Noutăți
06.10.2021
Anunț credite restante

Plata creditelor restante recontractate se amână până la data de 25 octombrie 2021.

Secretariatul

 

06.10.2021
Anunț referitor la contractul de studii

!!!!!!! Atenție - pentru studenții care nu au reușit să salveze și să printeze contractele de studii, ori au identificat greșeli / contractul necesită modificări

 

Studenții care nu și-au salvat contractul de studii pe pagina personală, având ca și consecință imposibilitate imprimării acestuia, sunt rugați de urgență să transmită pe adresele de e-mail ale facultăților de care aparțin (fap-secretariat@uad.ro sau fadd@uad.ro) disciplinele opționale și facultative (inclusiv modulul psihopedagogic) pe care doresc să le contracteze. Ulterior transmiterii acestor informații, vă rugăm să consultați pagina personală (studenti.uad.ro, apoi introducere CNP) pentru a vedea dacă acest contract este completat conform solicitării transmise. În cazul în care opțiunile sunt afișate corect, vă puteți prezenta la secretariatul facultății pentru semnarea contractului de studii.

În cazul în care există anumite omisiuni, vă rugăm să retransmiteți un mail pentru eventualele corecturi.

Data limită de transmitere a datelor prin e-mail este 11.10.2021.

 

!Atenție! paginile personale se actualizează după ora 22:00 a fiecărei zile.

05.10.2021
Anunț burse sociale și medicale

ANUNȚ

Perioada de depunere a documentelor pentru burse sociale / medicale / performanță în semestrul I, anul universitar 2021/2022

27 septembrie  -  05 noiembrie 2021

Studenții care solicită bursă socială / medicală vor depune/transmite, fie la parterul clădirii din Piața Unirii nr. 31, fie prin serviciile poștale, o cerere conform modelului existent pe site-ul universității (http://www.uad.ro/Public/Docs/04%20STUDENTI/07%20Burse/Regulament%20burse%202019-2020%20Anexe.pdf ) însoțită de un dosar plic care să cuprindă documentele care se regăsesc la pag.10, anexa 1 a Regulamentului de acordare a burselor și a altor forme de sprijin material studenților de la ciclurile de studii licență și master. Acesta îl regăsiți la link-ul http://www.uad.ro/Public/Docs/04%20STUDENTI/07%20Burse/Regulament%20burse%202019-2020.pdf . Documentele specificate în această anexă trebuie depuse în original. Documentele care nu pot fi lăsate în original la dosar (ex. cupoane de pensie), vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de către personalul Compartimentului Secretariat și înapoiate studenților la cerere. Pe coperta dosarului se va preciza și se va certifica prin semnătura studentului numărul de file cuprinse în dosar.

Documentele care justifică venitul fiecărui membru al familiei, trebuie să cuprindă perioada de referință: iulie, august, septembrie 2021. Orice venit (veniturile realizate de solicitant, membrii familiei, din prestarea unor activități autorizate, întreprinderi individuale sau întreprinderi familiale, venituri din meserii liberale și din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală, contract închiriere, venituri din tranzacții imobiliare, orice alt venit care apare pe adeverința ANAF, exclus venituri obținute din jocuri de noroc) cuprins în adeverința emisă de ANAF trebuie justificat prin adeverințe/documente.

Pentru obținerea bursei sociale, venitul net pe membru al familiei nu poate depăși 1386 lei.

Pentru bursele sociale medicale certificatul de la un medic de specialitate, altul decât medicul de familie, în care să se prezinte evoluţia şi tabloul clinic al problemei medicale de care suferă studentul şi care se încadrează în prevederile legale trebuie să fie emis cu maximum 3 luni înainte de data depunerii dosarului sau să aibă certificate valabilitatea.

DOSARELE INCOMPLETE SE RESPING.

 

Dosarele pentru bursă de performanță se vor depune în aceiași perioadă (vezi art. 17 din Regulamentul de acordare a burselor și a altor forme de sprijin material studenților de la ciclurile de studii de licență și de masterat).

 

Pentru informații suplimentare vă rugăm să ne contactați la numerele de telefon afișate pe site-ul universității la link-ul http://www.uad.ro/contact/ info studenți

22.09.2021
Planuri de măsuri pentru desfășurarea activității didactice în semestrul I, an universitar 2021 - 2022

Departament Pictură (inclusiv programul de studii Pedagogia Artelor Plastice și Decorative)

Departament Sculptură

Departament Grafică (inclusiv programul de studii Bandă desenată și desen animat)

Departament Foto-Video

Departament Conservare-Restaurare

Departament Ceramică-Sticlă-Metal

Departament Arte Textile-Design Textil

Departament Modă-Design Vestimentar

Departament Design

Departament Discipline Teoretice (inclusiv programele de studii ITA și PCC)

DSPP (Departamentul de Specialitate cu Profil Psihopedagogic)

22.09.2021
Deschiderea noului an universitar. Calendarul întâlnirilor cu studenții / departamente

Departament Pictură

Specializarea Pedagogia Artelor Plastice și Decorative

Departament Sculptură

Departament Grafică

Departament Foto-Video

Departament Conservare-Restaurare

Departament Ceramică-Sticlă-Metal

Departament Arte Textile-Design Textil

Departament Modă-Design Vestimentar

Departament Design

Departament Discipline Teoretice

22.09.2021
Anunț referitor la deschiderea noului an universitar, luni, 27 septembrie 2021

ANUNȚ adresat studenților din anul I - nivel licență

 

Luni, 27 septembrie 2021, între orele 10.00-11.00, se va organiza, în regim online, evenimentul de deschidere a anului universitar adresat studenților din anul I, nivel licență, de la toate programele de studii; Conectarea se va realiza prin intermediul Google Meet, linkul de conectare va fi trimis prin intermediul e-mailul fiecărui student.

Evenimentul de deschidere se va încheia cu o sesiune de explicare a orarului aferent disciplinelor teoretice și DSPP (intervalul orar 11.00-12.00), organizată de Departamentul de Discipline teoretice în colaborare cu DSPP. Prezența este mai mult decât recomandată!

 

 

21.09.2021
COMUNICAT - desfășurarea activității didactice în semestrul I al anului universitar

COMUNICAT PRIVIND MODALITATEA DE DESFĂȘURARE A SEMESTRUL I 2021-2022

Ca urmare a hotărârilor Senatului și Consiliului de administrație din cadrul Universității de Artă și Design din Cluj-Napoca și în virtutea asigurării unui act educațional responsabil în condițiile actualei stări de alertă, prin cele de mai jos comunicăm studenților UAD și publicului larg modalitatea de desfășurare a semestrului I al anului universitar 2021-2022.

Activitățile didactice aferente programelor de studii universitare de licență, masterat și doctorat se vor organiza atât în format față-în-față, cât și în format online, în funcție de specificitățile și infrastructura fiecărui program de studii în parte. Se va urmări ca la nivelul fiecărui program de studii minim 30% din activitățile didactice să se desfășoare în format față-în-față atât timp cât reglementările în vigoare și condițiile de pandemie vor permite acest lucru. De asemenea, se va urmări asigurarea accesului studenților în atelierele universității conform unor programări realizate la nivelul fiecărui program de studii.
Departamentele academice ale universității vor publica în zilele următoare planurile de măsuri actualizate ce vor prezenta detaliat modalitatea de desfășurare a activității didactice din cadrul programelor de studii pe care le organizează.

Accesul studenților la activitățile didactice față-în-față nu va fi condiționat de prezentarea certificatului de vaccinare sau a unui test negativ. Formulăm, în schimb, recomandarea fermă în sensul vaccinării și ne afirmăm sprijinul în facilitarea înțelegerii necesității vaccinării.

Cazarea în căminele UAD se va face la capacitate maximă, infrastructura permițând acest lucru prin prisma faptului că într-o cameră de cămin nu sunt cazați mai mult de doi studenți. La fel ca în cazul activităților didactice față-în-față, cazarea în cămin nu va fi condiționată de prezentarea certificatului de vaccinare sau a unui test negativ, cu respectarea, însă, a tuturor măsurilor de prevenție impuse de normele sanitare în vigoare.

O eventuală suspendare a activităților față-în-față se va decide, conform legii, de
către Senatul UAD, în funcție de contextul pandemic local și de reglementările naționale,
precum și în funcție de situațiile punctuale intra-instituționale.

Rector,
Prof.univ.dr. Radu MORARU

17.09.2021
Redistribuire locuri bugetate 2021-2022

FAP licenta

FAP master

FADD licenta

FADD master

Pentru contestații privind procedura anuală de redistribuire a locurilor bugetate, studenţii sunt rugaţi să se adreseze secretariatului facultăţii prin e-mail (Facultatea de Arte Plastice: fap-secretariat@uad.roFacultatea de Arte Decorative și Design: fadd@uad.ro - adresă valabilă și pentru toate programele de master din cadrul UAD), până luni, 20.09.2021, ora 16:00. Sesizările făcute după această dată nu vor fi luate în considerare.

DECANATUL

 

 

          

     

          

25.08.2021
Admitere doctorat - examen competență lingvistică

Pentru mai multe informații privind examenul de competență lingvistică în vederea înscrierii la admiterea la doctorat, vă rugăm să consultați următorul link: https://artenglishtests.blogspot.com/

 Înscrierile pentru examen au loc până la data de 31 august 2021, examenul se desfășoară în data de 2 septembrie 2021.

04.08.2021
1