Conducere

Prorector asigurarea calității

Prorectorul responsabil cu asigurarea calităţii are, în principal, următoarele atribuţii:

1) formulează şi propune Consiliului de administraţie liniile directoare ale programului UAD de asigurarea calităţii, acestea urmând să fie prezentate spre aprobare senatului;
2) coordonează implementarea programului UAD de asigurarea calităţii, în colaborare cu membrii departamentului de asigurare a calităţii, structură subordonată acestuia;
3) elaborează, împreună cu membrii departamentului de asigurare a calităţii, documentaţia aferentă evaluării instituţionale periodice realizată de ARACIS sau de o altă agenţie de asigurare a calităţii;
4) elaborează, în colaborare cu membrii departamentului de asigurare a calităţii, raportul anual de autoevaluare cu privire la asigurarea calităţii în cadrul UAD pe care îl propune spre avizare comisiei senatului pentru evaluarea şi asigurarea calităţii şi spre aprobare senatului.

Prorector responsabil cu asigurarea calității - conf. univ. dr. Anamaria Felicia TOMIUC
Tel: 0264-591.577; Fax: 0264-592.890

Email: anamaria.tomiuc@uad.ro