Programe de studii

Grafică

Programul de studii universitare de masterat GRAFICĂ formează artişti şi realizatori profesionişti de imagine care utilizează metodele şi tehnologiile grafice, tradiţionale şi digitale, de expresie şi comunicare vizuală. Beneficiind de o prestigioasă tradiţie, programul propune un demers educaţional dinamic şi complex, îmbinând o riguroasă şi diversificată pregătire tehnică cu stimularea comunicării creative, a inovaţiei şi a exprimării artistice originale. Scopul propus este formarea de specialişti în domeniul graficii de şevalet, graficii de carte, grafic-designului şi afişului, precum şi promovarea artei şi culturii cu diverse metode şi mijloace specifice direcţiei.

Competenţe

Între competenţele esenţiale obţinute de absolvenţii programului de studii se numără:
- cunoașterea limbajului plastic şi operarea cu imaginea vizuală, ca bază de plecare pentru cercetarea extensivă, inclusiv teoretică, în funcţie de aria de interes a unui anumit proiect
- cunoaştere aprofundată a tehnicilor tradiţionale ale graficii şi a tehnicilor neconvenţionale actuale
- capacitate inovativă şi combinatorie în ceea ce priveşte tehnicile graficii
- capacitatea de a realiza un program personal de cercetare în domeniu şi de conceptualizare a demersului artistic
- capacitatea de a coordona proiecte  de educaţie vizuală şi artistică
- realizarea practică a unui produs artistic de nivel profesionist

Oportunităţi de carieră

Opţiunile de carieră profesională ale absolvenţilor programului de studii includ:
- artist plastic liber profesionist, practician creativ în domeniul graficii de şevalet şi al gravurii
- graphic designer
- ilustrator
- coordonator şi executant de proiecte de grafică publicitară, de carte şi bandă desenată
- cadru didactic în domeniul educaţiei vizuale la nivel preuniversitar
- specialist multimedia
- activare în domenii adiacente în instutuţii de cultură (muzee, teatre, organzaţii nonguvernamentale cu caracter cultural)

Admitere

Concursul de admitere este constituit din 2 probe: 1) proba de portofoliu cu reproduceri după lucrări / realizări artistice din creaţia personală (probă eliminatorie) şi 2) proba de interviu privind proiectul de cercetare. Pentru mai multe informații vă invităm să vizitați secțiunea Admitere.

Localizare

Programul de studii universitare de masterat Grafică este oferit de Departamentul Grafică care își desfășoara activitatea în clădirea UAD din Piața Unirii nr. 31. Disciplinele teoretice aferente programului de studii sunt oferite de Departamentul de Discipline teoretice și se desfășoară în Amfiteatrul din clădirea UAD de pe Str. Observatorului nr. 5 (clădirea „Foto”).

Cadre didactice

CADRE DIDACTICE DISCIPLINE PRACTICE

CADRE DIDACTICE DISCIPLINE TEORETICE

CADRE DIDACTICE ASOCIATE - Grafică