Structura

Posturi didactice vacante, concursuri

Organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice vacante să află în sarcina departamentelor cu sprijinul Secretariatului universității și a Compartimentului Resurse umane - salarizare. Mai jos găsiți o serie de informații legate de procesul de ocupare a posturilor didactice vacante.

Anunțuri

Informații post poziția 21 asistent Grafică

Tematica si bibliografie propusă proba practică

Temă concurs

Rezultat concurs

 

Informații post poziția 16 lector Grafică

Tematica si bibliografie proba practica

Rezultat concurs poziție 16, lector, Grafică

 

Informații post poziția 7 conferențiar Foto-Video

Informații post poziția 8 conferențiar Foto-Video

Rezultat concurs conferențiar Foto-Video

 

Informații post poziția 4 conferențiar Design

Rezultat concurs poziția 4 conferențiar Design

 

Informații post poziția 8 conferențiar grafică

Rezultat concurs post poziția 8, conferențiar Grafică

 

Asistent universitar, post vacant, perioada determinată, poziția 5, Departamentul Arte textile-design textil

Rezultat concurs asistent universitar, poziția 5, Departamentul Arte textile-design textil, perioadă determinată

Tematica si bibliografie - proba practica

Tematica și bibliografie concurs post asistent universitar perioada determinată Arte textile-Design textil

 

Tematica și bibliografie concurs post asistent universitar perioada determinată Grafică

Anunţ concurs asistenţi perioadă determinată 

Informații post poziția 16 lector grafică

Informații post poziția 6 profesor pictură

Informații post poziția 7 conferențiar foto-video

Informații post poziția 8 conferențiar foto-video

Informații post poziția 8 conferențiar grafică

Informații post poziția 4 conferențiar design

 

Documente de referință

Metodologie proprie de promovare pe posturi didactice

Declarație pe propria răspundere că persoana nu a fost sancționată disciplinar 

Declarație incompatibilitate (Anexa V)

Cerere înscriere la concurs (Anexa III)

Opis documente (Anexa IV)

Copertă dosar

 
Metodologia proprie de concurs posturi didactice și de cercetare vacante
Anexa 1 Metodologia proprie de concurs pentru ocuparea posturilor didactice
Anexa 4 Metodologie opis
Fişă de verificare conferenţiar / profesor
Fișă de verificare lector
Fișă de verificare asistent
Declarație de incompatibilitate
Declarație privind veridicitatea informațiilor
Cerere de înscriere
Model referat apreciere conferențiar
Model referat apreciere lector
Model raport conferențiar
Model raport lector
Copertă dosar

Informații suplimentare pot fi obținute de pe site-ul jobs.edu.ro/index.php sau de la Secretariatul universității.

Contact:

Anamaria BAIAS, Secretar şef
Telefon: +40-(0)264-591.577, Fax: +40-(0)264-592.890
E-mail: secretarsef@uad.ro