Structura

Posturi vacante, concursuri

În cadrul Universității de Artă și Design din Cluj-Napoca, ocuparea posturilor vacante se desfășoară în conformitatea cu legislația în vigoare precum Codul Muncii, Legea Educației Naționale și legislația subsecventă.

Posturile didactice vacante sunt scoase la concurs semestrial la propunerea departamentelor, cu avizarea Consiliilor facultăților și cu aprobarea Consiliului de Administrație. Ulterior, ministerul de resort aprobă, prin ordin de ministru, scoaterea la concurs a respectivelor posturi.

Posturile administrative vacante sunt scoase la concurs la propunerea structurilor administrative, cu avizarea Consiliului de Administrație și cu aprobarea Senatului universitar.

Pentru informații legate de posturile vacante scoase la concurs, vă invităm să vizitați secțiunile Posturi didactice și Posturi administrative.