Noutăți
16.01.2023
Burse sociale, medicale și de performanță, semestrul II

Anunț

29.11.2022
Repartizare burse 2022-2023

Burse pentru anul universitar 2022 - 2023

  • nivel licență: Facultatea de Arte Plastice semestrul I  
  • nivel licențăFacultatea de Arte Decorative și Design   semestrul I  

  • nivel master: Facultatea de Arte Plastice semestrul I  
  • nivel master: Facultatea de Arte Decorative și Design semestrul I  |

 

Contestațiile se pot depune până în data de luni, 05.12.2022, ora 14:00 - la următoarele adrese de email:
- Nivel licență Facultatea de Arte Plastice: fap-secretariat@uad.ro
- Nivel licență Facultatea de Arte Decorative și Design: fadd@uad.ro
- Nivel master Facultatea de Arte Plastice: fadd@uad.ro
- Nivel master Facultatea de Arte Decorative și Design: fadd@uad.ro

La Registratura UAD contestațiile în format fizic se depun doar în data 05.12.2022, între orele 12-14.00.

 

Bursierii vor trimite codul IBAN al contului personal în lei (document emis de bancă) până în data de 05.12.2022 - prin email la adresele de facultate așa cum au fost prezentate mai sus.
Atenție! Întârzierile în trimiterea extraselor de cont / IBAN-ului va atrage întârzieri în procesul de distribuție a burselor pentru toți beneficiarii.

01.11.2022
1 noiembrie - fără program cu publicul la secretariat

Din motive obiective, marți - 1 noiembrie 2022, secretariatul UAD Cluj-Napoca nu va avea program cu publicul.

Mulțumim pentru înțelegere.

31.10.2022
29.10.2022
21.10.2022
Anunț important discipline opționale!

Data limită de modificare / schimbare a disciplinelor opționale este 3 noiembrie 2022. În acest sens, transmiterea unei astfel de solicitări se face în scris pe adresele de email ale facultăților de care aparițineti:

FAP - fap-secretariat@uad.ro

FADD - fadd@uad.ro

13.10.2022
Apel la contribuții. Cercetări actuale în formele și mediile expresive. Teorii și practici artistice

Conferința Națională a doctoranzilor în arte vizuale, istoria și teoria artei
UAD Cluj-Napoca, 19-20.11.2022, 
Casa Matei

05.11.2022 dată limită de trimitere a propunerilor
08.11.2022 informarea participanților
19-20.11.2022 desfășurarea lucrărilor conferinței
Contact pentru transmiterea propunerilor: conferinta.doctoranzilor@uad.ro
Persoana de contact: lect dr. Lorin Ghiman (lorin.ghiman@uad.ro)

Cercetările artistice actuale răspund provocărilor din domeniile artei, acoperind o paletă diversă de probleme atât de natură teoretică, cât şi practică. Ele privesc impactul noilor tehnologii, materiale, discursuri şi expresii artistice, în relaţie cu societatea, politica, piaţa şi alte contexte care influenţează, dirijează şi constrâng demersul şi mediul artistic ca atare.


Indiferent dacă cercetarea este de natură istorică, discursivă, ideologică sau din alte perspective, ea este deschisă către caracterul multidisplinar, multicultural şi multimedia care însoţeşte obiectul şi expresia artistică. La fel de complexe sunt şi subiectele de discuţie şi analiză care privesc latura ideatică sau conceptuală a artei în relaţie cu cea practică şi activă a ei.


Conferinţa națională a doctoranzilor Cercetări actuale în formele şi mediile expresive. Teorii şi practici artistice îşi propune să ofere spațiu pentru prezentarea şi discutarea rezultatelor investigaţiilor diverse din domeniul artistic în vederea chestionării, aprofundării şi documentării cercetărilor actuale în domeniu.

În acest sens, propunem următoarele teme de cercetare pentru lucrări şi expozeuri individuale sau colaborative, fără ca ele să constituie o listă exhaustivă:
 Arta ca mediu expresiv şi hermeneutic
 Identitatea culturală şi expresia artistică
 Creaţia artistică în context multidisciplinar, multicultural, multimedia
 Domeniile artei, noile tehnologii, materiale, discursuri şi expresii artistice
 Artă şi activism: arta în relaţie cu socialul, politica, piaţa etc.
 Teorie şi practică în artă şi design
 Terapie prin artă şi pedagogie artistică
 Performativitate şi experiment
 Corporalitate şi expresie
 Cercetări de istoria și istoriografia artei


Propunerile de intervenții vor include titlul, 5 cuvinte-cheie, un rezumat de cel mult 200 de cuvinte și o scurtă prezentare a autorilor (domeniu de doctorat, tema lucrării de doctorat, coordonator), trimise la adresa
conferinta.doctoranzilor@uad.ro, până la 05.11.2022. Autorii vor fi anunțați de acceptarea sau respingerea
propunerilor lor până în data de 08.11.2022. Conferința va avea loc in situ la Cluj, în 19-20.11.2022; UAD pune la dispoziția participanților un număr limitat de locuri de cazare. Organizarea unei sesiuni de lucru în format videoconferință e posibilă. (Vă rugăm să specificați explicit în emailul de aplicație opțiunea pentru cazare sau formatul online).


Organizatorii își propun să publice o selecție a lucrărilor prezentate într-un volum colectiv sau o revistă de specialitate. Detalii vor fi comunicate ulterior.

11.10.2022
Plată credite restante

Studenții aflați în situaţia de a recupera credite restante din anii de studii anteriori au obligaţia de a achita taxele aferente creditelor restante până la data de 18.10.2022, pentru creditele asociate primului semestru, respectiv până la data de 07.03.2023, pentru creditele asociate celui de al doilea semestru. În cazul în care taxele aferente creditelor restante nu sunt achitate până la expirarea termenelor de plată, stabilite conform contractului de studii, studenții au dreptul de a achita taxele respective până în ultima zi de activitate didactică, aplicându-se însă, o taxă suplimentară la valoarea debitului restant, după cum urmează:

Semestrul I

- taxă suplimentară în valoare de 10% până în data de 18 noiembrie 2022, inclusiv;

- taxă suplimentară în valoare de 20% până în data de 19 decembrie 2022, inclusiv;

- taxă suplimentară în valoare de 30% până în data de 18 ianuarie 2023;

Semestrul II

- taxă suplimentară în valoare de 10% până în data de 07 aprilie 2023, inclusiv;

- taxă suplimentară în valoare de 20% până în data de 08 mai 2023, inclusiv;

- taxă suplimentară în valoarea de 30% până în data de 08 iunie 2023, inclusiv.

Neachitarea taxelor aferente creditelor restante până la termenele mai sus menţionate duce la pierderea dreptului studentului de a fi evaluat la disciplinele recontractate şi, pe cale de consecinţă, la exmatricularea studentului la finalul anului universitar, prin decizie emisă de rectorul Universităţii.

Date bancare

Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca

Cod fiscal: 4288098

Cont IBAN: RO35TREZ21620F330500XXXX

Trezoreria Cluj-Napoca

Cod BIC: TREZROBU

Observație

În cazul plăților prin virament, este necesar ca la detalii să se specifice numele persoanei pentru care se plătește taxa, anul de studiu, programul de studii și departamentul.

03.10.2022
Important - completare contracte studenți

Micile probleme de ordin tehnic în accesarea site-ului au fost remediate, astfel incât vă invităm să lecturați anunțurile publicate la finalul săptămânii trecute (Anul I licență și anul I master (click) și Anul II și III licență, anul II master (click) și să urmați pașii în completarea contractelor.

30.09.2022
IMPORTANT - contracte studenți început an universitar

Începând cu data de 30 septembrie, contractele de studii și cele de școlarizare pot fi completate pe pagina personală (www.studenti.uad.ro) a fiecărui student. Detalii despre proces și completare se găsesc aici:

 

Anul I licență și anul I master (click)

Anul II și III licență, anul II master (click)

1