Programe de studii

Design

Programul de studii universitare de masterat DESIGN oferă studenţilor posibilitatea de a-şi dezvolta potenţialul ca designeri profesionişti independenţi sau integrați, într-o societate şi cultură multidisciplinară, într-o atmosferă de inovaţie şi cercetare creativă. Totodată, programul pregăteşte specialişti în domeniul general al designului care să fie capabili să răspundă nevoilor complexe şi în continuă schimbare ale societăţii contemporane. Demersul educaţional se concentrează pe formarea abilităţilor de relaţionare a artisticului cu tehnicul, în scopul realizării creaţiei de obiect artistic, cultural şi tehnic totodată, realizabil tehnologic în serie sau ca unicat.

Competenţe

Între competenţele esenţiale obţinute de absolvenţii programului de studii se numără:
- realizarea de studii de design concrete, orientate spre proiecte implementabile, determinate de clienti reali si tehnologii existente impuse
- realizarea de structuri ambientale, cu articulari formal-funcționale multiple, realizate pe baza unor concepte inovative
- realizarea de conexiuni intersemiotice între design si alte domenii: arte vizuale, geologie, matematica, psihofiziologie, științe ale mediului
- realizarea de proiecte de recuperare a unor zone urbane și rurale, compromise estetic, degradate, prin exploatare dizarmonică, eroziunea unor factori naturali sau complex de cauze
- promovarea identității unei entități culturale, socio-instituționale, sau industriale, prin realizarea unor campanii vizuale afiliate unei idei sau unei categorii de produse
- interferențe si recuperări ale arsenalului obiectual din repertoriul formal-funcțional al culturii obiectului de design si etnografia românească sau mondială în vederea susținerii unui discurs contemporan
- cercetari teoretice vizând teoria limbajului specific de design, cultura obiectului de design

Oportunităţi de carieră

Opţiunile de carieră profesională ale absolvenţilor programului de studii includ:
- specialist în designul de produs industrial
- specialist în designul ambiental
- specialist în graphic design
- specialist în designul de accesorii şi bijuterii
- cadru didactic în domeniul educaţiei vizuale la nivel preuniversitar
- activare în domenii adiacente în instutuţii de cultură (muzee, teatre, organzaţii nonguvernamentale cu caracter cultural)

Admitere

Concursul de admitere este constituit din 2 probe: 1) proba de portofoliu cu reproduceri după lucrări / realizări artistice din creaţia personală (probă eliminatorie) şi 2) proba de interviu privind proiectul de cercetare. Pentru mai multe informații vă invităm să vizitați secțiunea Admitere.

Localizare

Programul de studii universitare de masterat Design este oferit de Departamentul Design care își desfășoara activitatea în clădirea UAD de pe Str. Roosevelt nr. 8. Disciplinele teoretice aferente programului de studii sunt oferite de Departamentul de Discipline teoretice și se desfășoară în Amfiteatrul din clădirea UAD de pe Str. Observatorului nr. 5 (clădirea „Foto”).

Cadre didactice

CADRE DIDACTICE DISCIPLINE PRACTICE

CADRE DIDACTICE DISCIPLINE TEORETICE

CADRE DIDACTICE ASOCIATE