Despre noi

Achiziții publice

În contextul respectării prevederilor Legii nr.98/2016 privind achizitiile publice, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publică/acordului cadru din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, aprobate prin Hotărârea nr. 395/2016 și având în vedere strategia universității de eficientizare a costurilor privind achizițiile publice a fost creat, în cadrul Direcției generale administrative a UAD, Biroul de achiziții.

Prin acest birou se achiziționează lucrări de investiții, mentenanță, produse, utilaje, echipamente în conformitate cu planurile de achiziții întocmite. Principiile aplicate în activitatea de achiziționare a lucrărilor, serviciilor, produselor pentru asigurarea desfășurării activității UAD sunt:

a) nediscriminarea prin asigurarea concurenței reale pentru orice operator economic asigurând astfel deschiderea și dezvoltarea pieței concurențiale și obținere de valoare pentru banii cheltuiți;
b) tratamentul egal pentru toți operatorii economici astfel încât aceștia să beneficieze de șanse egale de a deveni contractanți obținând instituirea unui cadru bazat pe incredere, corectitudine, impartialitate;
c) eliminarea elementelor de natură subiectivă care ar putea influența deciziile în procesul de achiziție publică;
d) recunoaștere reciprocă prin acceptarea produselor, serviciilor, lucrărilor oferite în mod licit pe piața Uniunii Europene, asigurând astfel deschiderea și dezvoltarea pieței achizițiilor publice;
e) transparență prin aducerea la cunoștința publicului a tuturor informațiilor referitoare la aplicarea procedurii;
f) proporționalitate prin asigurarea corelației între necesitatea autorității contractante, obiectul contractului de achiziție publică, cerințele solicitate a fi indeplinite;
g) eficiența utilizării fondurilor publice prin aplicarea procedurilor de atribuire competiționale și utilizarea de criterii care să reflecte avantajele de natură economică în vederea obținerii raportului optim între calitate-preț.

Contact:

Șef Birou Achiziţii - Nicoleta SOLOMONEAN
Tel: / Fax: +40-264-598.668, int. 212, 214
E-mail: nicoleta.solomonean@uad.ro

 

Documente de referință

Formular - Solicitare achiziţie

Formular - Referat servicii, produse, lucrări

Legea 98/2016 privind achiziţiile publice

Hotarârea 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică / acordului cadru din Legea 98/2016 privind achizițiile publice

 

Anunțuri

 

Achiziție directă - Reabilitare clădire Pța. Unirii nr. 31

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Achiziție directă - servicii de organizare eveniment de transfer de cunoaștere / diseminare rezultate (workshop adresat studenților naționali și internaționali din cadrul UAD)

- Anunț și caiet de sarcini

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Achiziție directă - servicii de orientare și de consultanță profesională

- Anunț și caiet de sarcini

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Servicii de tipărire și de livrare vouchere de vacanță pe suport electronic

- Anunț

Servicii organizare de seminare

- Anunț

- Caiet de sarcini

Servicii producție video tutoriale educaționale

- Anunț

- Caiet de sarcini 

Servicii organizare eveniment de transfer de cunoaștere

- Anunț achiziție directă și caiet de sarcini

Servicii cursuri de formare pentru studenti

- Anunt achizitie directa

Servicii de formare profesionala - curs Google Educator Level I

- Anunt achizitie directa

- Caiet de sarcini

Servicii de instruire și mentorat în industriile creative

- Anunț achiziție directă

- Caiet de sarcini

Anunt achizitie directa AD deumidificator

Anunț achiziție directă și caiet de sarcini consultanță

Achiziţionarea de servicii de tipărire şi de livrare vouchere de vacanţă 2020

 

Caiet de sarcini achiziție servicii de acceptare a plăților efectuate cu cardul prin intermediul terminalului POS 

Estimare valoare realizare instalație termică Vila B Casa de Creație Beliș 

Anunţ achiziţie directă servicii de colectare deseuri periculoase

Anunţ achiziţie directă servicii de dezinsectie si deratizare 2018

Anunţ achiziţie directă lemne de foc

Reabilitare termică imobil Blvd. 21 Dec. nr. 90, Ap. 1, 2 şi 3

Anunţ
Caiet de sarcini
Contract propunere
Formulare
Documentaţie (Liste de cantităţi, proiect construcţii, proiect instalaţii termice Specialitatea ITV)

 

Invitaţie şi caiet de sarcini servicii de consultanţă în domeniul sănătăţii şi securitaăţii în muncă / anul 2018

Invitaţie şi anunţ achiziţie servicii actualizare bază de date soft legislativ / anul 2018

Invitaţie şi caiet de sarcini servicii de telefonie fixă / anul 2018

Invitaţie şi caiet de sarcini servicii de monitorizare antiefracţie / anul 2018

Invitaţie şi caiet de sarcini servicii de medicina muncii / anul 2018

Invitaţie şi caiet de sarcini achiziţie servicii de printing la nivel de instituţie / anul 2018

Invitaţie şi caiet de sarcini spălat şi călcat / anul 2018

Invitaţie şi caiet de sarcini reparare şi întreţinere centrale termice / anul 2018

Caiet de sarcini Licenţe din platforma Microsoft

Caiet de sarcini "Lucrări de instalare şi extindere sisteme de securitate pentru unsprezece obiective UAD Cluj-Napoca"

Invitaţie de participare "Lucrări de instalare şi extindere sisteme de securitate pentru unsprezece obiective UAD Cluj-Napoca"

Formular de ofertă

Caiet de sarcini achiziţie servicii de telefonie fixă

Caiet de sarcini proiectare lucrări de reabilitare str. Aurel Vlaicu 17-19 | Certificat de urbanism | Planşă CU

Caiet de sarcini proiectare lucrări de reabilitare termică | Expertiză tehnică ap 2 | Expertiză tehnică ap 1 şi 3 | Certificat de urbanismPlanşă CU

Caiet de sarcini telefonie mobilă

Caiet de sarcini revizii şi verificări periodice ale echipamentelor sub incidenţa ISCIR

Caiet de sarcini RVSTI

Caiet de sarcini Reparaţii accidentale

Procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică de servicii având ca obiect "Servicii de securitate şi sănătate în muncă "şi "Servicii de prevenire şi stingere a incendiilor" - invitatie si caiet de sarcini

Achiziţie produse papetărie.

Achiziţie materiale de curăţenie.

Achiziţie materiale de curăţenie.

Achiziţie materiale de curăţenie.

Achiziţie toner imprimante.

Achiziţie materiale curăţenie, departamentul conservare-restaurare.

Achiziţie produse papetărie.

Achizitie materiale curatenie pictura

Procedura achiziţie de imobil - 2016