calitatea de conducător de doctorat în instituții de învățământ universitar acreditate din state membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European, din Confederația Elvețiană și în universități de prestigiu din alte state incluse în „Lista universităților de prestigiu din alte state”, aprobată prin OMECTS nr. 5825/2016 și actualizată periodic.

Căi de atac

Decizia de recunoaștere sau nerecunoaștere poate fi atacată  prin contestație în  termen de 2 zile de la anunțarea soluției sau a atestatului de recunoaștere. Contestația va fi analizată de o Comisie de contestații numită de către Rectorul UAD din Cluj-Napoca. Comisia de contestație va elabora un răspuns în termen de 15 zile de la primirea contestației. Dacă solicitantul nu este mulțumit de soluția Comisiei de contestații se poate adresa instanței competente, Tribunalul Cluj, Secția Mixtă Contencios Administrativ și Fiscal

Procedura privind recunoașterea de către UAD Cluj-Napoca a calității de conducător de doctorat sau a abilitării obținute în străinătate poate fi consultată și prin Punctul de Contact Unic Electronic.

 

2.

Procedură privind recunoașterea de către UAD Cluj-Napoca a funcțiilor didactice din învățământul universitar obținute într-o instituție de învățământ superior acreditată din străinătate (potrivit ORDINULUI nr. 5922 din 6 decembrie 2016 pentru aprobarea Metodologiei privind recunoaşterea automată, de către instituţiile de învăţământ superior, a funcţiilor didactice din învăţământul universitar obţinute în instituţii de învăţământ universitar acreditate din străinătate)

Prezenta metodologie stabilește modalitatea prin care se efectuează recunoașterea automată, în cadrul Universității de Artă și Design din Cluj-Napoca, a funcțiilor didactice obținute în instituții de învățământ universitar acreditate din străinătate.

Prevederile prezentei metodologii se aplică cetățenilor români, cetățenilor din state membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European, din Confederația Elvețiană și cetățenilor din state terțe, care au obținut funcții didactice în instituții de învățământ universitar acreditate din state membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European, din Confederația Elvețiană și în universități de prestigiu din alte state incluse în „Lista universităților de prestigiu din alte state”, aprobată prin OMECTS nr. 5825/2016 și actualizată periodic.

Căi de atac

Decizia poate fi contestată în termen de 2 zile lucrătoare de la emitere și se va soluționa în 10 zile lucrătoare.

Dacă solicitantul nu este mulțumit de decizia Comisiei de contestații  în evaluarea dosarului de recunoaștere se poate adresa instanței judecătorești competente,  Tribunalul Cluj, Secția mixtă de contencios administrativ și fiscal, în termenul legal de 30 zile.

Procedura de recunoaștere de către UAD Cluj-Napoca a funcțiilor didactice din învățământul universitar obținute într-o instituție de învățământ superior acreditată din străinătate poate fi consultată și prin Punctul de Contact Unic Electronic.

 

3.

Procedură privind recunoașterea de către UAD Cluj-Napoca a diplomei de doctor și a titlului de doctor în științe obținut în străinătate (potrivit ORDINULUI nr. 5923 din 6 decembrie 2016 pentru aprobarea Metodologiei privind recunoaşterea diplomei de doctor şi a titlului de doctor în ştiinţe sau într-un domeniu profesional, obţinute în străinătate)

Prezenta metodologie stabilește modalitatea prin care se efectuează recunoașterea, în cadrul Universității de Artă și Design din Cluj-Napoca, a diplomei de doctor și a titlului de doctor în științe sau într-un domeniu profesional, obținute în străinătate.

Prevederile prezentei metodologii se aplică cetățenilor români, cetățenilor din state membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European, din Confederația Elvețiană și cetățenilor din state terțe, care au obținut diploma de doctor și a titlului de doctor în științe sau într-un domeniu profesional, obținut în străinătate in instituții de învățământ universitar acreditate din state membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European, din Confederația Elvețiană și în universități de prestigiu din alte state incluse în „Lista universităților de prestigiu din alte state”, aprobată prin OMECTS nr. 5825/2016 și actualizată periodic.

Căi de atac

Decizia de recunoaștere sau nerecunoaștere poate fi atacată în termen de  48 de ore de la anunțarea soluției sau a atestatului de recunoaștere. Contestația va fi analizată de o Comisie de contestații numită de către Rectorul UAD din Cluj-Napoca. Comisia de contestație va elabora un răspuns în termen de 10 zile de la primirea contestației. Dacă solicitantul nu este mulțumit de soluția Comisiei de contestații se poate adresa instanței competente, Tribunalul Cluj, Secția Mixtă Contencios Administrativ și Fiscal, în termenul legal de 30 zile.

Procedura de recunoaștere de către UAD Cluj-Napoca a diplomei de doctor și a titlului de doctor în științe obținut în străinătate poate fi consultată și prin Punctul de Contact Unic Electronic.