Conducere

Plan strategic

Planul strategic reprezintă viziunea conducerii UAD asupra dezvoltării instituționale a universității pe perioada mandatului său. Acesta are la bază proiectul managerial al rectorului, identificând axele prioritare de dezvoltare cu scopul de a asigura consolidarea instituțională și îmbunătățirea continuă a calității activităților desfășurate de universitate.

 

Planuri strategice: 2008-2012 | 2013-2016 | 2016-2020 2021-2024 2023-2024