Programe de studii

Foto-Video

Programul de studii universitare de masterat FOTO-VIDEO cuprinde discipline teoretice şi practice care urmăresc asigurarea unei pregătiri complexe, acordând la terminarea programului de studii diploma master. Totodată, programul formează artişti şi realizatori profesionişti de imagine care utilizează ca şi suport noile medii de expresie şi comunicare vizuală. Demersul educaţional promovează o solidă cunoaştere conceptuală a sferei noilor medii şi exersarea capacităţii de explorare în domeniul imaginii tehnice la cel mai inalt nivel.

Competenţe

Între competenţele esenţiale obţinute de absolvenţii programului de studii se numără:
- dezvoltarea proiectelor aplicative a celor de inserţie şi parteneriat cu reperele instituţionale şi profesionale ale pieţii muncii
- dezvoltarea proiectelor intermediale, de explorare şi inserţie în tendinţele artelor plastice şi media contemporane şi utilizarea surselor, resurselor şi tehnologiilor informative.
- experimentarea de secvenţe conceptuale şi tehnico-aplicative de Fotografie–videoprocesarea computerizată a imaginii între tradiţie şi inovaţie/experiment.
- cercetarea, modelarea şi promovarea de tehnici avansate compozite sau inovatoare atât în palierul artistic cât şi în palierul aplicativ.
- cunoaşterea conceperii, redactării, evaluării, prezentării, promovării şi diseminării unui proiect artistic sau aplicativ.
- antrenarea şi formarea de repere necesare curatoriatului, managementului artistic şi directoratului de eveniment

Oportunităţi de carieră

Opţiunile de carieră profesională ale absolvenţilor programului de studii includ:
- artist liber profesionist, practician creativ  în domeniu fotografiei, video
- graphic și web designer
- realizatori profesionişti de imagine în mass media (fotoreporter, operator imagine, operator montaj)
- activare în domenii adiacente în instituţii de cultură (muzee, teatre, organzaţii nonguvernamentale cu caracter cultural)
- cadru didactic în domeniul educaţiei vizuale la nivel preuniversitar
- organizatori de evenimente artistice şi aplicative

Admitere

Concursul de admitere este constituit din 2 probe: 1) proba de portofoliu cu reproduceri după lucrări / realizări artistice din creaţia personală (probă eliminatorie) şi 2) proba de interviu privind proiectul de cercetare. Pentru mai multe informații vă invităm să vizitați secțiunea Admitere.

Localizare

Programul de studii universitare de masterat Foto-Video este oferit de Departamentul Foto-video care își desfășoara activitatea în clădirea UAD de pe Str. Observatorului nr. 5. Disciplinele teoretice aferente programului de studii sunt oferite de Departamentul de Discipline teoretice și se desfășoară în Amfiteatrul din clădirea UAD de pe Str. Observatorului nr. 5 (clădirea „Foto”).

Cadre didactice

CADRE DIDACTICE DISCIPLINE PRACTICE

CADRE DIDACTICE DISCIPLINE TEORETICE