Studenți

Întrebări frecvente

 

Policlinica studenţească: unde se găseşte şi care este orarul?

Dispensarul studenţesc nr. VII se află în căminul ”Sport XXI” din Parcul Iuliu Haţieganu, str. Pandurilor nr. 7 (intrarea de lângă Sală Sporturilor) şi str. Plopilor (intrarea dinspre linia de tramvai). 

Pentru programări tel: 0264-595.616


Orar 
Cabinet P10
Dr. Radu Oprea -  Medic primar M.G.
As. Monica Drăgan -  Asistentă medicală principală
 
Luni, Marți, Joi, Vineri: 8.00 - 14.30 

Miercuri: 13.00 - 17.00

 

Ultima consultație cu o jumătate de oră înainte de încheierea programului.


Pentru a fi înscris în baza de date a policlinicii studenţeşti, este nevoie să te prezinţi cu carnetul de student (adeverinţă), carnetul de asigurare de sănătate, carte de identitate. Pentru înscrierea în evidenţa policlinicii nu este necesar să te retragi de la medicul de familie din localitatea de domiciliu. Studenţii cu boli cronice se vor prezenta la policlinica studențească cu documentaţia medicală corespunzătoare pentru evidenţe speciale. 

Unde pot găsi grupuri online de discuţii ale anului meu?
Grupurile online de discuţii compus din toţi studenţii dintr-un anumit an se găsesc pe facebook, denumite sub forma ANUL "X" UAD sau ANUL "X" MASTER UAD. Exemple: ANUL I UAD, ANUL II UAD, ANUL I MASTER UAD, etc. 
Mi-am pierdut carnetul / legitimaţia de transport, ce trebuie să fac?
În cazul pierderii documentelor personale (carnet de student, legitimaţie de transport) se eliberează un duplicat la Secretariatul UAD după anunţarea în presă a pierderii şi achitarea taxei de duplicat (detalii se găsesc în secţiunea Taxe). În presa scrisă locală trebuie să apară un anunţ de forma: "Pierdut carnet student / legitimaţie transport pe numele ..., eliberat(a) de Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca, pe care îl declar nul.", care poate fi comandat online sau la redacţiile ziarelor. Un exemplar din ziarul cu anunţul este adus la Secretariat, alături de o fotografie pentru document şi o cerere pentru eliberarea acestuia.
Cu cine iau legătură dacă doresc să expun în Galeria Casa Matei?
Pentru informaţii despre procedura de rezervare a Galeriei Casa Matei, acorduri sau datele în care aceasta este disponibilă, contactează Compartimentul de Relaţii Publice, Internaţionale, Programe Culturale şi Comunitare, biroul de lângă Secretariatul UAD. Detalii suplimentare la secţiunea "Contacte utile".
Ce este special în legătură cu orele de educaţie fizică?
Disciplina "Educaţie fizică" este obligatorie în contractul de studii pentru o perioadă de 4 semestre. Chiar dacă nu este prevăzute cu credite, iar nota nu se adaugă la media generală, nu vei putea să intri în examenele de finalizare a studiilor de licenţă dacă nu ai parcurs complet această disciplină. Pentru cei scutiţi de orele de educaţie fizică: perioada înscrisă pe scutire trebuie să fie de un semestru / un an pentru o scutire pe întreaga durată (scutirile pentru câteva zile / săptămâni nu sunt luate în considerare). Originalul adeverinţei de scutire trebuie prezentat la Policlinică studenţească pentru avizare, apoi la Secretariatul UAD, iar o copie se prezintă cadrului didactic de disciplină. 
Am fost bolnav, dar am o scutire de la medicul de familie pentru a justifica acest lucru. Ce fac cu scutirea?
Pentru scutirea de absenţe în timpul perioadei de boală, originalul adeverinţei trebuie prezentat întâi Policlinicii studenţeşti pentru avizare, mai apoi să te întâlneşti cu profesorul responsabil de program de studii (sau directorul de departament) pentru a lua la cunoştiinţă acest fapt, iar la final, adeverinţa / scutirea trebuie adusă la Secretariatul UAD pentru arhivare la dosar.
Care este modalitatea de înscriere în an şi ce fac cu contractul de studii?
În primele 5 zile ale semestrului I din anul universitar se realizează înscrierea online în an, se semnează contractul de studii şi contractarea disciplinelor, iar unde e cazul, înscrierea la modulul psihopedagogic. Informaţiile complete despre înscrierea în an şi completarea contractelor sunt oferite în sesiunea de informare care are loc în primele zile ale anului universitar. 
Când şi cum pot avea reducere la abonamentul de transport în comun?
La începutul fiecărui an universitar, universităţile clujene semnează o convenţie cu Compania de Transport Public (CTP) pentru acordare de reduceri pentru studenţi. Odată ce este validată convenţia (în primele zile din octombrie), te poţi prezenta la ghişeele CTP care eliberează abonamente având la tine carnetul de student, legitimaţia de transport, buletinul (dacă nu ai deja legitimaţia CTP) şi un card studenţesc recunoscut de CTP (Euro 26, ISIC, OmniPASS/StudCard - eliberate la locaţiile din oraş care se găsesc pe site-urile fiecărui tip de card). Studenţii la buget (sub 26 ani) îşi pot procura un abonament lunar gratuit pe 2 linii, cei la taxa au gratuitate pentru o linie. Atenţie: pe perioada vacanţei de vară nu se eliberează abonamente cu reducere! 
Nu am acumulat toate creditele obligatorii după un semestru / an, ce se întâmplă acum?
Neacumularea tuturor creditelor ECTS pentru disciplinele obligatorii din diferite motive (prezenţe insuficiente, nereuşita unui examen la o disciplină în sesiunea de restanţe) îţi schimbă statutul din student integralist în student neintegralist. Doar studenţii integralişti au prioritate la locurile bugetate la redistribuiri (în ordinea descrescătoare a mediilor), dacă rămân locuri neocupate la buget după clasificarea studenţilor integralişti, atunci acestea vor fi ocupate de studenţii neintegralişti în ordinea mediilor. Totodată, studenţii neintegraliști nu au dreptul la bursă, iar şansele de a primi un loc în cămin sunt minime. Prin urmare, grijă la prezenţele necesare la ore şi notele de trecere (cel puţin) din timpul sesiunii ordinare sau de restanţe. Pentru a putea intra în examenele de finalizare a studiilor de licenţă, trebuie să fii integralist în momentul înscrierii în examene (luna iunie). 
Nu am toate notele trecute în tabelul de notare de la situaţia şcolară din contul personal la final de semestru / am căsuţe goale, ce pot să fac?

Odată ce Secretariatul UAD publică anunţul de verificare a conturilor personale pentru eventuale nereguli, caută cu atenţie discordanţele între notele cunoscute şi datele înscrise în tabel. Dacă observi căsuţe goale sau ai nelămuriri, contactează cât de repede Secretariatul UAD pentru clarificări. Sunt situaţii în care se pot strecura erori de transcriere sau neclarităţi din partea cadrului didactic. 


ATENŢIE! După depăşirea duratei de verificări, începe procesul de redistribuire la locurilor bugetate şi nu se mai pot face modificări!

Ce este special în legătură cu modulul psihopedagogic în privinţa creditelor şi notelor?
În momentul contractării modului psihopedagogic, acesta devine disciplină obligatorie. Diferenţa este dată de faptul că notele primite în cadrul modulului nu sunt luate în calcul la media semestrială / anuală. Fiind disciplină obligatorie, lipsa creditelor din cauze de prezenţă sau nepromovare examene atrage schimbarea statutului din student integralist în student neintegralist.
Cine primeşte bursă şi când intră în cont?
Informaţiile privind bursele, tipurile şi valoarea acestora se găsesc în secţiunea Burse. Acestea sunt virate în a 2-a parte a lunii, iar valoarea variază în funcţie de numărul de zile de şcoală din decursul acelei luni (de exemplu, valoarea bursei aferente lunii februarie va fi mai mică din cauza vacanţei). Prima transă a bursei din anul universitar va intra în conturi cu întârziere (deobicei în luna noiembrie, cumulată pentru luna octombrie şi noiembrie) până când sunt stabilite ierarhiile studenţilor, numărul de burse şi sunt aduse extrasele de conturi bancare
Unde găsesc informaţii despre taxe şi termenele de plată?
Toate taxele percepute de universitate se găsesc în secţiunea Taxe din capitolul Studenţi, iar termenele de plată sunt anunţate pe toate mijloacele posibile (online - pe site la rubrica anunţuri, social media; offline la afisierele universităţii), în special pentru tranşele taxei de şcolarizare. De asemenea, informaţiile despre taxa de şcolarizare şi termenele de plată sunt prevăzute în contractul de studiu, semnat la începutul anului universitar. 
Ce se întâmplă dacă nu achit taxa de şcolarizare la termen?

Neachitarea taxei de şcolarizare sau a taxei pentru modulul psihopedagogic la termenul limită comunicat de către Secretariatul UAD atrage exmatricularea în ziua următoare termenului stabilit, conform contractului de studii semnat la început de an universitar. Reînmatricularea în anul universitar presupune plata unei taxe suplimentare, alături de tranşa restantă. Aşadar, atenţie la termenele de plată a taxelor de şcolarizare şi ia legătura din timp cu Secretariatul UAD dacă eşti în imposibilitatea plăţii tranşei la termenul stabilit.


Poţi depune o cerere de amânare a plăţii taxei pentru un termen mediu stabilit, cu plata penalizării pentru zilele scurse (0,2% pe zi). Cererea se depune la Secretariat cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de data scadentă plăţii taxei.

Unde pot găsi contacte ale cadrelor didactice?
Cadrele didactice au afişate datele de contact pe pagina personală (CV-ul personal) în capitolul "Cadre didactice" de pe site.